Hypotheek mogelijkheden voor ZZP-er verruimd. Nu 1 jaar zelfstandig !

Lelystad 04-12 Een hypotheek is nu ook mogelijk voor zzp ‘ers die een jaar bezig zijn met NHG ZZP’er ruimere hypotheek mogelijkheid !

Een hypotheek afsluiten voor het kopen van een huis is voor veel zzp’ers een uitdagende taak. Op 1 december 2016 starten diverse hypotheekverstrekkers, met een pilot die het voor beginnende zzp’ers makkelijker maakt om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te krijgen. Ook voor oversluiters kan dit een interessante oplossing zijn. Deze pilot is een initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen.

Waarom?
Het aantal zzp’ers in Nederland groeit explosief. Op dit moment zijn er ongeveer 1 miljoen zzp’ers in Nederland. Wij vinden dat zzp’ers net zo makkelijk een NHG-hypotheek moeten kunnen krijgen als mensen die in loondienst werken. HYP.NL vind dit een goede zaak. Directeur Ed Dokman van HYP.NL “Wij werken graag mee aan dit initiatief, dat inspeelt op de veranderende arbeidsmarkt. Wij zien dit als een goede aanvulling op het beleid ten aanzien van hypotheekverstrekking aan zzp’ers.”

Wat houdt de pilot in?
Nu komen alleen zzp’ ers die minimaal 3 jaar voor zichzelf werken voor een NHG-hypotheek in aanmerking. Tijdens de pilot kunnen zzp’ers, die pas 1 jaar voor zichzelf werken en daarvoor minimaal 1 jaar in loondienst hebben gewerkt, een hypotheek met NHG bij ons aanvragen. Voor het bepalen van het toetsinkomen van deze zzp’ers hebt u een inkomensverklaring van een onafhankelijke accountant nodig. Hiervoor kunt u terecht bij één van de bij NHG aangesloten accountantskantoren. HYP.NL zal u begeleiden bij dit gehele proces. Voor de inkomensverklaring betaalt de klant maximaal € 250,- exclusief btw aan het accountantskantoor. ”

Hoe lang duurt de pilot?
De pilot start op 1 december 2016 en duurt minimaal 6 maanden. Na 6 maanden wordt de pilot geëvalueerd. Het doel van de pilot is om een nieuw acceptatiebeleid voor deze zzp’ers op te nemen in de Voorwaarden en Normen van NHG.

Hoe vraagt u een hypotheek met NHG voor deze zzp’ers aan?

> Stap 1: Bel Glebbeekhypotheken en bespreek uw wensen en plannen !

>Stap 2: Met Glebbeekhypotheken vraagt u een inkomensverklaring op bij één van de bij NHG aangesloten accountantskantoren.
> Stap 3: Stuur de inkomensverklaring die de accountant heeft ingevuld, samen met de stukken over het inkomen die de accountant heeft gebruikt, naar info@Glebbeekhypotheken.nl
> Stap 4: Vanaf dit moment volgt Glebbeekhypotheken het aanvraag- en acceptatieproces zoals je van ons gewend bent.

Klanten kritischer over hypotheekadvies

Lelystad 02-06-2015 Uit een onderzoek van de AFM over hypotheekadvies blijkt dat consumenten zich steeds kritischer opstellen over hun hypotheek en tevens dat een goed hypotheekadvies zicht terugverdient.

AFM consumentenmonitor

Steeds meer mensen stellen zich op als kritische consument, blijkt uit de AFM Consumentenmonitor. Uit de AFM Consumentenmonitor blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde hypotheeksluiters onderhandelt over de kosten van het advies of rente, in de meeste gevallen met succes. Van alle hypotheeksluiters heeft 42% over zowel de advieskosten als de hypotheekrente onderhandeld, 7% alleen over de advieskosten. “Als je waar voor je geld wilt, moet je wel weten hoeveel je betaalt”, stelt de AFM in de begeleidende nieuwsbrief voor consumenten. “Een goed advies kan zijn prijs vaak dubbel en dwars terugverdienen, zeker bij een langlopend product als een hypotheek.” –
Als financieel adviseur adviseer ik op basis van gewerkte uren en of afgesproken fee waarbij het klantbelang voorop staat. Als hypotheekadviseur kijk ik niet alleen naar de laagste hypotheekrente maar ook naar hypotheekvoorwaarden en de passendheid van de hypotheek naar wensen,financiële situatie nu en in de toekomst. Kortom een hypotheekadvies behelst meer dan alleen de laagste hypotheekrente.

Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl 0320-282231

bron InFinance 02-06-2015

Starterslening blijft toch bestaan in Lelystad

Lelystad 09-12-2014, LELYSTAD – De starterslening blijft toch beschikbaar voor uw hypotheek. Het college van Lelystad wil starters op de woningmarkt tegemoet blijven komen met een starterslening. De lening stelt starters in staat (eerder) een woning te kopen en draagt op deze manier bij aan de doorstroming in de bestaande bouw. Dit is positief voor een mooie hypotheek en mooie starttup voor uw starterswoning.

Daarmee komt het college tegemoet aan de door de gemeenteraad bij de behandeling van de programmabegroting 2015 aangenomen motie om dit als instrument voor stimulering van de woningmarkt te behouden.
Een starterslening kan alleen worden aangevraagd voor bestaande koopwoningen van particulieren en van koopwoningen die door marktpartijen na renovatie te koop worden aangeboden. Dit laatste is een door het college aan de raad voorgestelde aanpassing van de ‘Verordening Starterslening’.
Populair
Bij Lelystedelingen is de starterslening populair. De meest recente Verordening Starterslening is eind juni 2013 door de raad vastgesteld. Vanaf dat moment tot einde 2014 zijn er circa 40 leningen verstrekt en daarmee is het vastgestelde kredietplafond van € 1 miljoen nagenoeg bereikt. Om te voorkomen dat aan starters ’nee’ verkocht moet worden, wil het college het kredietplafond oprekken tot € 2 miljoen.

Overbrugging
De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag dat starters, op basis van hun inkomen, kunnen lenen. Aan het verstrekken van een lening zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo mag de maximale hypotheek (aankoopprijs + bijkomende kosten) van de woning niet hoger dan €156.000 zijn. De starterslening is maximaal 20% van dit bedrag, dus €31.200.

Drie jaar geen rente en aflossing
Het voordeel van de lening is dat er de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald hoeft te worden. In de verordening staat een aantal eisen waar de starter aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) behandelt namens de gemeente de aanvragen.De raad beslist binnenkort over de voorgestelde aanpassingen van de verordening. Meer informatie over de starterslening is te vinden op de gemeentelijke website www.lelystad.nl

Wij van Glebbeekhpotheken wensen starters te helpen met de beste hypotheekrente en verzekeringpremies. Als onafhankelijk hypotheekadviseur begeleiden wij de starters met de starterslening. Kim uw starterslening en hypotheek berekenen.
0320-282231

bron Krant van Flevoland 5-12

Starterslening Lelystad bijna op

Lelystad 26-11-2014 Edwin Glebbeek van Glebbeekhypotheken nodigt starters op de huizenmarkt uit om hun starterslening te komen berekenen voordat het te laat is. De minister Blok wil ondanks verzoeken van de gemeentes niet verder met de starterslening. De starterslening is een renteloze lening voor uw hypotheek zodat u makkelijker een huis kan kopen.
Dit betekent dat waarschijnlijk vóór het einde van het jaar de rijksbijdrage aan de starterslening stopt. De gemeente Lelystad wil ermee door, maar als het ministerie niet bijdraagt stopt de regeling volgens wethouder Fackeldij van de gemeente Lelystad.
Er zijn op dit moment nog 19 Startersleningen beschikbaar dus: Kom uw starterslening berekenen voordat het te laat is! Met de lage hypotheekrente en de starterslening is een droomhuis vaak nog mogelijk. Onafhankelijk hypotheekadvies zorgt voor de beste hypotheek met de beste hypotheekrentes. Kom u langs of bel voor een afspraak bij Glebbeekhypotheken, Agorahof 25 te Lelystad www.glebbeekhypotheken.nl 0320-282231.

Starterslening Lelystad bijna op: bereken uw startershypotheek op de startersdagen 23/24 mei

Lelystad, Startersdagen 23 en 24 mei: Starterslening bijna op!

Edwin Glebbeek van GlebbeekHypotheken organiseert voor 5e maal op rij starterdagen speciaal voor starters. Graag informeren wij starters over de starterslening die nu 1 jaar beschikbaar is voor Starters in Lelystad. Op dit moment is er circa 60% gebruikt van de startersleningen. De gemeente Lelystad heeft sinds 25 juni 2013 Startersleningen afgegeven en er zijn op dit moment een grote toename aan aanvragen door het toegenomen consumentenvertrouwen, lage hypotheekrente en nog steeds gunstige prijzen van de huizen in Lelystad. Maak dus nog gebruik van de Starterslening in Lelystad Uw steuntje in de rug is voor uw koophuis.

Speciale Starters-Hypotheekdeal GlebbeekHypotheken

Starters kunnen een woning kopen tot 150.000euro kosten kopen en inclusief de kosten tot 157.500euro hypotheek krijgen. Het gaat om een bestaand koophuis. Wij nodigen u uit om uw starterslening te komen berekenen waarbij wij een speciale Starters-Hypotheekdeal hebben inclusief aankoopbegeleiding. Wij zorgen voor de beste hypotheek met de laagste rente en door de aankoopbegeleiding dat u niet teveel betaalt voor uw koophuis.
Starterslening

De starterslening is een renteloze lening die u krijgt voor uw koophuis boven uw normale hypotheek; het is maximaal 20% is van de aankoopsom inclusief verwervingskosten. Het is een extra hypotheekdeel wat u niet kan lenen op basis van uw inkomen maar wat u van de Gemeente renteloos leent. Er vindt elke drie jaar een hertoets plaats op basis van uw inkomen of u deze renteloze lening zelf kan lenen.

Profiteer van de lage Hypotheekrente

De hypotheekrente staat op dit moment historisch laag en zorgt voor een mooie hypotheeklast. GlebbeekHypotheek werkt als onafhankelijk financieel adviseur met verschillende geldverstrekkers zodat u de meest gunstige hypotheektarieven en verzekeringpremies krijgt met de best voorwaarden.
Startersdagen 23 en 24 mei

Wij nodigen u graag uit om uw starterslening te berekenen zodat uw droomhuis mogelijk wordt. U kunt met de lage hypotheekrente, de Nationale Hypotheekgarantie en starterslening tot een optimale hypotheek komen. Graag berekenen wij voor uw starterslening. Loop binnen op 23 en 24 mei van 10.00-15.00 op de Agorahof 25 te Lelystad of maak een afspraak op 0320-282231.

Toetsrente 2e kwartaal 2014 onveranderd, hypotheekrente licht dalend

23 april 2014 Lelystad, De AFM bepaalt dat de rente voor het toetsen van een hypotheek gelijk blijft. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar moet worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of een hypotheek verantwoord is. De toetsrente voor het tweede kwartaal bedraagt 5%.

De hypotheekrente voor 10 en 20 jaar vast is licht omlaag gegaan*

De hypotheekrente staat op dit moment nog op een laag niveau en het verschil tussen 10 en 20 jaar is nu circa 0,4% wat dus erg dicht bij elkaar bevind. De hypotheekrente is bij veel geldverstrekkers het afgelopen kwartaal met circa 0,1% omlaag gegaan.

De verwachting is dat de hypotheekrentetarieven voor rentevast perioden van 1 jaar en langer de komende twee weken ongeveer gelijk zullen blijven dan wel licht zullen stijgen. De wereldeconomie trekt vooral in Amerika aan. Daar zullen de economische cijfers waarschijnlijk verbeteren na de tijdelijke zwakte als gevolg van het slechte weer. Verder gaan wij er nog steeds van uit dat de onrust in de Oekraïne afneemt. Daarom voorzien wij in de komende maanden een stijging van de Amerikaanse lange rente. De Duitse en Nederlandse rente zullen eveneens stijgen, maar minder ons inziens.

Korte rente blijft gelijk*

De ECB heeft de rente in april ongewijzigd gelaten. De inflatie is gedurende een langere periode ruim onder de beoogde (bijna) 2% gaan liggen. We verwachten vooralsnog geen verdere verruimende maatregelen van de ECB op korte termijn. Mede daarom zien we de euriborrentes niet meer terugvallen naar de niveaus van enkele maanden geleden, maar zullen deze voorlopig ruwweg stabiel blijven.

Wij verwachten op grond van het bovenstaande dat de komende twee weken de variabele hypotheekrente ongeveer gelijk zal blijven.

www.glebbeekhypotheken.nl Edwin Glebbeek, Agorahof 25 8224 JG Lelystad, 0320-282231

* disclameer kunnen geen rechten ontleend worden aan deze benoemingen en wij zullen geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de gegevens of prognoses noch voor de consequenties van het al dan niet handelen op basis van de gepresenteerde renteprognoses en/of gegevens

Zonnige opkomst verwacht op NVM openhuizendag 5 april

Lelystad 5 april 2014. Aanstaande zaterdag is de NVM openhuizendag weer met een verwachte zonnige opkomst. De huizenmarkt is in vergelijk met 2013 positiever gestemd. Dit komt door de lage hypotheekrente, de toenemende economie en nieuwe mogelijkheden met de restschuld voor uw hypotheek. Ook zijn er weer meer oriënteerders op de huizenmarkt benieuwd naar de toekomstige prijsontwikkeling van hun eigen huur in vergelijk met de hypotheek van een koophuis.

Onafhankelijk hypotheekadvies is cruciaal om uw optimale hypotheek vast te stellen met de beste hypotheekrente en verzekering-premies van alle partijen in de hypothekenmarkt met de beste voorwaarden. Kom uw ongekleurde hypotheek berekenen voor uw droomhuis in Lelystad op de Agorahof 25 te Lelystad bij Edwin Glebbeek van Glebbeekhypotheken 0320-282231. www.glebbeekhypotheken.nl

Hypotheek goedkoper door lagere hypotheekrente en kosten

Lelystad, 19 februari 2014, Een hypotheek is goedkoper geworden door verschillende factoren in de afgelopen jaren. Zo is de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% gegaan en zijn de notaristarieven door concurrentie fors omlaag gegaan. De hypotheekrente is ten opzichte van vorig jaar circa een 0,5% lager en staat op een historisch laag punt. De kosten voor advies zijn ook transparant en sinds het provisieverbod gemiddeld omlaag gegaan van gemiddeld 2750euro naar circa 2250.

U kunt dus een voordeel hebben bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Echter blijft de kwaliteit van uw hypotheekadvies ook belangrijk en kunt u blijkens onderzoeken bij een onafhankelijk financieel adviseur besparen op verzekeringen en rente waarbij u bij een hoger adviestarief uw kosten terug kan verdienen. Hypotheekadviseurs worden bijvoorbeeld beoordeeld op Independer.

De kwaliteit van het advies zit verder in een persoonlijke begeleiding nu en in de toekomst en bijvoorbeeld hulp bij de belastingen, aanvraag starterslening en optimaal financieel plan aansluitden op uw toekomst. Bij een bestaande hypotheek is advies nog belangrijker omdat u gebruik kan maken van fiscale voordelen en nog gebruik maken van de goedkopere aflossingsvrije hypotheek.

Kortom een hypotheek afsluiten is op dit moment een stuk gunstiger door de lagere kosten en hypotheekrente waarbij u bij een onafhankelijk adviseur gebruik kan maken van transparant en juist advies met de de laagste prijzen.
Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl Agorahof 25 te Lelystad 0320-282231.

Nieuwe toets NHG bij relatiebreuk leidt tot overname eigen hypotheekschuld

Lelystad, 03-02-2014 De NHG [Nationale Hypotheekgarantie]toetst bij een rest-hypotheek-schuld niet meer met een annuïtaire hypotheektoets maar met een flexibelere “werkelijke-maandlasten-toets” dit leidt er toe dat u zelf de restschuld mag terugbetalen bij echtscheiding of relatiebreuk.

Als u bijvoorbeeld in 2009 een hypotheek heeft gesloten met NHG [Nationale Hypotheekgarantie] had u de garantie bij onvrijwillige werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of relatiebreuk dat u bij verlies op uw koophuis de NHG uw restschuld overnam. Echter als u dit circa 6 later gebeurt heeft de NHG de regels verandert.

U dient bij een restschuld zelf te gaan betalen omdat de NHG sinds vorige jaar toetst met een in de branche “ongebruikelijke” werkelijke maandlasten-toets die wij als hypotheekadviseur in Lelystad niet meer mogen toepassen van de gedragscode hypotheekfinanciering. Het gevolg is dat u nu opeens na verkoop van uw huis de restschuld dient terug te betalen aan uw bank.

Het heeft er mee te maken dat huizen zijn gedaald in prijs en mensen na de crisis stoppen met een relatie. Ik vraag mij alleen af of dit fair is en hoe kan de NHG eigenlijk eenzijdig het “contract” met de hypotheekklant wijzigen. Het is natuurlijk ook zo dat veel mensen uit elkaar gaan maar ik vraag mij dus af of de NHG dit zomaar mag doen en de “garantie” is dus een relatief begrip.

auteur: Edwin Glebbeek, , 0320-282231.

Veel starters Lelystad laten starterslening links liggen

27 november 2013 Lelystad, Veel starters op de woningmarkt laten de starterslening in Lelystad links liggen en pakken niet de unieke kans om toch een leuk huis te kunnen kopen. Op dit moment is er nog geen 25% van de beschikbare startersleningen gebruikt en het is toch een unieke kans om een leuk huis te kopen.

Afgelopen zaterdag hebben we het StartersWoonEvent georganiseerd en zijn er circa 7 starters geweest. Het blijkt dat veel jonge mensen niet van het bestaan af weten. Er zijn op dit moment veel kansen op de huizenmarkt met lage huizenprijzen en lage hypotheekrente en dus de starterslening.

Starterslening voor bestaande bouw

Een starterslening is een aanvullende lening met gunstiger voorwaarden dan de bank aanbiedt. Om voor een starterslening voor bestaande bouw in aanmerking te komen moet een huishouden aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Verschil overbruggen

De Starterslening is een lening die u kunt gebruiken om het verschil te overbruggen tussen de totale verwervingskosten van een woning en het maximale bedrag dat u met uw huidige inkomen bij de bank kunt lenen. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de totale verwervingskosten met een maximum van € 31.500,00. In de eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing. Als uw inkomen dan nog niet hoog genoeg is, wordt deze termijn verlengd.

Waar vraag ik de Starterslening aan?

Als woningkoper kunt u een Starterslening aanvragen bij de gemeente. Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier met de benodigde bijlagen wordt gestuurd aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Voorwaarden in het kort

 • De aankoopsom van de woning bestaande bouw mag niet hoger zijn dan € 150.000,-  + actuele verwervingskosten (Op dit moment is de maximale verwervingskostengrens € 157.500,=).
 • SVn geeft advies aan de gemeente, over de toe te kennen Starterslening. 
 • De gemeente stuurt de aanvrager een toewijzingsbrief Starterslening met de hoogte van de toegewezen Starterslening en alle overige voorwaarden.
 • De Starterslening kan niet worden verstrekt tegelijk met een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling.
 • De 1e hypotheek en de Starterslening moet met Nationale Hypotheek Garantie worden verstrekt.
 • De rentevastheidsperiode voor de 1e hypotheek is ten minste 10 jaar.
 • Meerwerk en verbeterkosten tellen mee voor de berekening van de hoogte van de starterslening en maken onderdeel uit van de verwervingskosten.
 • De totale financiering (1e hypotheek plus Starterslening) moet binnen de verwervingskosten blijven volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie.
 • De hypothecaire inschrijving van de 1e hypotheek mag hoger zijn dan het bedrag van de financiering, maar niet hoger dan de maximale verwervingskostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie.
 • De geldverstrekker van de 1e hypotheek neemt in de hypotheekofferte en/of de hypotheekakte de volgende tekst op: “De geldverstrekker verplicht zich na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de eerste hypotheekstelling ter leen te verstrekken aan de schuldenaar. Voormelde verplichting rust op de geldverstrekker uitsluitend voor zolang als de door SVn aangegane Starterslening niet volledig is afgelost.”
 • De transportakte en de hypotheekakte voor de 1e hypotheek en de akte voor de 2e hypotheek (Starterslening) passeren in één en dezelfde afspraak bij de notaris. Als eigendom of 1e hypotheek eerder passeren vindt de Starterslening geen doorgang.
 • De overlijdensrisicoverzekering moet voldoen aan de actuele NHG-normen en wordt vermeld in de offerte 1e hypotheek (als basis geldt hier de totale financiering inclusief Starterslening).
 • Een aflossingsvrij deel van de 1e hypotheek moet voldoen aan de actuele NHG-normen. De Starterslening is een aflossingsdeel en geen aflossingsvrij deel

Kortom kom uw starterslening berekenen en optimale hypotheek. Als onafhankelijk hypotheekadviseur helpen wij u met de beste hypotheekrente en totaal financieel advies. Graag nodigen wij u uit voor een oriënterend gesprek.

www.glebbeekhypotheken.nl Edwin Glebbeek, Agorahof 25 Lelystad 0320-282231