Nieuwe hypotheekregels stimuleren energiebesparende maatregelen

Lelystad 31 januari 2016, Een hypotheek mag toch nog tot 1,06% van de waarde van een koophuis gefinancierd worden als er sprake is van energiebesparende maatregelen. Ook blijft bij een financieringslast voor het inkomen tot 25.000euro energiebesparende maatregelen buiten de financieringslast voor een koper van een koper.

In dit stuk beschrijven wij de belangrijkste maatregelen:
Eigen woning: de belangrijkste wijzigingen in 2017. Met ingang van 2017 wijzigen een aantal bepalingen met betrekking tot de eigen woning.

1 Leencapaciteit (LTI en LTV)

-Tweeverdieners hebben meer financieringsruimte: 60 procent van het lagere toetsinkomen mag bij het hogere toetsinkomen worden opgeteld.

-Bij aankoop van een energie neutrale woning mag tot €25.000 buiten beschouwing worden gelaten voor het bepalen van de financieringslast.

-Er is een mogelijkheid opgenomen om af te wijken van de LTV-ratio bij de financiering van noodzakelijke woningverbetering (zoals het herstellen van de fundering).

-Op advies van het NIBUD zijn de financieringslasttabellen aangepast.

-Ook zal de LTV wordt verlaagd van 102% naar 101%. Voor energiebesparende voorzieningen blijft deze gehandhaafd op 106% voor zover er daadwerkelijk sprake is van energiebesparende voorzieningen.

2 NHG Voorwaarden & Normen

Per 1 januari 2017 gelden voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) nieuwe Voorwaarden & Normen. Bron NHG

Verruiming van de NHG-bovengrens: wijziging kostengrensmethodiekDe maximale prijs van een woning die met NHG gefinancierd kan worden, is per 2017 gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Deze bovengrens gaat per 1 januari 2017 naar € 245.000.

Lijfrente toegestaan als pensioeninkomenMet ingang van 1 januari 2017 kan ook lijfrente als pensioeninkomen worden meegenomen.

Starterslening nieuwe stijlIn 2017 vervalt de ontheffing voor de aflossingsverplichting van de starterslening en heeft de Svn een alternatieve variant geïntroduceerd: de combinatielening.

Dus in 2017 kunt u nog steeds een leuke woning kopen met ook mogelijkheden als u weinig eigen middelen heeft. Belangrijk is dus dat u energiebesparende maatregelen treft, u goed onderhandelt over de aankoopprijs en dus gebruik maakt van bijvoorbeeld de starterslening en onafhankelijk hypotheekadvies.

auteur: Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, 0320-282231 info@glebbeekhypotheken.nl

Koop eigen huurhuis voordeliger door starterslening

Lelystad, Almere 20 augustus 2013. Het kopen van uw eigen huurhuis is met de nieuwe starterslening voordeliger geworden. U kunt met de starterslening makkelijker een hypotheek krijgen omdat u een renteloze lening krijgt boven het deel wat u zelf kan krijgen.

Uw huur blijft met de inflatie meegroeien en kan door een scheef-huurtoeslag nog meer omhoog gaan. Wij adviseren u om te kijken of u vergelijkbare lasten kan krijgen bij de koop van uw huurhuis; echter bij koop wordt u dus eigenaar van het huis en bouwt u vermogen op voor later. Het nadeel is dat u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud van uw eigen huis. De starterslening is er per einde juni ingegaan en u kunt maximaal 31.500euro in Lelystad krijgen en in Almere 35.000euro.

Historisch lage hypotheekrente

De hypotheekrente staat historisch laag waardoor u tot gunstigere lasten kan komen in vergelijk met een huurhuis; de risico’s bij overlijden ww en arbeidsongeschiktheid worden meegenomen in uw lasten en zo wordt u er beter van.

Onafhankelijk hypotheekadvies

Als onafhankelijk hypotheekadviseur doen wij zaken met alle geldverstrekkers en geven u een totaal financieel advies met de beste hypotheekrentes en verzekeringen waarbij u in de toekomst willen ontzorgen met uw hypotheek via een hypotheekabonnement. Wij verzorgen de Nationale hypotheekgarantie[NHG} waardoor u de laagste rente krijgt en zekerheid heeft als u het niet meer kan betalen het waarborgfonds van de NHG uw restschuld overneemt. Dit is bij onvrijwillige werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en relatiebreuk.

Kom langs en bereken uw hypotheek voor uw eigen huurhuis en wij zorgen ervoor dat u er beter van wordt. U kunt een vergelijk maken op onze site van huren met kopen.www.glebbeekhypotheken.nl/berekeningen/huren-of-kopen

Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, 0320-282231 Agorahof 25 te Lelystad.