Nieuwe impuls aan woningmarkt: Restschuld van een hypotheek makkelijker financierbaar

Lelystad-Amsterdam 27-02-2015. Restschuld is nu makkelijk mee te nemen in een nieuwe hypotheek op moment dat u verlies heeft bij de verkoop van uw woning; ook als u bank het niet financiert. AbnAmro financiert nu ook de restschuld van niet-klanten die is ontstaan bij de verkoop van een huis en er een rest-hypotheek overblijft. Dit kan met en zonder Nationale hypotheekgarantie (NHG) tot 115%* van de vrije verkoopwaarde.

U dient wel te voldoen aan de inkomenseisen met de nieuwe hypotheek. Dus als uw bank niet meewerkt kunt u nu ook bij ons terrecht voor een restschuldhypotheek bij AbnAmro. U dient natuurlijk er wel voor te zorgen dat uw restschuld met eigen middelen zo laag mogelijk is.

Lage hypotheekrente voor de restschuld

De AbnAmro hanteert de normale hypotheekrente voor de restschuld waarbij dat nu dus 2,7%¨* is voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie voor 10 jaar vast. Het zou mooi zijn als andere hypotheekverstrekkers hier in mee gaan zodat we meerdere opties hebben voor klanten met een restschuld. Uw restschuld moet wel binnen 10 jaar afgelost worden en soms sneller als u voldoende inkomen heeft.

Onafhankelijk hypotheekadvies loont

Als onafhankelijk financieel adviseur helpen wij u voor uw nieuwe huis met de beste hypotheek met de beste hypotheekrentes en premies voor uw overlijdensrisicoverzekering met een vergelijk van alle banken en verzekeringsmaatschappijen.

auteur:Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl 0320-282231
* er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tarieven of de benoemde elementen.

Passie voor financieel ontzorgen

Lelystad 23 mei 2014 Edwin Glebbeek van Glebbeekhypotheken organiseert voor 5e keer de startersdagen om starters op de huizenmarkt een unieke kans te geven met de starterslening Lelystad.

Als financieel specialist ontzorgen wij u van de oriëntatie tot aankoop van uw droomhuis. Ons doel is de beste hypotheekrente met goede voorwaarden en maandlasten die voor u betaalbaar zijn zodat u kan genieten van uw (financieel) leven. Ook verzorgen wij de passende verzekeringen met mooie premies.

Passie voor adviseren
Edwin Glebbeek oefent zijn beroep als financieel- hypotheekadviseur met veel plezier uit. Hij wenst langdurige contacten aan te gaan met zijn klanten en probeert u van dienst nu en in de toekomst.
Edwin Glebbeek heeft passie voor het leveren van goed werk. Deze passie zal u ook terugvinden in de klantvriendelijkheid, openheid en goede communicatie. Hij vindt het belangrijk om u doorlopend te adviseren. Wij proberen u up to date te houden via verschillende social media pagina’s zoals Facebook, Twitter en LinkedIn en een eigen klantmap met uw eigen producten.
Starterslening

Wij wensen de starters op de huizenmarkt in LeLystad van dienst te zijn. Een mogelijkheid is de starterslening van de gemeente Lelystad. U krijgt een renteloze lening boven op uw normale hyptheek. U kunt een woning kopen tot maximaal 150.000euro.

Startersdagen 23/24 mei 2014 10.00-15.00 Agorahof 25 Lelystad
telno.:0320-282231

Check u Energielabel

01 mei 2014Hoe energiezuinig is uw woning Lelystad? Check het zelf:

Huishoudens die willen weten hoe energiezuinig hun woning is, kunnen dat sinds gisteren zien op de site www.energielabelatlas.nl . Het intikken van postcode en huisnummer levert het officiële energielabel op van woningen die al zijn doorgemeten door een gecertificeerd bedrijf.

Woningeigenaren die dat nog niet hebben gedaan krijgen een indicatief label te zien.

De digitale atlas in een initiatief van de nationale energiebesparingsaanpak Meer Met Minder, dat wordt ondersteund door onder meer de brancheorganisatie Bouwend Nederland. Doel van de atlas is bewoners inzicht te geven in hun besparingsmogelijkheden. “Alle huizenbezitters, installateurs en aannemers kunnen nu gericht aan de slag om de vier miljoen particuliere woningen te verbeteren”, aldus voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland.

Bron: NVM
Edwin Glebbeek 0320-282231

Hypotheekrente blijft gunstig voor uw woning van de openhuisroute Lelystad/Almere 2013

Lelystad/Almere, 08 oktober 2013. Uw hypotheek voor uw koopwoning in Lelystad en Almere  blijft gunstig met de lage hypotheekrente. De hypotheekrente staat op een laag historisch punt en is dus gunstig voor uw hypotheek. Op moment dat u een koopwoning heeft gevonden op de NVM openhuisroute Lelystad / Almere kunt u dus een gunstige hypotheek krijgen. http://www.glebbeekhypotheken.nl/berekeningen/rente-top-5

NHG- hypotheek

U kunt met een hypotheek onder de NHG gunstige rente krijgen omdat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen neemt een eventuele schuld die is ontstaan bij een gedwongen verkoop van u over en kan u die schuld kwijtschelden. Het WEW doet dit als u buiten uw schuld in een probleemsituatie bent gekomen, bijvoorbeeld als gevolg van werkloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid. Voorwaarde is wel dat u er alles aan heeft gedaan een restantschuld te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

De NHG is tot einde 2013 voor woningen geprijsd tot 276.000euro kosten koper met een maximale hypotheek van 290.000euro. Het scheelt u in de hypotheekrente tot 0,7% met niet-NHG hypotheken.

Onafhankelijk advies loont

Glebbeekhypotheken adviseert u onafhankelijk voor uw nieuwe hypotheek met de beste hypotheekrente en voorwaarden. Wij werken transparant met een fixed adviesfee of een fee op uurbasis. U heeft bij ons keuze uit [bijna] alle geldverstrekkers.

Wij kunnen uw nieuwe verzekering als onafhankelijk verzekeringsadviseur afsluiten bij alle verzekeringmaatschappijen met als resultante een gunstige premie. Wij zijn niet afhankelijk van 1 produkt zoals u dat bent bij uw bank. Wij adviseren u op basis van uw ervaring, woonwensen, financiële positie en toekomstige situatie en maken het beste financiële advies waarbij wij dit passen maken met de beste produkten. Daarnaast wensen wij u doorlopend van advies te geven.

www.glebbeekhypotheken.nl, Edwin Glebbeek, Agorahof 25 te Lelystad 0320-282231.

 

Resterende duur Hypotheek 30 jaar bij annuïteitenhypotheek ook al heeft u geen aftrek meer

Lelystad, 04 juni 2013 De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord over de maximale looptijd van een nieuwe annuïtaire hypotheek ten opzichte van de resterende periode van renteaftrek. De antwoorden hebben betrekking op klanten die nu een nieuwe hypotheek aangaan terwijl zij al enkele jaren hypotheekrente aftrek hebben gehad onder het fiscale belastingregime van vóór 1 januari 2013.

Hoe luidt de uitspraak?
In de beantwoording van de vragen geeft de staatssecretaris aan dat een nieuwe annuïtaire hypotheek in maximaal 30 jaar moet worden afgelost. Dit ondanks het feit dat er geen recht meer bestaat op de volle 30 jaar renteaftrek.

Een voorbeeld
Ik heb een woning gekocht in 2001 en verkocht in 2011. Ik ben gaan huren en koop in 2013 een nieuwe woning onder de nieuwe fiscale regels. Ik heb dus al 10 jaar gebruik gemaakt van renteaftrek.
 Ondanks het feit dat er recht is op renteaftrek voor 20 jaar, mag deze hypotheek in 30 jaar worden afgelost. Na 20 jaar stopt dan het recht op renteaftrek maar loopt de annuïtaire hypotheek door tot 30 jaar. 

Voor welke klanten is deze regel van toepassing?
Deze antwoorden gelden voor klanten die in het oude belastingregime (vóór 01-01-2013) een hypotheek hadden. Zij hebben hierover renteaftrek gehad en gaan nu een nieuwe annuïtaire hypotheek aan omdat de lening niet onder het overgangsrecht valt.

Wat houdt het overgangsrecht in?
Volgens het overgangsrecht blijven de hypotheekregels van vóór 1 januari 2013 van toepassing op de nieuwe hypotheek. Dit zijn in eerste instantie hypotheken die bestonden op 31 december 2012. Daarnaast zijn er aparte situaties waarbij ook het overgangsrecht van toepassing is verklaard. Bijvoorbeeld financieringen die ontstaan door een definitieve overeenkomst in 2012

auteur: Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, 0320-282231 Agorahof 25 te Lelystad.

Waar blijft de starterslening in Lelystad en Almere

Lelystad, Almere 12 april Edwin Glebbeek van Glebbeekhypotheken start een petitie om de starterslening in Lelystad en Almere terug te krijgen omdat starters op dit moment moeilijk een huurhuis of koophuis kunnen krijgen. Huurders moeten minimaal 3 jaar wachten en kopers kunnen door de strengere hypotheekregels moeilijk een hypotheek krijgen. Huurders dienen op dit moment met modale inkomens minimaal circa 500-600 minimaal aan huur te betalen. Met de starterslening kan de huizenmarkt weer op gang komen en krijgen starters een reële kans.

Startersregeling

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar staan de hoge woonlasten u in de weg? Met de Starterlening kunt u, in de meeste gevallen, toch de woning kopen die u op het oog heeft.
De Starterslening, aangeboden door SVn en uw gemeente, overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van uw gemeente.De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Hierna betaalt u in principe rente en aflossing. Indien u denkt de maandlast niet te kunnen betalen, dan kunt u, tegen betaling, bij ons een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft, gekoppeld aan de dan geldende normen van de NHG.

De gemeente bepaalt

Uw gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. De gemeente bepaalt de maximale hoofdsom van de Starterslening die u kunt krijgen. Lelystad had tot 2010 de starterslening maar heeft het stopgezet omdat er weinig belangstelling was. Echter was er nog koopsubsidie toendertijd. Om de huizenmarkt op gang te brengen zouden Almere en Lelystad deze regeling weer moeten invoeren zodat de doorstoming op de huizenmarkt op gang koopt. De starter koopt dus de woning van een doorstromer en zo komt weer beweging in de markt.

Glebbeekhypotheken start deze petitie waarbij wij opkomen voor starters in Lelystad en Almere. Als u onze petitie ondersteunt mail ons of twitter of like onze facebook site zodat wij dit aan de politiek kunnen aanbieden.

auteur: Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231. Ons mailadres is info@glebbeekhypotheken, twitter: @EdwinGlebbeek, facebook:facebook.com/glebbeekhypotheken

 

1e kwartaal Hypotheekrente omlaag gegaan met 0,3%

Lelystad, 04 maart 2013 De hypotheekrente is omlaag gegaan het afgelopen kwartaal. Eén van de oorzaken is dat de rente op de kapitaalmarkt het afgelopen kwartaal is gedaald. De korte rente is ook gedaald is i.v.m. de slechte economische omstandigheden.

De rente voor 10 jaar vast is bij veel banken onder de 4,5% uitgekomen. Dit is gunstig als u nu verlenging heeft van de rente op uw bestaande hypotheek. As u een bestaande hypotheek heeft op 01-01-2013 dan valt u onder het “overgangsrecht” en kunt u bij een oversluiting naar de Nationale hypotheekgarantie een rentevoordeel van 1% behalen en profiteren van de ‘’overgangsrechten’’.

NHG hypotheekrente: 0,7-1%rentevoordeel

Op moment dat u een bestaande heeft kunt u rentevoordeel behalen als u NationaleHypotheekgarantie verkrijgt. Uw woning dient meer waard te zijn dan de hypotheekhoofdsom en uw inkomen dient binnen de huidige inkomenstoetsing te vallen. Het rentevoordeel kan oplopen tot 1%. Als bestaande hypotheekgevers mag u nog 50% aflossingsvrij hebben ten opzichte van de waarde van het huis. Nieuwe hypotheekgevers dienen volledig annuïteit af te lossen en betalen altijd hogere lasten.

Bestaande beleggingsverzekering omzetten naar annuïteitenhypotheek of banksparen

U kunt uw bestaande box 1 beleggingspolis nog omzetten naar banksparen als u deze polis in box 1 heeft geplaatst. Wij adviseren u om te bekijken of dit interessant is voor u want u mag uw beleggingspolis tot 1 april nog in box 1 zetten. U hebt een vrijstelling voor uw kapitaalsopbouw tot 157.000euro bij een looptijd van  20 jaar en 56900 bij een looptijd van 15 jaar. Het voordeel is dat u fiscaal vrij mag sparen of beleggen. Het nadeel is dat u niet flexibel bent en verplicht bent om met de opgebouwde waarde uw hypotheek[gebruikt voor de woning] af te lossen.

Veel beleggingspolissen voldoen niet meer aan de oorspronkelijke doelstelling waarbij er te weinig opbouw is om het gekoppelde hypotheekdeel af te lossen. Een reparatie is dus gewenst. U kunt bijvoorbeeld meer inleg doen of bijvoorbeeld gaan sparen. Het blijkt dat veel consumenten bij nader inzien geen belegger zijn omdat ze er geen verstand hebben en niet met de onzekerheid van de beleggingen te maken willen hebben. Als er een nieuw beleggers/klantprofiel ingevuld wordt moet er de conclusie worden getrokken dat ze beter kunnen sparen en of aflossen op de hypotheek.

U kunt dus bij een renteherziening bekijken of u betere rente kan krijgen en of de NHG oversluiting voor u voordeel oplevert. Een voordeel zou dus kunnen zijn dat u de kosten gaat terugverdienen binnen de nieuwe rentevastperiode of dat u een betere hypotheekvorm krijgt die bij u past.

auteur: Edwin Glebbeek,www.glebbeekhypotheken.nl, 0320-282231 Agorahof 25 te Lelystad.

Veel vraag naar bankspaarhypotheek in Lelystad zorgt voor drukte bij banken

Lelystad 05 februari 2013 Uw hypotheek mag u nog tot 01-04-2013 omzetten naar banksparen. Dit zorgt voor veel drukte van consumenten die hun hypotheek nog willen omzetten.

Kom langs bij GlebbeekHypotheken en zorg dat u er beter van wordt:

voor-blog-logo.jpg banksparen

 

Nieuwe naam maar vertrouwd hypotheek-adviesburo in Lelystad

Lelystad 01-02-2013 Nieuwe naam, zelfde vertrouwde service en adres voor kwalitatief hypotheekadvies.

Wij zijn trots u te kunnen vertellen dat  wij per 1 januari 2013 onze naam hebben aangepast in Glebbeek Hypotheken . Als volledig onafhankelijk adviesbureau kunt u dezelfde vertrouwde service van ons verwachten als het gaat om uw hypotheek, verzekeringen en pensioen. Sterker, het biedt ons de mogelijkheden deze zelfs uit te breiden. Hiervan houden wij u uiteraard op de hoogte!

Voor u persoonlijk verandert er niets!

U behoudt gewoon dezelfde contactpersonen, vanuit hetzelfde pand aan  de Agorahof 25 te Lelystad. Ook behouden we  hetzelfde telefoonnummer 0320-282231. Slechts ons e-mail adres is gewijzigd:  info@glebbeekhypotheken.nl.

Ondanks het feit dat we een nieuw logo aan de gevel hebben hangen, komt u maar eens kijken, blijft u gewoon als bestaande klant in onze portefeuille. Uw dossier blijft ook netjes en vertrouwd bij ons.

Hypotheekserviceabonnement

Een van de vormen waarmee wij onze dienstverlening uitbreiden is het hypotheekserviceabonnement. Wilt u dat wij elk jaar uw belastingaangifte doen, om de twee jaar een pensioen- en hypotheekcheck verrichten, zonder dat u daar extra voor hoeft te betalen? Informeer dan eens naar dit aantrekkelijke abonnement. Daarnaast zijn wij natuurlijk altijd scherp op mogelijkheden waarop we kunnen besparen op uw  verzekeringen

Uitnodiging servicegesprek

Graag nodigen wij u  uit voor een servicegesprek waarin we voor u benoemen wat de nieuwe belastingregels in 2013 voor u tot gevolg hebben. U kunt bijvoorbeeld tot 1 April uw hypotheek omzetten naar banksparen, waarmee u  honderden euro’s per maand kunt besparen.

Uiteraard hebben we dan een verassing voor u klaarstaan, want een nieuwe start moet natuurlijk gevierd worden.

Bel ons gerust op 0320-282231 voor het maken van een afspraak.

drs. E. Glebbeek

 

GLEBBEEKHYPOTHEKEN, wij zorgen ervoor dat u er beter van wordt /Per 1 januari Naamswijziging en Emailwijziging

 

GlebbeekHypotheken

Agorahof 25

8224 JG Lelystad

tel. 0320-282231

fax 0320-281239

www.glebbeekhypotheken.nl

info@glebbeekhypotheken.nl