Starterslening blijft toch bestaan in Lelystad

Lelystad 09-12-2014, LELYSTAD – De starterslening blijft toch beschikbaar voor uw hypotheek. Het college van Lelystad wil starters op de woningmarkt tegemoet blijven komen met een starterslening. De lening stelt starters in staat (eerder) een woning te kopen en draagt op deze manier bij aan de doorstroming in de bestaande bouw. Dit is positief voor een mooie hypotheek en mooie starttup voor uw starterswoning.

Daarmee komt het college tegemoet aan de door de gemeenteraad bij de behandeling van de programmabegroting 2015 aangenomen motie om dit als instrument voor stimulering van de woningmarkt te behouden.
Een starterslening kan alleen worden aangevraagd voor bestaande koopwoningen van particulieren en van koopwoningen die door marktpartijen na renovatie te koop worden aangeboden. Dit laatste is een door het college aan de raad voorgestelde aanpassing van de ‘Verordening Starterslening’.
Populair
Bij Lelystedelingen is de starterslening populair. De meest recente Verordening Starterslening is eind juni 2013 door de raad vastgesteld. Vanaf dat moment tot einde 2014 zijn er circa 40 leningen verstrekt en daarmee is het vastgestelde kredietplafond van € 1 miljoen nagenoeg bereikt. Om te voorkomen dat aan starters ’nee’ verkocht moet worden, wil het college het kredietplafond oprekken tot € 2 miljoen.

Overbrugging
De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag dat starters, op basis van hun inkomen, kunnen lenen. Aan het verstrekken van een lening zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo mag de maximale hypotheek (aankoopprijs + bijkomende kosten) van de woning niet hoger dan €156.000 zijn. De starterslening is maximaal 20% van dit bedrag, dus €31.200.

Drie jaar geen rente en aflossing
Het voordeel van de lening is dat er de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald hoeft te worden. In de verordening staat een aantal eisen waar de starter aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) behandelt namens de gemeente de aanvragen.De raad beslist binnenkort over de voorgestelde aanpassingen van de verordening. Meer informatie over de starterslening is te vinden op de gemeentelijke website www.lelystad.nl

Wij van Glebbeekhpotheken wensen starters te helpen met de beste hypotheekrente en verzekeringpremies. Als onafhankelijk hypotheekadviseur begeleiden wij de starters met de starterslening. Kim uw starterslening en hypotheek berekenen.
0320-282231

bron Krant van Flevoland 5-12

Schenking eigen woning vind vaker plaats in 2014

19 maart 2014 Op dit moment worden er meer schenkingen gedaan voor een hypotheek voor een eigen woning. Sinds de tijdelijke verruiming van de vrijstelling schenkbelasting eigen woning is het aantal schenkingen waarbij gebruik wordt gemaakt van deze vrijstelling flink toegenomen. Dit blijkt uit een poll van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) onder notarissen.

Van de 317 deelnemers gaf 42 procent aan dat het aantal schenkingen met deze vrijstelling flink is toegenomen. Bij 20 procent is het zelfs (meer dan) verdubbeld. 32 procent ziet een lichte toename, terwijl bij 6 procent het aantal eigenwoningschenkingen gelijk is gebleven.

De vrijstellingen schenkbelasting zijn tijdelijk verruimd. Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 mag iedereen belastingvrij een schenking ontvangen van 100.000 euro. Dit bedrag moet dan wel worden besteed aan een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld.

U kunt dit noterieel vastleggen maar kan bij kleinere bedragen ook via een overeenkomst vastleggen voor de belastingdienst. Kom langs voor uw optimale hypotheek met schenking van ouders en starterslening. Als financieel adviseur helpen wij u met de meest optimale hypotheek in Lelystad. Op dit moment kan u ook profiteren van de lage hypotheekrente.

www.glebbeekhypotheken.nl Edwin Glebbeek, 0320-282231.

Dubbele hypotheekrenteaftrek blijft bestaan

Lelystad, 26-11-2013 De crisismaatregel voor woningbezitters met dubbele hypotheeklasten wordt met een jaar verlengd. Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekend gemaakt. Dat is positief nieuws voor mensen die nu nog 2 woningen hebben.

 3 opvolgende kalenderjaren dubbele aftrek

Heb je noodgedwongen twee woningen waarvan één te koop staat dan is de hypotheekrente voor beide woningen tijdelijk drie opvolgende kalenderjaren aftrekbaar. Deze crisismaatregel is nu met een jaar verlengd omdat de woningmarkt nog steeds moeizaam is. Normaal gesproken geldt deze dubbele aftrek alleen in het jaar dat de oude woning te koop is gezet en de twee daarop volgende kalenderjaren.

 Dat betekent goed nieuws als je oude woning al sinds 2011 te koop staat. Oorspronkelijk zou de crisismaatregel aan het einde van het jaar aflopen en zou je vanaf 1 januari 2014 geen hypotheekrenteaftrek meer hebben voor de te koop staande woning. Met de crisismaatregel heb je ook in 2014 hypotheekrenteaftrek over de te koop staande woning. NB staat je oude woning al te koop sinds 2010 dan eindigt wel in 2014 de hypotheekrenteaftrek over de hypotheek op je oude woning.

 Kortom: staat je oude woning vóór 2011 te koop (dus 2010 en eerder) dan eindigt per 1 januari 2014 de dubbele aftrek. Staat je oude woning sinds 2011, 2012 of 2013 te koop dan heb je in 2014 dubbele aftrek. Hetzelfde geldt als je verhuist naar een andere woning en je oude woning in 2014 te koop komt te staan.

 Terugkeerregeling tijdelijke verhuur

Ook goed nieuws voor mensen die hun te koop staande woning tijdelijk verhuren. De zogenaamde terugkeerregeling is ook met een jaar verlengd. Dat betekent dat als de huur eindigt van de te koop staande woning je weer recht hebt op renteaftrek. De verhuur moet wel plaatsvinden onder de Leegstandswet. Je Hypotheekshop-adviseur kan je meer vertellen over de exacte regels.

Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, 0320-282231

Aflossen op uw hypotheek mag nu boetevrij bij veel banken

Lelystad 05 oktober 2013-  Veel banken laten hun klanten vanaf begin oktober meer aflossen op hun hypotheek zonder boete . Dat is mooi nieuws voor klanten waarbij de hypotheek meer is dan de waarde van het onderpand. Ook als bijvoorbeeld uw beleggingsverzekering te weinig opbrengt is aflossen een mooie methode om uw hypotheek betaalbaar te houden.

De verschillende banken laten u nu dus toe om meer af te lossen dan het percentage boetevrije aflossing uit de voorwaarden.Rabobank, ABN Amro en SNS zien af van boeterente

ABN

De klanten bij ABN Amro kunnen voortaan een groot deel van de hypotheek boetevrij aflossen. Dat kan tot aan de meest actuele WOZ-waarde van de woning. De regeling is beschikbaar voor alle klanten met een ‘onder water’ hypotheek en beperkt zich niet tot schenkingen, heeft de bank woensdag bekendgemaakt.

 Op dit moment staat ongeveer 25 procent van de hypotheekklanten van ABN Amro onder water. Dat betekent dat de waarde van de woning lager is dan de hypotheekschuld. „Door extra af te lossen komt het hypotheekbedrag meer in verhouding tot de waarde van de woning waardoor de kans op restschuld kleiner wordt of verdwijnt”, aldus de bank.

De Rabobank

Rabobank maakte eerder op de dag bekend de boeterente af te zullen schaffen voor klanten die hun hypotheek versneld willen aflossen met een fiscaal vrijgestelde schenking tot 100.000 euro. Daarmee volgt Rabobank het voorbeeld van SNS Bank. ABN Amro gaat een stap verder.

Zowel Rabobank als SNS stelt klanten in staat met een eenmalige vrijstelling de gehele schenking zonder extra kosten in te zetten om de bestaande hypotheek (deels) af te lossen. De uitzondering op de bestaande regeling duurt, net als de regeling van de overheid, tot 1 januari 2015.

ING liet eerder weten de boeterente te zullen handhaven. De bank benadrukte dat de boeterente een vergoeding is voor de gemiste rente-inkomsten door het vroegtijdig terugbrengen van de lening.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën drong er eerder op aan bij de banken om het voorbeeld van SNS Bank te volgen en geen boeterente meer te rekenen als mensen met het geld uit een schenking een fors deel van hun hypotheek vervroegd willen aflossen.

Kom langs bij uw onafhankelijkhypotheekadviseur Edwin Glebbeek en wij passen graag uw hypotheek en maken een plan waarbij uw hypotheek betaalbaar blijft. Wij zorgen ervoor dat u op nummer 1 wordt geplaatst.

 www.glebbeekhypotheken.nl,  Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

Hypotheekrente gunstig bij onafhankelijk hypotheekadviseur in 2013

Lelystad,  GLEBBEEKHYPOTHEKEN, de voormalige HYPOTHEEKSHOP in Lelystad, heeft als onafhankelijk hypotheekadviseur de beste hypotheekrentes voor uw hypotheek. Op dit moment staat de hypotheekrentes voor 5 jaar vast erg gunstig met Nationale Hypotheekgarantie[NHG] vanaf 3.5%*. 10 jaar vast begint op 4.2%*en is dus zeker nog interessant voor uw bestaande hypotheek.

Doe de NHG check-up en bespaar 1% rente

Wij adviseren u langs te komen als uw hypotheekrente binnen 2 jaar afloopt waarbij wij uw hypotheek ook nog kunnen omzetten naar banksparen tot 1 april 2013. U kunt met een omzetting naar banksparen in vergelijk met annuiteitenhypotheek honderden euro’s besparen. Een oversluiting van uw hypotheek naar de Nationale Hypotheekgarantie kan u een voordeel van 1% opleveren ten opzichte van de niet-NHG hypotheken.

Wij laten ons als onafhankelijk adviseur direct betalen voor onze diensten en werken op basis van te voren afgesproken adviesfee  of waarbij dit op basis van het aantal uren die wij besteden aan uw dossier, Daarnaaste wensen wij via een serviceabonnement uw vragen gedurende de duur van uw hypotheek te beantwoorden. En u te helpen bij belastingaangifte, uw voorlopige teruggave en na 2 jaar samen met u een nieuwe analyse te doen van uw hypotheek en pensioen bijvoorbeeld.

Wij nodigen u uit om u bij ons klant te worden waarbij wij als tussenpersoon voor u werken op basis van onafhankelijkheid, vertrouwen, kwaliteit, de beste hypotheekrentes, hypotheekvoorwaarden en goede verzekeringpremies. Graag nodigen wij u uit om te besparen op uw woonhuis- en autoverzekeringen.

auteur: Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, Agorahof 25 te Lelystad, 0320282231.

* er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze rentepercentages

Hypotheek omzetten naar banksparen tot 1 april 2013

Lelystad,/Almere,Uw hypotheek kunt u nog tot 1 april omzetten naar het fiscaal gunstige banksparen of de spaarhypotheek. Op moment dat u nu een hypotheek[ reeds op 31-12-2012] heeft en fiscaal gunstig wil sparen dan is dat nu het moment. De nieuwe belastingplannen laten deze mogelijkheid niet meer toe waardoor u bij de toekomstige aflossing aangewezen bent op een annuiteitenhypotheek waarbij u aflost op de hypotheek en elke maand minder fiscaal voordeel heeft.

Hypotheekrente is uw spaarrente

Bij banksparen heeft u een spaarrekening waarbij de rente die u ontvangt gelijk is aan de hypotheekrente. Bij een rente van 10 jaar vast van 4,7% ontvangt u dus ook deze mooie rente op uw spaarrekening; als u na 10 jaar weer nieuwe rente krijgt en die gaat bijvoorbeeld naar 6% dan gaat uw spaarinleg ook omlaag. Het nadeel van banksparen is wel dat u dit dient te gebruiken van uw hypotheek die u heeft gebruikt voor de aankoop van uw eigen woning; het is een geblokkeerde spaarrekening voor de aflossing van uw hypotheek. Het voordeel is wel dat u nog een middel heeft om uw pensioentekort aan te vullen, uw hypotheek af te lossen op een gunstige manier.

Banksparen mag fiscaal zonder belasting tot 157.000euro fiscaal per persoon waarbij de minimale duur 20 jaar is en bij 15 jaar is het vrijgestelde bedrag 35.700euro. Bij een spaarhypotheek dan heeft u naast de opbouw in een spaarrekening een verzekering tegen overlijden. Echter ontvangt u net als bij banksparen dezelfde rente als u op uw spaarrekening ontvangt. U heeft bij banksparen echter de mogelijkheid om uw verzekering bij  alle verzekeraars zo gunstig mogelijk te sluiten.

Ontwoeker uw beleggingsverzekering met banksparen

Als u een woekerpolis heeft dan is dit een mooie mogelijkheid omdat woeker-beleggingspolis te ontwoekeren en zonder kosten een waarde gegarandeerd op te bouwen waarbij u dus precies weet waar u aan toe bent.

Kom langs bij Glebbeekhypotheken[voormalige Hypotheekshop] en bekijk hoe u met ons omzettingsadvies er beter van wordt. wij adviseren u op basis van een serviceabonnement of eenmalige adviesfee op basis van onze adviesuren.

auteur: Edwin Glebbeek. www.glebbeekhypotheken.nl, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

Hypotheekadvies in 2013 volledig transparant

Lelystad 21 augustus 2012, Een hypotheek is in 2013 zonder provisies en zonder opslagen in de hypotheekrente. Tussenpersonen van hypotheken dienen apart een bemiddelingsfee in rekening te brengen waarbij dit is gebaseerd op de uren die zij werken voor de klanten. Daarnaast dienen klanten voor doorlopend toezicht en onderhoud aan het hypotheekadvies een abonnement te sluiten voor het vervolgadvies.

Transparante hypotheekrente

Het voordeel voor de klant is het feit dat ze niet meer naar buiten gaan met het verkeerde produkt omdat het advies niet meer afhangt van hoe hoog de verzekering is of dat er daadwerkelijk wordt overgesloten. De hypotheekrente bij een bank dient nu ook transparant te zijn omdat ze hun kosten net als bij een tussenpersoon inzichtelijk dienen te maken. Er mogen ook geen kortingen gegeven worden voor nieuwe klanten omdat bestaande klanten dan ook deze kortingen dienen te krijgen.

 

Advieskosten inzichtelijk

U adviseur dient in het eerste gesprek inzicht te geven in zijn kosten. Als consument weet u dan hoe hij beloont wordt. Het betekent in de nieuwe ”wereld” wel  dat u voor het advies wat u inwint en het shoppen wat u doet eerder dient te betalen. Een eerste gesprek is vaak nog een kennismaking maar daarna dient u voor advies net als bij de advocaat te betalen.

Wij als Hypotheekshop Lelystad adviseren reeds meerdere jaren op deze manier en klanten zijn met het transparante hypotheekadvies tevreden omdat het duidelijk is eerlijk en open.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, 0320-282231 Agorahof 25 te Lelystad.

 

Hypotheekrente moet transparanter met vaste opslagen ook bij renteverlengingen

Lelystad, Almere, Urk, 16-07-2012 De hypotheekrente moet transaranter worden ook bij renteverlengingen omdat onlangs is gebleken dat verschillende banken te hoge opslagen hebben gerekend met de variabele hypotheekrente. De banken maken misbruik van de onwetenheid van de consumenten. Daarnaast zouden banken ook consumenten actief moeten helpen met de hypotheken die onder water staan.

Transparante rente bij  Renteverlenging en hypotheekoversluiting

De overheid zou banken en hypotheekverstrekkers moeten dwingen om bij renteverlenging een overzicht te geven van de rentevaststelling zodat de klant meer inzicht krijgt. Nu krijgt de rente ondanks nieuwe regelgeveving een rentevoorstel waarbij zij geen idee heeft hoe dit is vastgesteld. Een voorstel wordt nu circa 1-3 maanden van tevoren toegestuurd.

Veel consumenten kunnen niet overstappen met hun hypotheek omdat de regels strakker zijn geworden of het huis onder water staat. De hypotheek is dan meer dan de waarde van het onderpand. De banken kunnen hier misbruik van maken omdat de klant toch geen kant op kan. De overheid zo hiervoor nieuwe regels moeten vaststellen zodat deze klanten bij voldoende inkomen ook kansen heeft om over te sluiten en zo een concurrerend voorstel kan krijgen. De klant kan door een annuïteitenhypotheek zijn hypotheek verlagen onder vrije verkoopwaarde.

Doe de NHG check-up bij renteverlenging van uw hypotheek

Op moment dat uw bank uw een nieuwe rente krijtgt adviseren wij u om te bekijken of u de Nationale Hypotheekgarantie kan krijgen. De rentes staan circa 1% lager dan de niet-NHG tarieven. Een oversluiting naar de NHG kost u geld maar levert u met dit rentevoordeel altidj geld op. Een omzetting van uw bestaande hyptoheek van beleggershypotheek naar annuiteiten of bankspaarhypotheek geeft u ook duidelijkheid.

Kom bij langs en laat u adviseren over de juiste hypotheekrente en periode van vastzetten. Wij adviseren op basis van uren en of fixed fee.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, 0320-282231 Agorahof 25 Lelystad

Hypotheekrente transparanter en lager met Deens hypotheekmodel

Lelystad, Het Deens Hypotheekmodel zal zorgen voor een transparantie en verlaagde hypotheekrente op de hypothekenmarkt omdat consumenten inzicht krijgen in de opmaak van hun hypotheekrentetarief. 

De hypotheekrente die Nederlandse geldverstrekkers hun klanten berekenen hoog in vergelijking tot de ons omringende landen. Onze hypotheekvoorwaarden zijn rigide en een Nederlandse eigenwoningbezitter betaalt gemiddeld 1,5% tot 2% meer rente dan een Deense huiseigenaar. Dit renteverschil wordt onder meer veroorzaakt door de wijze waarop Nederlandse aanbieders het uitgeleende geld financieren en door het gebrek aan concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Vandaag tekenen De Hypotheekshop en Vereniging Eigen Huis een overeenkomst met Solid Mortgages waarmee zij investeren in het initiatief om een nieuw hypotheekmodel voor eigenwoningbezitters in Nederland te introduceren. Dit nieuwe hypotheekmodel is gebaseerd op het lang bestaande en succesvolle  Deense hypotheeksysteem. Voordelen voor consumenten zijn lagere rentetarieven, gunstiger voorwaarden en een volledig transparante renteopbouw. Ook De Nederlandsche Bank onderschrijft de voordelen van het ‘traditionele’ Deense hypotheek voor de consument in een recente nieuwsbrief.

Introductie nieuw hypotheekmodel in Nederland

Solid Mortgages bereidt de introductie van het traditionele Deense hypotheekmodel op de Nederlandse markt voor. Vereniging Eigen Huis en De Hypotheekshop steunen het initiatief. Ron Bavelaar, algemeen directeur van De Hypotheekshop: “Het Deense hypotheekmodel heeft ook voor de Nederlandse consument grote voordelen. Deze hypotheekvorm verenigt namelijk een duurzame financiering van de eigen woning met voor de consument aanzienlijk lagere rentekosten. Het is daarom dat De Hypotheekshop besloten heeft de introductie op de Nederlandse markt mede mogelijk te maken. ”Volgens Marlies Pernot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis hoeven we van banken en toezichthouders niet te verwachten dat zij iets doen aan de rente op de Nederlandse hypotheekmarkt, die veel hoger is dan in de ons omringende landen. Pernot: “Daarom neemt Vereniging Eigen Huis zelf het initiatief en ondersteunen wij Solid Mortgages bij de introductie van het Deense hypotheekmodel in Nederland. Het is een goede financieringsvorm die wij Nederlandse kopers en eigenwoningbezitters niet willen onthouden.”

Vereniging Eigen Huis en De Hypotheekshop zullen daar waar mogelijk de introductie  bespoedigen opdat de Nederlandse consument zo snel mogelijk kan profiteren van de voordelen.

Toelichting Deens model

Voor de Deense consument is het verkrijgen van een hypotheek niet anders dan in Nederland. Het verschil is de manier waarop financiering van de hypotheek op de kapitaalmarkt wordt aangetrokken. In Denemarken wordt het benodigde geld direct op de kapitaalmarkt geleend door het uitgeven van obligaties. De hypotheekobligaties die door de bank worden aangeboden hebben stuk voor stuk hetzelfde karakter als de bijbehorende hypotheek: dezelfde looptijd, dezelfde rentestructuur en een identiek aflossingsprofiel. De obligaties worden gekocht door  beleggers zoals pensioenfondsen. De bank verstrekt daardoor niet langer de lening, maar fungeert als makelaar die de huiseigenaar en beleggers, die het benodigde geld verstrekken, bij elkaar brengt. Het lage financieringsrisico en de duidelijke voorwaarden  voor de  belegger resulteren in betere hypotheekvoorwaarden voor de consument.

Net als in Nederland betaalt een Deense eigenwoningbezitter maandelijks een bedrag aan aflossing, rente en opslag aan zijn bank. De Deense hypotheekrente is gebaseerd op de actuele marktrente plus een marge voor de bank. Deze marge is een vergoeding voor het kredietrisico en de operationele kosten die de bank maakt.

Als de marktrente daalt kunnen Deense woningeigenaren hun hypotheek oversluiten tegen het lagere rentetarief en zo hun maandlasten verlagen. Als de marktrente stijgt kan huiseigenaar zijn hypotheek met korting aflossen waardoor zijn hypotheekschuld daalt.

Voordelen voor consument, bank en overheid

Het Deense hypotheekmodel is een van de meest efficiënte en stabiele systemen ter wereld voor de financiering van eigen woningen. De hypotheek is inzichtelijk  voor consumenten en verlaagt het risico voor de financiële sector. In Denemarken heeft deze hypotheekvorm geresulteerd in een hoog percentage eigenwoningbezit, een hoge mate van crisisbestendigheid en lage rentetarieven.

De voordelen voor banken van Deense hypotheekverstrekking worden doorgegeven aan de consument. Die betaalt een lagere hypotheekrente en krijgt meer ruimte om zijn hypotheek aan te passen als de marktrente of als zijn persoonlijke omstandigheden veranderen.

Het Deense hypotheekmodel kan consumenten en de overheid miljarden per jaar besparen en draagt bij aan een stabieler en gezonder financieel systeem in Nederland.

Bron: www.hypotheekshop.nl

auteur: Edwin Glebbeek, wwwhypotheekshop.nl/lelystad, 0320-282231

 

Banksparen verdwijnt met Lenteakkoord in de toekomst

Lelystad, Urk 30-05-2012 In de toekomst zal bij een nieuwe hypotheek de vorm banksparen niet veel meer gesloten gaan worden omdat de rente dan niet aftrekbaar is. Volgens het Lenteakkoord blijven bestaande hypotheken aftrekbaar en ook de fiscale mogelijkheden om belastingvrij te sparen met banksparen  Hierbij volgen de belangsrijkste uitwerkingen van het Lenteakkoord:

Annuïteitenhypotheek doet herintrede.

Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. De box 1 vrijstelling voor de KEW blijft gehandhaafd voor bestaande hypotheken en de hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd voor bestaande hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft voor iedereen 30 jaar.

Minder financieren ten opzichte van de waarde van het huis

De Loan-to-Value ratio (bepalend voor de maximale omvang van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde) wordt vanaf 2013 geleidelijk verlaagd van 106% (inclusief overdrachtsbelasting) naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Om met name starters tegemoet te komen en de tijd te geven om vermogen op te bouwen gebeurt deze afbouw in zes stappen van 1% punt per jaar, waardoor in 2018 100% wordt bereikt. Als uitzondering wordt het mogelijk de LTV ten behoeve van duurzame, energiebesparende investeringen te verhogen met het voor de investeringen benodigde bedrag en voor zover deze leiden tot lagere woonlasten, tot maximaal 106% LTV (“explainregeling”). Bij energiebesparende voorzieningen mag daarnaast conform de gedragscode hypothecaire financiering worden afgeweken van de inkomensnorm.

Hoop op herstel in woningmarkt?

Deze maatregelen leiden volgens de berekeningen van het lenteakkoort tot een opbrengst van 13 mln. in 2013 en op langere termijn een opbrengst van 5,4 mld.Het pakket beoogt een langdurende zekerheid te geven omtrent de fiscale behandeling van de eigen woning en bij te dragen aan het herstel van vertrouwen op de woningmarkt.

Mogelijke aanpassing bij verkiezingen

De maatregelen moeten nog uitgewerkt worden en het zijn nu nog geen definitieve plannen waarbij de verkiezingen een wijziging tot gevolg kan hebben. Ook is er dus geen rekening gehouden met het stilvallen van de woningmarktwaarbij nog minder mensen een huis gaan kopen en de opbrengst van de overheid kan tegenvallen.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 te Lelystad 0320-282231.