Hypotheekrente blijft óok in 2014 ”historisch” laag

Lelystad 14 mei 2013, De hypotheekrente staat inmiddels op een historisch laag punt. De afgelopen 4 maanden is de hypotheekrente met een half procent gedaald. U kunt met een bestaande hypotheek nog profiteren van het zogenoemde overgangsregime.

Doe de NHG check-up en bespaar 1% rente

Wij adviseren u langs te komen als uw hypotheekrente binnen 2 jaar afloopt. Een oversluiting van uw hypotheek naar de Nationale Hypotheekgarantie kan u een voordeel van 1% opleveren ten opzichte van de niet-NHG hypotheken. U kunt op dit moment met de lage hypotheekrente profiteren van een verlaging van de hypotheeklasten. Uw huis dient meer waard te zijn dan uw hypotheek en u dient natuurlijk voldoende inkomsten te hebben.

Overgansregime bestaande hypotheken
Op moment dat u een bestaande hypotheek heeft op 31-12-2012 dan kunt u bij een oversluiting van uw hypotheek nog gebruik maken van de oude hypotheekvormen met bijvoorbeeld de aflossingsvrije hypotheek. Dit mag tot 50% van de waarde van uw huis. U kunt uw hypotheek in het overgangsregime laten afstemmen op uw persoonlijke situatie, wensen en budget.

Ontwoekering beleggingspolis
Daarnaast kunt u met een oversluiting uw bestaande woeker-beleggingspolis omzetten naar een spaarhypotheek of annuiteitenhypotheek. Als uw beleggingsverzekering in box 1 zit kunt ook nog kiezen voor een bankspaarhypotheek. U krijgt door deze omzetting inzicht in een duidelijkere opbouw.
Wij adviseren u om met uw rentevoorstel van de bank langs te komen zodat wij kunnen bekijken hoe u er beter van wordt. Als onafhankelijk hypotheekadviseur hebben wij beste hypotheekrentes voor u met goede voorwaarden.

U kunt voor een oriënterend gesprek terecht bij Glebbeekhypotheken op de Agorahof 25 te Lelystad. U kunt een afspraak maken op onze internetsite www.glebbeekhypotheken.nl of bellen onder telefoonnummer 0320-282231.

Hypotheekrenteherziening 2013? Profiteer van de lage hypotheekrentes op dit moment

Lelystad 14 mei 2013, Edwin Glebbeek van Glebbeekhypotheken nodigt u graag iedereen uit op Agorahof 25 voor een hypotheekcheck, omdat er de rente nu laag staat en er veel rentes aflopen de komende 2 jaren. De afgelopen 4 maanden is de hypotheekrente met een half procent gedaald en staat historisch laag. U kunt met een bestaande hypotheek nog profiteren van het zogenoemde overgangsregime.

Doe de NHG check-up en bespaar 1% rente

Wij adviseren u langs te komen als uw hypotheekrente binnen 2 jaar afloopt. Een oversluiting van uw hypotheek naar de Nationale Hypotheekgarantie kan u een voordeel van 1% opleveren ten opzichte van de niet-NHG hypotheken. U kunt op dit moment met de lage hypotheekrente profiteren van een verlaging van de hypotheeklasten. Uw huis dient meer waard te zijn dan uw hypotheek en u dient natuurlijk voldoende inkomsten te hebben.

Overgansregime bestaande hypotheken

Op moment dat u een bestaande hypotheek heeft op 31-12-2012 dan kunt u bij een oversluiting van uw hypotheek nog gebruik maken van de oude hypotheekvormen met bijvoorbeeld de aflossingsvrije hypotheek. Dit mag tot 50% van de waarde van uw huis.  U kunt uw hypotheek in het overgangsregime laten afstemmen op uw persoonlijke situatie, wensen en budget.

Ontwoekering beleggingspolis

Daarnaast kunt u met een oversluiting uw bestaande woeker-beleggingspolis omzetten naar een spaarhypotheek of annuiteitenhypotheek. Als uw beleggingsverzekering in box 1 zit kunt ook nog kiezen voor een bankspaarhypotheek. U krijgt door deze omzetting inzicht in een duidelijkere opbouw.

Wij adviseren u om met uw rentevoorstel van de bank langs te komen zodat wij kunnen bekijken hoe u er beter van wordt. Als onafhankelijk hypotheekadviseur hebben wij beste hypotheekrentes voor u met goede voorwaarden.

 U kunt voor een oriënterend gesprek terecht bij Glebbeekhypotheken op de Agorahof 25 te Lelystad. U kunt een afspraak maken op onze internetsite www.glebbeekhypotheken.nl of bellen onder telefoonnummer 0320-282231.

Ontwoeker uw woekerpolis naar banksparen nu het nog kan tot 01 april 2013 en bespaar honderden euro’s

Lelystad, 30 januari 2013, Een hypotheek kan tot 01-04-2013 omgezet worden naar banksparen waarbij dit er voor zorgt dat u honderden euro’s kan besparen. Een ontwoekering van uw woekerpolis naar banksparen zorgt ervoor dat u bij de waardeopbouw van uw hypotheek precies weet waar u aan toe bent.

Ontwoekeren uw woekerpolis nu: banksparen tot 01-04-2013

Veel woeker-beleggingsverzekeringen worden nog steeds omgezet naar een andere vorm omdat er te hoge kosten zijn in de polis. Daarnaast voldoet de belegging niet aan de geplande opbrengst van het betreffende leningdeel van de hypotheek. Een omzetting naar banksparen zorgt ervoor dat u gegarandeerde waardeopbouw heeft waarbij de vergoeding op de geblokkeerde spaarrekening dezelfde rente is die u op de hypotheek betaalt. U ontvangt bij een hypotheekrente van 5% dan 5% spaarrente op de spaarrekening.

Banksparen: fiscaal vrijgestelde spaarrekening

De opbouw is vrijgesteld van belasting waarbij de vrijgestelde bedragen voor een duur vanaf 15 jaar 34.900euro is per persoon en voor een duur vanaf 20 jaar 153.000euro. Op moment dat u omzet naar banksparen weet u dus waar u aan toe bent. Als u nu nog een beleggingsverzekering heeft lopen is het verstandig om na te gaan of u nog voldoet aan de eisen van de bank omdat buiten de kosten er te weinig opgebouwd wordt. Een omzetting naar banksparen zorgt er voor dat u fiscaal de huidige renteaftrek behoudt waarbij de nieuwe vormen: annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek uw fiscaal voordeel vernietigen. De waarde van de geblokkeerde spaarrekening dient u aan te wenden voor de aflossing van u hypotheekschuld die u hebt gebruikt voor de aankoop van uw eigen woning.

Hypotheekrente binnen 2 jaar? Kom langs en doe de NHG check-up en ontvang lagere hypotheekrente!

Als uw hypotheekrente binnen 2 jaar afloopt is het een mooie mogelijkheid om te bekijken of u hypotheek omgezet kan worden naar banksparen. U kunt natuurlijk ook bekijken of u lagere rente kunt krijgen dan de huidige geldverstrekker of u met de Nationale Hypotheekgarantie check-up lagere rente kan krijgen. De NHG rentes kunnen circa 0,7-1% in rente verschillen.

Kom langs voor een Bankspaarhypotheek en doe de NHG Check-up en zorg dat u er beter van wordt. Neem actie tot 01-04-2013 waarbij de omzetting naar banksparen nog mag.

Auteur: Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, 0320-282231 Agorahof 25 te Lelystad.

 

Oversluiten hypotheek en hypotheekrente-herziening transparanter door nieuwe regels De Jager

lelystad 16 april 2012 Minister de Jager heeft aangekondigd dat banken en verzekeraars transparanter moeten worden bij de renteherziening en oversluiting van bestaande hypotheken. Bestaande klanten dienen meer ruim te krijgen om hun hypotheek  over te sluiten als hun hypotheekrente ongunstig is. Banken dienen de nieuwe hypotheekrente  3 maanden voor de afloop van uw rente bekend te maken. Zodoende krijgt u niet met overbodige oversluitkosten te maken.

De banken verdienen op bestaande hypotheken een hogere marge dan op het verstrekken van nieuwe hypotheken. De minister wenst dat banken transparant worden in de nieuwe hypotheekrente bij renteherzieing van uw hypotheek.

Wij roepen de minister op om inzicht te krijgen in de marges van de banken. Laat banken transparant zijn in hun marges op de hypotheekrente zodat het verborgen houden van advieskosten niet meer aanwezig is.

Wij adviseren u om bij afloop van uw rente in 2012 om circa half jaar van te voren komen oriënteren voor de nieuwe hypotheekrente zodat wij met de mooie bestaande rentes kunnen bekijken of u op het juiste moment kan oversluiten.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, 0320-282231. Agorahof 25 te Lelystad.

 

 

Doe de NHG- checkup bij de herziening van uw hypotheekrente: ook in 2012!

Lelystad 11 april 2012, De hypotheekrente staat op dit moment laag als er gekeken wordt naar het gemiddelde van het afgelopen decennia. Op moment dat uw rente herzien wordt, is het verstandig om te bekijken hoe u er er beter van wordt. Als u nog geen Nationale Hypotheek Garantie(NHG) heeft kan een oversluiting interessant zijn omdat deze rentetarieven circa 1% lager liggen dan “normale” rentetarieven.

De NHG check-up

Een oversluiting van uw hypotheek naar de NHG dient te voldoen aan verschillende regels. zo dient uw huis meer waard te zijn dan uw hypotheekhoofsom. U inkomen dient vanzelfspreken te voldoen aan de huidige inkomenseisen. Daarnaast dient u de helft van de waarde van uw huis op te bouwen dan wel af te lossen in uw hypotheekvom. Het voordeel is dat u dus een lagere rente gaat ontvangen

Rentemiddeling

Rentemiddeling is een ook optie. Dat betekent het aangaan van een nieuwe rentevaste periode bij dezelfde geldverstrekker voordat de oude afloopt. De oude en de nieuwe rente worden dan op een bepaalde manier gemiddeld. De voordelen zijn dat de consument meteen zekerheid heeft wat zijn hypotheeklasten gaan worden, voor bijvoorbeeld de komende 10 jaar. Bijkomend voordeel is dat er geen boeterente betaald hoeft te worden en ook de kosten die gepaard gaan met oversluiten worden vermeden.

Ontwoeker uw woekerpolis

Soms kan het ook interessant zijn om uw bestaande hypotheekvorm om te zetten naar een andere hypotheekvorm. Het omzetten van een woekerpolis naar banksparen en of annuïteitenvorm geeft u duidelijkheid voor de toekomst omdat u weet waar u aan toe bent.

Het oversluiten van een hypotheek gaat gepaard met oversluitkosten en daarnaast kan soms sprake zijn van een boeterente. Het is daarom raadzaam om de kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Veel mogelijkheden dus en daarom is onafhankelijk advies belangrijk. Een gedegen advies kan uiteindelijk veel geld besparen.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

 

Renteherziening? Zorg dat uw hypotheek er beter van wordt

Lelystad 23 februari 2012,  De rente van veel hypotheken loopt dit jaar af.  Zo heeft een grote groep consumenten in 2005/2006 de rente voor 6 jaar of 7 jaar vastgelegd waarbij de rente  nu of volgend jaar afloopt. Wij adviseren u om langs te komen met het nieuwe rentevoorstel van uw bestaand bank. Ook adviseren wij als uw rente de komende 2 jaar  afloopt om langs te komen omdat de rente nu historisch laag staat.

Doe de NHG check-up

Sommige banken geven bij renteherziening een minder gunstige  rente voor bestaande  klanten dan voor nieuwe klanten.  Daarnaast krijgt u  vaak 1 maand van tevoren een nieuw rentevoorstel waarbij oversluiten dan een moeilijk verhaal kan worden.. Vele  hypotheken zijn destijds zonder Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gesloten waarbij dit nu een groot rentevoordeel kan opleveren.  Uw oversluiting naar de NHG  kan u circa 0,6%- 1% lagere rente opleveren . In een adviesgesprek doen wij graag de NHG check-up voor u.

Betere hypotheekvorm: banksparen

Op moment dat uw rente afloopt is het ook handig om te bekijken of uw huidige hypotheekvorm nog voldoet aan uw wensen. Veel beleggingsproducten zorgen niet meer voor de juiste opbouw in  de toekomst. Het verbeteren van uw bestaande hypotheekvorm naar een andere  hypotheekvorm is dan een optie.  Het omzetten van een woekerpolis/ beleggingspolis naar banksparen en of annuïteitenvorm geeft u duidelijkheid voor de toekomst omdat u dan weet waar u aan toe bent.

Het oversluiten van een hypotheek gaat gepaard met oversluitkosten en er is soms sprake van een boeterente; maar bij renteherziening is hier geen sprake van. Het is daarom raadzaam om de kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Veel mogelijkheden dus en daarom is onafhankelijk advies belangrijk. Een gedegen, transparant en  provisievrij hypotheekadvies kan uiteindelijk veel geld besparen.

auteur:  Edwin Glebbeek, Hypotheekshop, www.hypotheekshop.nl/lelystad,Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.