Hypotheekrente transparanter en lager met Deens hypotheekmodel

Lelystad, Het Deens Hypotheekmodel zal zorgen voor een transparantie en verlaagde hypotheekrente op de hypothekenmarkt omdat consumenten inzicht krijgen in de opmaak van hun hypotheekrentetarief. 

De hypotheekrente die Nederlandse geldverstrekkers hun klanten berekenen hoog in vergelijking tot de ons omringende landen. Onze hypotheekvoorwaarden zijn rigide en een Nederlandse eigenwoningbezitter betaalt gemiddeld 1,5% tot 2% meer rente dan een Deense huiseigenaar. Dit renteverschil wordt onder meer veroorzaakt door de wijze waarop Nederlandse aanbieders het uitgeleende geld financieren en door het gebrek aan concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Vandaag tekenen De Hypotheekshop en Vereniging Eigen Huis een overeenkomst met Solid Mortgages waarmee zij investeren in het initiatief om een nieuw hypotheekmodel voor eigenwoningbezitters in Nederland te introduceren. Dit nieuwe hypotheekmodel is gebaseerd op het lang bestaande en succesvolle  Deense hypotheeksysteem. Voordelen voor consumenten zijn lagere rentetarieven, gunstiger voorwaarden en een volledig transparante renteopbouw. Ook De Nederlandsche Bank onderschrijft de voordelen van het ‘traditionele’ Deense hypotheek voor de consument in een recente nieuwsbrief.

Introductie nieuw hypotheekmodel in Nederland

Solid Mortgages bereidt de introductie van het traditionele Deense hypotheekmodel op de Nederlandse markt voor. Vereniging Eigen Huis en De Hypotheekshop steunen het initiatief. Ron Bavelaar, algemeen directeur van De Hypotheekshop: “Het Deense hypotheekmodel heeft ook voor de Nederlandse consument grote voordelen. Deze hypotheekvorm verenigt namelijk een duurzame financiering van de eigen woning met voor de consument aanzienlijk lagere rentekosten. Het is daarom dat De Hypotheekshop besloten heeft de introductie op de Nederlandse markt mede mogelijk te maken. ”Volgens Marlies Pernot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis hoeven we van banken en toezichthouders niet te verwachten dat zij iets doen aan de rente op de Nederlandse hypotheekmarkt, die veel hoger is dan in de ons omringende landen. Pernot: “Daarom neemt Vereniging Eigen Huis zelf het initiatief en ondersteunen wij Solid Mortgages bij de introductie van het Deense hypotheekmodel in Nederland. Het is een goede financieringsvorm die wij Nederlandse kopers en eigenwoningbezitters niet willen onthouden.”

Vereniging Eigen Huis en De Hypotheekshop zullen daar waar mogelijk de introductie  bespoedigen opdat de Nederlandse consument zo snel mogelijk kan profiteren van de voordelen.

Toelichting Deens model

Voor de Deense consument is het verkrijgen van een hypotheek niet anders dan in Nederland. Het verschil is de manier waarop financiering van de hypotheek op de kapitaalmarkt wordt aangetrokken. In Denemarken wordt het benodigde geld direct op de kapitaalmarkt geleend door het uitgeven van obligaties. De hypotheekobligaties die door de bank worden aangeboden hebben stuk voor stuk hetzelfde karakter als de bijbehorende hypotheek: dezelfde looptijd, dezelfde rentestructuur en een identiek aflossingsprofiel. De obligaties worden gekocht door  beleggers zoals pensioenfondsen. De bank verstrekt daardoor niet langer de lening, maar fungeert als makelaar die de huiseigenaar en beleggers, die het benodigde geld verstrekken, bij elkaar brengt. Het lage financieringsrisico en de duidelijke voorwaarden  voor de  belegger resulteren in betere hypotheekvoorwaarden voor de consument.

Net als in Nederland betaalt een Deense eigenwoningbezitter maandelijks een bedrag aan aflossing, rente en opslag aan zijn bank. De Deense hypotheekrente is gebaseerd op de actuele marktrente plus een marge voor de bank. Deze marge is een vergoeding voor het kredietrisico en de operationele kosten die de bank maakt.

Als de marktrente daalt kunnen Deense woningeigenaren hun hypotheek oversluiten tegen het lagere rentetarief en zo hun maandlasten verlagen. Als de marktrente stijgt kan huiseigenaar zijn hypotheek met korting aflossen waardoor zijn hypotheekschuld daalt.

Voordelen voor consument, bank en overheid

Het Deense hypotheekmodel is een van de meest efficiënte en stabiele systemen ter wereld voor de financiering van eigen woningen. De hypotheek is inzichtelijk  voor consumenten en verlaagt het risico voor de financiële sector. In Denemarken heeft deze hypotheekvorm geresulteerd in een hoog percentage eigenwoningbezit, een hoge mate van crisisbestendigheid en lage rentetarieven.

De voordelen voor banken van Deense hypotheekverstrekking worden doorgegeven aan de consument. Die betaalt een lagere hypotheekrente en krijgt meer ruimte om zijn hypotheek aan te passen als de marktrente of als zijn persoonlijke omstandigheden veranderen.

Het Deense hypotheekmodel kan consumenten en de overheid miljarden per jaar besparen en draagt bij aan een stabieler en gezonder financieel systeem in Nederland.

Bron: www.hypotheekshop.nl

auteur: Edwin Glebbeek, wwwhypotheekshop.nl/lelystad, 0320-282231