Toetsrente Hypotheek eindelijk omlaag in 2013 met 0,3% in 3e kwartaal naar 5%

Lelystad 20 juni 2013 De toetsrente voor een hypotheek gaat in navolging van de lagere hypotheekrente eindelijk weer omlaag. De toetsrente is dus omlaag gegaan omdat het afgelopen half jaar de hypotheekrente met circa 0,6% omlaag gegaan is. U kunt hierdoor nu meer lenen voor een nieuwe hypotheek. In het 3e kwartaal wordt er getoetst op 5%. 

Doe voor uw hypotheek de NHG hypotheek check-up

U kunt bij uw bestaande hypotheek bij renteherziening nog steeds voordeel krijgen als uw hypotheek oversluit naar een andere geldverstrekker. Zo kunt u vaak een lagere hypotheekrente krijgen dan uw huidige bank als u oversluit naar een andere geldverstrekker. Daarnaast kunt u met de Nationale Hypotheekgarantie lagere rente krijgen van 0,7-1%.

NHG regels

Als u reeds op 31-12-2012 een hypotheek heeft valt uw hypotheek in het ovegangsregime en kunt u een aflossingsvrije hypotheek behouden en mag u nog banksparen. U kunt een beleggingsverzekering ontwoekeren en in box 1 fiscaal voortzetten in een spaarpolis. De NHG eist dat uw huis meer waard is dan de hypotheek en uw inkomen dient te passen in de huidige inkomensnormen.

Onafhankelijk advies: kom besparen!

Wij baseren ons hypotheekadvies op basis van uw wensen financële positie, uw toekomstig inkomen en doelstellingen. Als onafhankelijke adviseur helpen wij u besparen op al uw uitgaven zoals uw verzekeringen en hypotheekrente.

Wij zijn een vertrouwd adres voor uw optimale hypotheek midden in het centrum van Lelystad met een goede notering bij Independer. Wij nodigen u van harte uit voor een oriëntatiegesprek over uw hypotheek. Ons motto is zorgen dat u er beter van wordt!

www.glebbbeekhypotheken.nl, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231

 

 

Petitie om nog te mogen banksparen als u aanvraag is ingediend voor 01 april 2013

Petitie Banksparen aanvragen tot 01-04-2013

 

Wij ondersteunen de petitie en wensen een aanvraag te doen voor banksparen waarbij wij dit voor 01-04-2013 aanvragen maar dit niet meer kan doordat de bank dit niet toelaat. Wij verzoeken de minister een regeling te treffen dat dit nog kan zodat wij fiscaalvrij mogen sparen.

 

 

Klantnaam:

Datum

Glebbeekhypotheken start petitie aan minister Blok om de bankspaarhypotheek nog toe te laten als de aanvraag voor 1 april is gedaan

Lelystad 10 maart 2013, Veel klanten wensen op dit moment de bankspaarhypotheek nog af te sluiten; maar omdat de banken niet voldoende personeelscapaciteit hebben kan het nu niet meer gesloten worden. Er zijn gelukkig uitzonderingen waarbij partijen het nog wel aankunnen om wel te mogen banksparen. Wij verzoeken de minister klanten wel toe te laten om bank te sparen als zij de aanvraag of verzoek hebben ingediend. Veel klanten kunnen hun woekerpolissen nog omzetten naar banksparen of bijvoorbeeld meer opbouwen zodat ze de resterende hypotheek kunnen betalen op pensioendatum

Wij verzoeken alle klanten die nog willen banksparen onze petitie in te vullen en die naar ons toe te mailen: info@glebbeekhypotheken.nl

auteur: E.Glebbeek,www.glebbeekhypotheken.nl, 0320282231

 

 

 

 

Veel vraag naar bankspaarhypotheek in Lelystad zorgt voor drukte bij banken

Lelystad 05 februari 2013 Uw hypotheek mag u nog tot 01-04-2013 omzetten naar banksparen. Dit zorgt voor veel drukte van consumenten die hun hypotheek nog willen omzetten.

Kom langs bij GlebbeekHypotheken en zorg dat u er beter van wordt:

voor-blog-logo.jpg banksparen

 

Ontwoeker uw woekerpolis naar banksparen nu het nog kan tot 01 april 2013 en bespaar honderden euro’s

Lelystad, 30 januari 2013, Een hypotheek kan tot 01-04-2013 omgezet worden naar banksparen waarbij dit er voor zorgt dat u honderden euro’s kan besparen. Een ontwoekering van uw woekerpolis naar banksparen zorgt ervoor dat u bij de waardeopbouw van uw hypotheek precies weet waar u aan toe bent.

Ontwoekeren uw woekerpolis nu: banksparen tot 01-04-2013

Veel woeker-beleggingsverzekeringen worden nog steeds omgezet naar een andere vorm omdat er te hoge kosten zijn in de polis. Daarnaast voldoet de belegging niet aan de geplande opbrengst van het betreffende leningdeel van de hypotheek. Een omzetting naar banksparen zorgt ervoor dat u gegarandeerde waardeopbouw heeft waarbij de vergoeding op de geblokkeerde spaarrekening dezelfde rente is die u op de hypotheek betaalt. U ontvangt bij een hypotheekrente van 5% dan 5% spaarrente op de spaarrekening.

Banksparen: fiscaal vrijgestelde spaarrekening

De opbouw is vrijgesteld van belasting waarbij de vrijgestelde bedragen voor een duur vanaf 15 jaar 34.900euro is per persoon en voor een duur vanaf 20 jaar 153.000euro. Op moment dat u omzet naar banksparen weet u dus waar u aan toe bent. Als u nu nog een beleggingsverzekering heeft lopen is het verstandig om na te gaan of u nog voldoet aan de eisen van de bank omdat buiten de kosten er te weinig opgebouwd wordt. Een omzetting naar banksparen zorgt er voor dat u fiscaal de huidige renteaftrek behoudt waarbij de nieuwe vormen: annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek uw fiscaal voordeel vernietigen. De waarde van de geblokkeerde spaarrekening dient u aan te wenden voor de aflossing van u hypotheekschuld die u hebt gebruikt voor de aankoop van uw eigen woning.

Hypotheekrente binnen 2 jaar? Kom langs en doe de NHG check-up en ontvang lagere hypotheekrente!

Als uw hypotheekrente binnen 2 jaar afloopt is het een mooie mogelijkheid om te bekijken of u hypotheek omgezet kan worden naar banksparen. U kunt natuurlijk ook bekijken of u lagere rente kunt krijgen dan de huidige geldverstrekker of u met de Nationale Hypotheekgarantie check-up lagere rente kan krijgen. De NHG rentes kunnen circa 0,7-1% in rente verschillen.

Kom langs voor een Bankspaarhypotheek en doe de NHG Check-up en zorg dat u er beter van wordt. Neem actie tot 01-04-2013 waarbij de omzetting naar banksparen nog mag.

Auteur: Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, 0320-282231 Agorahof 25 te Lelystad.

 

Hypotheek omzetten naar banksparen tot 1 april 2013

Lelystad,/Almere,Uw hypotheek kunt u nog tot 1 april omzetten naar het fiscaal gunstige banksparen of de spaarhypotheek. Op moment dat u nu een hypotheek[ reeds op 31-12-2012] heeft en fiscaal gunstig wil sparen dan is dat nu het moment. De nieuwe belastingplannen laten deze mogelijkheid niet meer toe waardoor u bij de toekomstige aflossing aangewezen bent op een annuiteitenhypotheek waarbij u aflost op de hypotheek en elke maand minder fiscaal voordeel heeft.

Hypotheekrente is uw spaarrente

Bij banksparen heeft u een spaarrekening waarbij de rente die u ontvangt gelijk is aan de hypotheekrente. Bij een rente van 10 jaar vast van 4,7% ontvangt u dus ook deze mooie rente op uw spaarrekening; als u na 10 jaar weer nieuwe rente krijgt en die gaat bijvoorbeeld naar 6% dan gaat uw spaarinleg ook omlaag. Het nadeel van banksparen is wel dat u dit dient te gebruiken van uw hypotheek die u heeft gebruikt voor de aankoop van uw eigen woning; het is een geblokkeerde spaarrekening voor de aflossing van uw hypotheek. Het voordeel is wel dat u nog een middel heeft om uw pensioentekort aan te vullen, uw hypotheek af te lossen op een gunstige manier.

Banksparen mag fiscaal zonder belasting tot 157.000euro fiscaal per persoon waarbij de minimale duur 20 jaar is en bij 15 jaar is het vrijgestelde bedrag 35.700euro. Bij een spaarhypotheek dan heeft u naast de opbouw in een spaarrekening een verzekering tegen overlijden. Echter ontvangt u net als bij banksparen dezelfde rente als u op uw spaarrekening ontvangt. U heeft bij banksparen echter de mogelijkheid om uw verzekering bij  alle verzekeraars zo gunstig mogelijk te sluiten.

Ontwoeker uw beleggingsverzekering met banksparen

Als u een woekerpolis heeft dan is dit een mooie mogelijkheid omdat woeker-beleggingspolis te ontwoekeren en zonder kosten een waarde gegarandeerd op te bouwen waarbij u dus precies weet waar u aan toe bent.

Kom langs bij Glebbeekhypotheken[voormalige Hypotheekshop] en bekijk hoe u met ons omzettingsadvies er beter van wordt. wij adviseren u op basis van een serviceabonnement of eenmalige adviesfee op basis van onze adviesuren.

auteur: Edwin Glebbeek. www.glebbeekhypotheken.nl, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

Hypotheekrenteherziening in 2013? Sluit nu uw hypotheek over i.v.m. nieuw regeerakkoord en bespaar honderden euro’s

Lelystad 08 november 2012, Edwin Glebbeek van de Hypotheekshop nodigt u graag iedereen uit op de Hypotheekshop te Agorahof 25 voor een hypotheekcheck, omdat er de rente nu laag staat en er veel rentes aflopen  de komende 2 jaren en de regels door het nieuwe regeerakkoord voor hypotheken wordt aangepast in 2013.

Inperking hypotheekvorm ook voor oversluiting van uw lopende hypotheek met NHG

Het percentage waar tegen hypotheekrente kan worden afgetrokken gaat voor zowel nieuwe als bestaande hypotheken omlaag. En voor nieuwe hypotheken is de rente alleen aftrekbaar als sprake is van een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Daarnaast mag u bij een oversluiting van uw bestaande hypotheek naar de Nationale Hypotheekgarantie met een gunstigere rente, alleen nog de annuïteitenhypotheek krijgen. De NHG zorgt voor circa 1% lagere rente. Daarnaast kunt u op moment dat u slechte rente krijgt bij renteherziening u in 2013 niet meer de fiscaal gunstige aflossingsvrije- en bankspaarhypotheek krijgen. Wij adviseren u als de rente de komende jaren afloopt nu reeds de NHG check-up te doen en na te gaan hoe u nu nog een gunstige hypotheekrente en constructie kan krijgen.

 

Bestaande hypotheek aftrek ingeperkt:

 Het percentage waar tegen hypotheekrente kan worden afgetrokken gaat voor zowel nieuwe als bestaande hypotheken omlaag

Het hoogste aftrekpercentage (52%) van hypotheekrente wordt vanaf 2014 met een half procent per jaar verlaagd. Tot het is teruggebracht tot het tarief van de derde belastingschijf (wordt 38%). Dat betekent dat de hogere inkomens, ook met een lopende hypotheek, minder hypotheekrenteaftrek hebben. Nu is nog de maximale aftrek 52% en dit wordt in 2014 51,5%. In 2015 51%, 2016 50,5% enzovoort. In 28 jaar tijd gaat de maximale aftrek terug naar 38%. Maar de financiële gevolgen zijn beperkt. De netto maandlasten gaan jaarlijks met slechts een paar euro per maand omhoog. Bovendien vindt er compensatie plaats doordat het toptarief geleidelijk naar beneden gaat.

 Lager aftrekpercentage, midden- en lagere inkomens

De midden- en lagere inkomens zullen de netto hypotheeklasten eerder en sneller zien toenemen. In 2014 gaan de tweede en derde belastingschijf omlaag met ruim 4% (en gaat van 42% naar 38%). Dit betekent dus minder hypotheekrenteaftrek.

 Rekenvoorbeeld:

Stel iemand heeft een hypotheek van € 200.000 (en betaalt 5% rente) en een inkomen van € 45.000.

Bruto betaalt deze persoon dan € 833 rente per maand (de eventuele aflossingen en eigenwoningforfait laten we hier buiten beschouwing). Netto (alleen de rente) is dat nu € 483 per maand. Vanaf 2014 neemt de netto rentelast toe met € 33 per maand naar € 516.

 Daar staat tegenover dat er minder belasting betaald hoeft te worden over het bruto salaris, omdat de belastingtarieven lager zijn. Je houdt dus meer netto inkomen over. Maar die lagere tarieven zijn juist bedoeld om een andere maatregel, de inkomensafhankelijke zorgpremie te compenseren. Het lijkt er op dat vooral de middeninkomens, door een stapeling van maatregelingen, er op achteruit gaan.

 Nieuwe hypotheken: starters wel of niet de klos?

Ook voor starters (en ook voor mensen met een bestaande hypotheek die meer gaan lenen) gelden bovenstaande regels. Maar daarnaast ook de verplichting om een annuïteiten- of lineaire hypotheek af te sluiten (voor het meerdere, in het geval van een bestaande hypotheek). En deze maatregel gaat al in per 2013. Gemiddeld betekent dit dat een starter per 1 januari 2013 ongeveer 20% netto meer per maand kwijt is aan zijn hypotheek dan nu. En die netto maandlasten blijven oplopen gedurende de looptijd. De positieve kant zit aan het einde van de looptijd: op de einddatum heeft de consument geen hypotheekschuld meer. En dus ook geen hypotheeklasten.

 Eigenlijk staan starters er veel beter voor dan de afgelopen jaren. Alleen realiseren ze zich dat nog niet goed. Want door de gedaalde huizenprijzen en dankzij de verlaagde overdrachtsbelasting, hoeven ze minder hypotheek te nemen dan in het verleden. Waardoor de hypotheeklasten juist lager zijn geworden dan een paar jaar geleden. Vergelijken we bijvoorbeeld twee kopers van dezelfde woning, de één in 2008 en de ander in 2013, dan zijn de woonlasten van de huidige starter nu al lager dan in 2008. Waarbij de koper uit 2008 een groot deel van zijn hypotheek aflossingsvrij heeft, en dus aan het eind van de looptijd nog steeds hypotheeklasten heeft. Terwijl de starter in 2013 het voordeel heeft dat aan het eind van de looptijd zijn hypotheek volledig is afgelost.

 Wij adviseren u om nu in actie te komen als u nog een huis wenst te kopen of renteherziening binnenkort krijgt. De belastingregels worden misschien nog aangepast maar zoals het er nu uitziet kunt u bij de hypotheek met een Nationale hypotheekgarantie bij bestaande en nieuwe hypotheken alleen nog de fiscaal dure annuïteitenhypotheek krijgen. U kunt voor een oriënterend gesprek terecht bij de Hypotheekshop op de Agorahof 25 te Lelystad. U kunt een afspraak maken op onze internetsite www.glebbeekhypotheken.nl of bellen onder telefoonnummer 0320-282231.

Hypotheek omzetten of oversluiten blijft interessant ook in 2012

Lelystad, 01 november 2012. Een hypotheek oversluiten of omzetten blijft goed advies voor bestaande hypotheekklanten met de lage hypotheekrente en dure beleggingsverzekeringen. Veel consumenten wensen advies over hun hypotheek ook met de nieuwe belastingen in 2013.

Nationale Hypotheekgarantie hypotheekcheck-up

Wij adviseren u om bij renteherziening uw hypotheek te checken of u nu geen NHG heeft waarbij u circa 1% rentevoordeel kan behalen. Met uw inkomen dient u te voldoen aan de inkomenseisen en uw onderpand dient meer waard te zijn dan uw hypotheek.

Ontwoeker uw beleggingsverzekering

Op moment dat u een bestaande beleggingsverzekering heeft is het verstandig om te checken of u voldoende opbouwt voor de schuld die u heeft en of u veel kosten heeft in uw beleggingsverzekering. In 2012 kunt u nog een omzetting doen naar een bankspaarhypotheek en of annuïteitenhypotheek. Wij adviseren u kritisch te bekijken of de resterende hypotheek kan betalen met uw pensioeninkomen, Wij adviseren u om langs te komen voor hersteladvies van uw beleggingsverzekering.

Nieuwe belastingregels 2013 en de bestaande hypotheek

In de nieuwe belastingplannen gaat de aftrek vanaf 2014 per jaar van 52% aftrek afgebouwd worden tot max 37% waarbij dit een half procent betreft per jaar. De bankspaarhypotheken en of spaarhypotheken gaan waarschijnlijk van de markt verdwijnen omdat voor starters op de hypothekenmarkt alleen nog aftrek krijgen voor annuïteitenhypotheek.

Kom langs voor de gevolgen van de belastingen 2013 en plannen van het kabinet voor financieel advies. En bekijk bij renteherziening hoe u er beter van wordt.

auteur: E. Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 Lelystad, 0320-282231.

De nieuwe belastingplannen 2013 en uw hypotheek in 2013?

Lelystad, Almere 10 oktober 2012: Wat gaat er veranderen voor een lopende hypotheek?

In het Belastingplan 2013 staat dat alleen voor nieuwe hypotheken de hypotheekrenteaftrek wijzigt. Toch kan de nieuwe wetgeving ook gevolgen hebben voor mensen met een lopende hypotheek. Eerst nog even kort de twee belangrijkste maatregelen. Voor nieuwe hypotheken is vanaf 1 januari 2013 de hypotheekrente alleen aftrekbaar voor een annuïteiten- (of lineaire)hypotheek. En vanaf 1 januari 2013 kun je niet meer belastingvrij sparen/beleggen in een nieuwe spaar- of beleggingsverzekering of op een spaar- of beleggingsrekening (de zogenaamde KEW, SEW en BEW).

Waar moet je op letten bij een lopende hypotheek?

 

1. Heb je een kapitaalverzekering in box 3?

Als je een verzekering hebt in box 3 dan is het zeer aan te raden om snel advies bij je hypotheekadviseur te vragen, omdat je misschien wel actie moet ondernemen voor 1 januari 2013. En hoewel het best ingewikkelde stof is, zal ik proberen het toch zo eenvoudig mogelijk uit te leggen.

 

Veel mensen hebben een verzekering afgesloten waarmee aan het einde van de looptijd de hypotheek afgelost wordt. Dat kan een beleggingsverzekering zijn maar ook de spaarverzekering van een spaarhypotheek. Nu had je altijd twee mogelijkheden:

  1. Je kon belastingvrij sparen/beleggen binnen een zogenaamde Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Je moest dan wel voldoen aan een aantal fiscale voorwaarden. Of:
  2. Je kon de verzekering in box 3 plaatsen. Dat hield in dat je vermogensrendementsheffing betaalde over het opgebouwde vermogen (tenminste als je boven de ruime vrijstellingsbedragen uitkwam).

 

Voor mensen met nog weinig vermogen kon het interessant zijn om eerst de verzekering in box 3 te plaatsen. Pas op het moment dat het vermogen boven de ruime vrijstelling uitkomt, zet je de verzekering om in een KEW. Maar omdat vanaf 1 januari 2013 het niet meer mogelijk is om een KEW af te sluiten, is het nu (voor 1 januari 2013) van belang om een beslissing te nemen of je de verzekering in box 3 laat of overzet naar een KEW. Dat kan in de toekomst duizenden euro’s schelen. Je hypotheekadviseur kan je adviseren wat in jouw geval het beste is.

 

2. Heb je structurele aflossingsplannen?

Heb je een groot deel van je hypotheek aflossingsvrij? Dan verandert er per 1 januari 2013 op zich niets. Je wordt niet verplicht om te gaan aflossen, zoals wel gaat gelden voor starters. Maar misschien maak je je wel zorgen over je pensioen, en of je dan nog de hypotheeklasten kunt betalen. Want de hypotheekrente is maximaal 30 jaar aftrekbaar. En heb je een aflossingsvrije hypotheek dan wordt je bruto maandlast, na 30 jaar, je netto maandlast.

 

Het staat je natuurlijk vrij om zelf af te lossen. Maar misschien wil je dat wel op een structurele basis doen. Dat kan door (een deel van) de aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Een andere optie, die alleen vanaf 1 januari 2013 niet meer mogelijk is, is de aflossingsvrije hypotheek omzetten in een bankspaar- of spaarhypotheek. Het voordeel van deze hypotheekvormen ten opzichte van de annuïteitenhypotheek is dat de netto maandlasten lager zijn. Je moet dit dan wel snel regelen, omdat het ook enkele weken duurt om wijzigingen door te voeren.

 

3. Je hypotheek verhogen, oversluiten of verhuizen?

Een lopende hypotheek wordt door de nieuwe wetgeving eerbiedigt. Zelfs als je de hypotheek gaat oversluiten of als je gaat verhuizen. Maar wordt je hypotheek dan hoger dan je huidige hypotheek, dan gaat voor dat extra deel wel gelden dat je verplicht een annuïteiten- of lineaire hypotheek moet afsluiten. Ten minste als je de hypotheekrente wilt kunnen aftrekken.

 Overigens betreft het bovenstaande allemaal alleen nog maar plannen. Deze plannen moeten nog definitief worden, maar de kans daarop is groot.

Wij adviseren u de komende 3 maanden langs te komen als uw spaarpolis in box 3 zit of u erover nadenkt om als starter een nieuw huis te kopen in 2012 of 2013. Kom langs voor transparant en goed hypotheekadvies.

auteur: Hypotheekshop, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Edwin Glebbeek Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231

Koop huis in 2012, nu nog volledige renteaftrek voor uw hypotheek

Lelystad 18 september 2012. Koop nu uw koophuis omdat u nu nog volledige hypotheekrenteaftrek heeft. De uitslag van prinsjesdag van gisteren is dat per 1 januari 2013 de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar is als u uw volledige hypotheek aflost. Dit gaat u per maand circa 100-250euro schelen in de lasten. Wij adviseren u om nu alvast te bekijken of u een koophuis kan kopen als u dat de komende jaren van plan bent.

Belastingplan 2013

Demissionair minister De Jager heeft in het belastingplan voor 2013 de fiscale maatregelen overgenomen die onderdeel waren van het lenteakkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Daarmee wordt de aftrek van hypotheekrente voor nieuwe gevallen per 1 januari definitief beperkt tot hypotheken waarbij daadwerkelijk tijdens de looptijd wordt afgelost.

Herintrede Annuïteithypotheek

“De betaalde rente voor deze leningen is dan alleen nog aftrekbaar als die in 30 jaar volledig en ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema wordt afgelost”, schrijft De Jager. “Hieraan voldoen in het bijzonder annuïtaire en lineaire leningen.” Voor aflossingsvrije hypotheken vervalt de renteaftrek, “ook als gelijktijdig wordt gespaard voor de (gedeeltelijke) aflossing na maximaal 30 jaar”.

Einde kapitaalsvrijstelling box 1

De beperking geldt ook voor het extra geleende deel bij het ophogen van bestaande hypotheken. De vrijstelling voor nieuwe kapitaalverzekeringen in box 1 komt volgend jaar eveneens te vervallen.

Zoals eerder bekend gemaakt, wordt de termijn voor verlaging van de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning tijdelijk verlengd van 6 naar 36 maanden.

Advies nu kopen lagere fiscale lasten

Wij adviseren u om nu nog een huis te kopen. U kunt een aankoopmakelaar mee nemen zodat u een maximaal resultaat heeft. Conlusie is dat u nu nog meer fiscale mogelijkheden heeft en op lagere lasten komt en bijvoorbeeld met banksparen nog de mogelijkheid heeft om fiscaal neutraal te sparen. Wij adviseren om de wijzingen van de belastingen kritisch te volgen en misschien nu alvast een huis te kopen als u dat van plan was.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 te Lelystad, 0320282231.