Hoe veranderen de verkiezingen 2012 uw hypotheek? Kom langs voor hypotheekadvies

Lelystad/ Almere,19 juli 2012 Uw hypotheek wordt in 2012 beïnvloed door de verkiezingen in 2012 Ook als u een huis wil gaan kopen kan het raadzaam zijn om de plannen van de politieke partijen na te gaan en misschien zelfs dit jaar nog te kopen zodat u niet met nieuwe strakkere regels te maken krijgt.

Hierbij een uitzetting van de belangrijkste politieke partijen VVD, SP, PVV  PVDA, CDA en CristenUnie:

VVD: U behoudt de volledige renteaftrek voor uw bestaande hypotheek. Een nieuwe hypotheek krijgt alleen aftrek als er annuitair afgelost wordt.

Starters tot 35 jaar mogen de eerste 5 jaar volledige aftrek hebben en er wordt meer gekeken naar arbeidsmarkt- en looperspectief van jongeren weer betrekken. Starters hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen.

SP: De hypotheekrenteaftrek wordt in tien jaar tijd afgetopt voor hypotheekschulden tot €350.000.Het percentage waartegen kan worden afgetrokken wordt gemaximeerd op 42 procent.

Starters krijgen een extra startersfaciliteit om makkelijker te kunnen kopen. En zij mogen bij corporatiewoningen een korting krijgen met een terugkoopregeling bij doorverkoop.

PVV: Handhaving van de hypotheekrenteaftrek. De aanpak van de hypotheekrente zet de huizenmarkt volgens de PVV nog verder vast.

PVDA: Vanaf 2013 geleidelijke invoering van een nieuw stelsel waarbij uw bestaande hypotheek maximaal aftrekbaar is tot 30%. Uw maximale woningschuld mag in 2013 waarover rente mag worden afgetrokken bevroren op maximaal 1 miljoen euro. Vervolgens wordt dit maximum jaarlijks verlaagd, tot de gemiddelde huizenprijs (nu 237.000] Forfaitair annuÃtaire hypotheek voor nieuwe hypotheken. De fiscus gaat ervan uit dat de hypotheeksom in 30 jaar wordt afgelost.

Starters hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen en kunnen speciale starterslening voor starters met lage rente die ze via krijgen via de overheid.

CDA: Bestaande hypotheekhouders houden hun aftrek; nieuwe hypotheken zijn nog maar aftrekbaar als ze annuitair worden gesloten.

Een aanvullend pakket voor starters: introductie bouwspaarregeling, verhoging schenkingsrecht, minder strenge regels voor starters bij het verstrekken van een hypotheek.

Cristen Unie: De CU wil dat hypotheekschulden gedurende de looptijd worden afgelost: annuïtaire belastingaftrek gedurende 30 jaar (de looptijd van een hypothecaire lening) (cf. Lenteakkoord, voor nieuwe gevallen). CU wil starters tegemoet komen.

Hypotheekrente wordt voor iedereen aftrekbaar tegen 30% (belastingpercentage van box 3). Om zonder schokken de eigen woning naar box 3 te kunnen verplaatsen, wordt de hypotheekrenteaftrek eerst geleidelijk beperkt. De komende vijf jaar wordt het maximale aftrektarief in stapjes van 2 procent afgebouwd van 52 naar 42 procent, het tarief van de derde schijf. Vervolgenswordt gedurende twaalf jaar de hypotheekrenteaftrek in jaarlijkse stapjes van 1 procent afgebouwd naar een voor ieder gelijk aftrektarief van 30 procent.

Starters hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen en bevorderen dat ouders of andere familieleden meer dan nu belastingvrije schenkingen kunnen doen aan starters in verband met de aanschaf van een eigen woning of het vervroegd aflossen van hypotheekschulden.

Onze conclusie:

Er zijn dus verschillende uitgangspunten en met een nieuwe regering zullen er dus waarschijnlijk wel nieuwe stimuleringsmaatregelen komen voor starters en afhankelijk welke partij in de regering komt zal uw bestaande hypotheekrenteaftrek in mindere dan wel grotere mate worden beperkt. Bij de PVV en de VVD zullen uw bestaande hypotheeklasten het minst veranderen.  Voor starters wensen alle partijen bijna geen overdrachtsbelasting meer en stimuleringsmaatregelen omdat de huidige hypotheekregels te streng zijn.

Wij adviseren u om na de vorming van een nieuwe regering langs te komen voor een advies wat de gevolgen voor u zijn.

auteur: Edwin Glebbek, www.hypotheekshop.nl, Agorahof 25 te Lelystad 0320-282231.