Oproep: Kom uw woekerpolis/beleggingsverzekering ontwoekeren en zorg ervoor dat uw beleggingspolis verbetert

Lelystad 10-03-205 Het ontwoekeren van woeker/beleggingspolissen is nog steeds een belangrijk item bij de AFM. Veel verzekeraars hebben nog niet al hun klanten ontwoekerd en geactiveerd. De tussenperonen dienen ook meer actie te ondernemen samen met de klanten. Onze ervaring is dat veel klanten niet langs willen komen waarbij ze veel kansen laten liggen om de polis te verbeteren.

In dit stuk beschrijven wij de mogelijkheden wat u met een beleggingspolis kan doen. Dit stuk gaat niet in op mogelijke compensatiemogelijkheden bij verzekeraars. U kunt zicht aanmelden bij de verzekeraar en of claimclubjes voor uw verzekering voor mogelijke compensatie.

Verbeteren verzekeringspolis met lagere kosten in een nieuwe vorm

Veel verzekeraars hebben hun verzekeringen eindelijk verbetert met lagere kosten en lagere beleggingskosten. U kunt een gratis een offerte opvragen bij uw verzekeraar; uw huidige tussenpersoon dient deze analyse en verbetering aan te bieden.

Nieuwe overlijdensrisicoverzekering met lagere premie en vaak zonder gezondheidswaarborgen

U kunt als u een beleggingspolis heeft en of hybride spaar-belegpolis uw overlijdensrisicoverzekering los koppelen, waarbij u lagere kosten kan krijgen in de polis. Uw overlijdensrisicoverzekering bij de huidige verzekeringsmaatschappij kan dan los goedkoper afgesloten worden vaak zonder medische waarborgen. Uw inleg wordt dan verbetert omdat u meer inlegt in de polis. Ook dus als u spaart in een spaar-beleggingspolis en of de hybride verzekering.

Omzetten van beleggen naar aflossen

U kunt ook stoppen met uw woekerpolis en uw totale hypotheek omzetten naar een deel aflossen in plaats van de inleg in uw verzekeringspolis. Uw hypotheek wordt dan omgezet naar een annuïteitenhypotheek en of linaire hypotheek. Dit adviseren wij bij klanten die zeker willen weten wat de aflossing is en niet meer afhankelijk willen zijn van de beleggingsopbrengsten. Op moment dat u bijvoorbeeld onderwaarde heeft en wil verhuizen op termijn.

Wij adviseren om bij ons langs te komen OOk als u geen tussenpersoon meer heeft. De eerste analyse doen wij gratis conform de lijn van de AFM ook als u geen klant van ons bent.

auteur Edwin Glebbeek, Agoraohof 25 Lelystad 0320-282231.

Hypotheekrente blijft óok in 2014 ”historisch” laag

Lelystad 14 mei 2013, De hypotheekrente staat inmiddels op een historisch laag punt. De afgelopen 4 maanden is de hypotheekrente met een half procent gedaald. U kunt met een bestaande hypotheek nog profiteren van het zogenoemde overgangsregime.

Doe de NHG check-up en bespaar 1% rente

Wij adviseren u langs te komen als uw hypotheekrente binnen 2 jaar afloopt. Een oversluiting van uw hypotheek naar de Nationale Hypotheekgarantie kan u een voordeel van 1% opleveren ten opzichte van de niet-NHG hypotheken. U kunt op dit moment met de lage hypotheekrente profiteren van een verlaging van de hypotheeklasten. Uw huis dient meer waard te zijn dan uw hypotheek en u dient natuurlijk voldoende inkomsten te hebben.

Overgansregime bestaande hypotheken
Op moment dat u een bestaande hypotheek heeft op 31-12-2012 dan kunt u bij een oversluiting van uw hypotheek nog gebruik maken van de oude hypotheekvormen met bijvoorbeeld de aflossingsvrije hypotheek. Dit mag tot 50% van de waarde van uw huis. U kunt uw hypotheek in het overgangsregime laten afstemmen op uw persoonlijke situatie, wensen en budget.

Ontwoekering beleggingspolis
Daarnaast kunt u met een oversluiting uw bestaande woeker-beleggingspolis omzetten naar een spaarhypotheek of annuiteitenhypotheek. Als uw beleggingsverzekering in box 1 zit kunt ook nog kiezen voor een bankspaarhypotheek. U krijgt door deze omzetting inzicht in een duidelijkere opbouw.
Wij adviseren u om met uw rentevoorstel van de bank langs te komen zodat wij kunnen bekijken hoe u er beter van wordt. Als onafhankelijk hypotheekadviseur hebben wij beste hypotheekrentes voor u met goede voorwaarden.

U kunt voor een oriënterend gesprek terecht bij Glebbeekhypotheken op de Agorahof 25 te Lelystad. U kunt een afspraak maken op onze internetsite www.glebbeekhypotheken.nl of bellen onder telefoonnummer 0320-282231.

Uw pensioen naar 67

Lelystad 21 januari 2014, Uw pensioen en pensioenleeftijd word verschoven naar 67 als u nu een pensioen heeft lopen bij uw werkgever. U kunt echter keuzes maken met de opgebouwde pensioenen tot 2014.

Maximaal opbouwpercentage naar 1,875% vanaf 2015

De belangrijkste verandering in het pensioenakkoord is de aanpassing van het maximale opbouwpercentage. Vanaf 2014 is deze al verlaagd van maximaal 2,25% naar 2,15%. Vanaf 2015 wordt het maximale opbouwpercentage verder verlaagd naar maximaal 1,875%. Oorspronkelijk was het plan van het kabinet om dit percentage verder te verlagen naar 1,75%, maar de Eerste Kamer heeft dat verhinderd.

Lagere pensioenpremies

De pensioenfondsen moeten hun premies verlagen. De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat de fondsen de premies echt verlagen en kan boetes tot 1 miljoen euro opleggen. De vraag is of de  pensioenpremies wel verder kunnen worden verlaagd tot het niveau waarop het kabinet rekent.

Veel pensioenfondsen zitten al op een wat lager niveau. Dit jaar al verlagen de grote pensioenfondsen ABP en PMT hun opbouwpercentage naar respectievelijk 1,95% en 1,9%. Het grote pensioenfonds BPF Bouw verlaagde het percentage in 2013 in één klap van 2,25 naar 1,8 procent.

Netto pensioenopbouw boven € 100.000

Oorspronkelijk was het plan om geen fiscale pensioenopbouw toe te staan over inkomens hoger dan € 100.000. Deze aftopping is verzacht en er komt een zogenaamde individuele spaarregeling in de vorm van een zogeheten netto lijfrente. De in te leggen premies zijn dan netto premies. Via deze nettolijfrente kan dan een (extra) oudedagsvoorziening worden opgebouwd die ongeveer overeenkomt met een pensioenopbouw van 1,875% van het gemiddeld verdiende loon.

De fiscale facilitering is beperkt tot een vrijstelling in box 3 over de waarde. De uitkeringen op de pensioendatum zijn dan niet belast (netto premie versus netto uitkering).

Pensioenfondsen voor zzp’ers

Er komt een apart pensioenfonds voor zzp’ers. Als zij in de bijstand komen, hoeven zij hun gespaarde pensioengeld niet langer ‘op te eten’.

Zie voor meer informatie de brief van de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wij adviseren u om een nieuwe analyse te maken inzake uw financiële positie nu en in de toekomst op uw 65e en 67e. Als erkend pensioenadviseur met AFM vergunning kunnen wij u op de juiste manier adviseren zowel ondernemers als particulieren. Een aanvulling op uw pensioen kan gewenst zijn en kom langs voor een oriënterend gesprek met uw pensioenadviseur Lelystad

GlebbeekPensioenen  Edwin Glebbeek
.Agorahof 25 te Lelystad 0320-282231

 

Ontwoeker uw woekerpolis naar banksparen nu het nog kan tot 01 april 2013 en bespaar honderden euro’s

Lelystad, 30 januari 2013, Een hypotheek kan tot 01-04-2013 omgezet worden naar banksparen waarbij dit er voor zorgt dat u honderden euro’s kan besparen. Een ontwoekering van uw woekerpolis naar banksparen zorgt ervoor dat u bij de waardeopbouw van uw hypotheek precies weet waar u aan toe bent.

Ontwoekeren uw woekerpolis nu: banksparen tot 01-04-2013

Veel woeker-beleggingsverzekeringen worden nog steeds omgezet naar een andere vorm omdat er te hoge kosten zijn in de polis. Daarnaast voldoet de belegging niet aan de geplande opbrengst van het betreffende leningdeel van de hypotheek. Een omzetting naar banksparen zorgt ervoor dat u gegarandeerde waardeopbouw heeft waarbij de vergoeding op de geblokkeerde spaarrekening dezelfde rente is die u op de hypotheek betaalt. U ontvangt bij een hypotheekrente van 5% dan 5% spaarrente op de spaarrekening.

Banksparen: fiscaal vrijgestelde spaarrekening

De opbouw is vrijgesteld van belasting waarbij de vrijgestelde bedragen voor een duur vanaf 15 jaar 34.900euro is per persoon en voor een duur vanaf 20 jaar 153.000euro. Op moment dat u omzet naar banksparen weet u dus waar u aan toe bent. Als u nu nog een beleggingsverzekering heeft lopen is het verstandig om na te gaan of u nog voldoet aan de eisen van de bank omdat buiten de kosten er te weinig opgebouwd wordt. Een omzetting naar banksparen zorgt er voor dat u fiscaal de huidige renteaftrek behoudt waarbij de nieuwe vormen: annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek uw fiscaal voordeel vernietigen. De waarde van de geblokkeerde spaarrekening dient u aan te wenden voor de aflossing van u hypotheekschuld die u hebt gebruikt voor de aankoop van uw eigen woning.

Hypotheekrente binnen 2 jaar? Kom langs en doe de NHG check-up en ontvang lagere hypotheekrente!

Als uw hypotheekrente binnen 2 jaar afloopt is het een mooie mogelijkheid om te bekijken of u hypotheek omgezet kan worden naar banksparen. U kunt natuurlijk ook bekijken of u lagere rente kunt krijgen dan de huidige geldverstrekker of u met de Nationale Hypotheekgarantie check-up lagere rente kan krijgen. De NHG rentes kunnen circa 0,7-1% in rente verschillen.

Kom langs voor een Bankspaarhypotheek en doe de NHG Check-up en zorg dat u er beter van wordt. Neem actie tot 01-04-2013 waarbij de omzetting naar banksparen nog mag.

Auteur: Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, 0320-282231 Agorahof 25 te Lelystad.

 

Hypotheek omzetten naar banksparen tot 1 april 2013

Lelystad,/Almere,Uw hypotheek kunt u nog tot 1 april omzetten naar het fiscaal gunstige banksparen of de spaarhypotheek. Op moment dat u nu een hypotheek[ reeds op 31-12-2012] heeft en fiscaal gunstig wil sparen dan is dat nu het moment. De nieuwe belastingplannen laten deze mogelijkheid niet meer toe waardoor u bij de toekomstige aflossing aangewezen bent op een annuiteitenhypotheek waarbij u aflost op de hypotheek en elke maand minder fiscaal voordeel heeft.

Hypotheekrente is uw spaarrente

Bij banksparen heeft u een spaarrekening waarbij de rente die u ontvangt gelijk is aan de hypotheekrente. Bij een rente van 10 jaar vast van 4,7% ontvangt u dus ook deze mooie rente op uw spaarrekening; als u na 10 jaar weer nieuwe rente krijgt en die gaat bijvoorbeeld naar 6% dan gaat uw spaarinleg ook omlaag. Het nadeel van banksparen is wel dat u dit dient te gebruiken van uw hypotheek die u heeft gebruikt voor de aankoop van uw eigen woning; het is een geblokkeerde spaarrekening voor de aflossing van uw hypotheek. Het voordeel is wel dat u nog een middel heeft om uw pensioentekort aan te vullen, uw hypotheek af te lossen op een gunstige manier.

Banksparen mag fiscaal zonder belasting tot 157.000euro fiscaal per persoon waarbij de minimale duur 20 jaar is en bij 15 jaar is het vrijgestelde bedrag 35.700euro. Bij een spaarhypotheek dan heeft u naast de opbouw in een spaarrekening een verzekering tegen overlijden. Echter ontvangt u net als bij banksparen dezelfde rente als u op uw spaarrekening ontvangt. U heeft bij banksparen echter de mogelijkheid om uw verzekering bij  alle verzekeraars zo gunstig mogelijk te sluiten.

Ontwoeker uw beleggingsverzekering met banksparen

Als u een woekerpolis heeft dan is dit een mooie mogelijkheid omdat woeker-beleggingspolis te ontwoekeren en zonder kosten een waarde gegarandeerd op te bouwen waarbij u dus precies weet waar u aan toe bent.

Kom langs bij Glebbeekhypotheken[voormalige Hypotheekshop] en bekijk hoe u met ons omzettingsadvies er beter van wordt. wij adviseren u op basis van een serviceabonnement of eenmalige adviesfee op basis van onze adviesuren.

auteur: Edwin Glebbeek. www.glebbeekhypotheken.nl, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

Hypotheek omzetten of oversluiten blijft interessant ook in 2012

Lelystad, 01 november 2012. Een hypotheek oversluiten of omzetten blijft goed advies voor bestaande hypotheekklanten met de lage hypotheekrente en dure beleggingsverzekeringen. Veel consumenten wensen advies over hun hypotheek ook met de nieuwe belastingen in 2013.

Nationale Hypotheekgarantie hypotheekcheck-up

Wij adviseren u om bij renteherziening uw hypotheek te checken of u nu geen NHG heeft waarbij u circa 1% rentevoordeel kan behalen. Met uw inkomen dient u te voldoen aan de inkomenseisen en uw onderpand dient meer waard te zijn dan uw hypotheek.

Ontwoeker uw beleggingsverzekering

Op moment dat u een bestaande beleggingsverzekering heeft is het verstandig om te checken of u voldoende opbouwt voor de schuld die u heeft en of u veel kosten heeft in uw beleggingsverzekering. In 2012 kunt u nog een omzetting doen naar een bankspaarhypotheek en of annuïteitenhypotheek. Wij adviseren u kritisch te bekijken of de resterende hypotheek kan betalen met uw pensioeninkomen, Wij adviseren u om langs te komen voor hersteladvies van uw beleggingsverzekering.

Nieuwe belastingregels 2013 en de bestaande hypotheek

In de nieuwe belastingplannen gaat de aftrek vanaf 2014 per jaar van 52% aftrek afgebouwd worden tot max 37% waarbij dit een half procent betreft per jaar. De bankspaarhypotheken en of spaarhypotheken gaan waarschijnlijk van de markt verdwijnen omdat voor starters op de hypothekenmarkt alleen nog aftrek krijgen voor annuïteitenhypotheek.

Kom langs voor de gevolgen van de belastingen 2013 en plannen van het kabinet voor financieel advies. En bekijk bij renteherziening hoe u er beter van wordt.

auteur: E. Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 Lelystad, 0320-282231.

Hypotheekrente moet transparanter met vaste opslagen ook bij renteverlengingen

Lelystad, Almere, Urk, 16-07-2012 De hypotheekrente moet transaranter worden ook bij renteverlengingen omdat onlangs is gebleken dat verschillende banken te hoge opslagen hebben gerekend met de variabele hypotheekrente. De banken maken misbruik van de onwetenheid van de consumenten. Daarnaast zouden banken ook consumenten actief moeten helpen met de hypotheken die onder water staan.

Transparante rente bij  Renteverlenging en hypotheekoversluiting

De overheid zou banken en hypotheekverstrekkers moeten dwingen om bij renteverlenging een overzicht te geven van de rentevaststelling zodat de klant meer inzicht krijgt. Nu krijgt de rente ondanks nieuwe regelgeveving een rentevoorstel waarbij zij geen idee heeft hoe dit is vastgesteld. Een voorstel wordt nu circa 1-3 maanden van tevoren toegestuurd.

Veel consumenten kunnen niet overstappen met hun hypotheek omdat de regels strakker zijn geworden of het huis onder water staat. De hypotheek is dan meer dan de waarde van het onderpand. De banken kunnen hier misbruik van maken omdat de klant toch geen kant op kan. De overheid zo hiervoor nieuwe regels moeten vaststellen zodat deze klanten bij voldoende inkomen ook kansen heeft om over te sluiten en zo een concurrerend voorstel kan krijgen. De klant kan door een annuïteitenhypotheek zijn hypotheek verlagen onder vrije verkoopwaarde.

Doe de NHG check-up bij renteverlenging van uw hypotheek

Op moment dat uw bank uw een nieuwe rente krijtgt adviseren wij u om te bekijken of u de Nationale Hypotheekgarantie kan krijgen. De rentes staan circa 1% lager dan de niet-NHG tarieven. Een oversluiting naar de NHG kost u geld maar levert u met dit rentevoordeel altidj geld op. Een omzetting van uw bestaande hyptoheek van beleggershypotheek naar annuiteiten of bankspaarhypotheek geeft u ook duidelijkheid.

Kom bij langs en laat u adviseren over de juiste hypotheekrente en periode van vastzetten. Wij adviseren op basis van uren en of fixed fee.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, 0320-282231 Agorahof 25 Lelystad

Bespaar op uw hypotheek en verzekeringen, Kom naar de Hypotheekshop voor een hypotheek-serviceabonnement

Lelystad 01 mei 2012 Edwin Glebbeek, erkend hypotheek- en financieel adviseur wil besparen op de lasten van verzekeringen en hypotheken voor consumenten. Nu de overheid er voor zorgt dat middeninkomens er volgend jaar 6% op achtuit gaan willen wij de consumenten helpen om te besparen.

Overlijdensrisicoverzekeringen kan goedkoper

Zo kunnen consumenten veel beparen op overlijdensrisicoverzekeringen omdat de premies met circa 20-30% omlaag zijn gegaan de laatste jaren. U kunt bij een goede gezondheid een nieuwe, goedkopere verzekering krijgen; dit is ook van toepassing bij overlijdensrisicoverzekeringen gekoppeld aan de hypotheek. Veel consumenten hebben geen tussenpersoon meer en wij wensen klanten de mogelijkheid te geven om u te ondersteunen in een optimale financiële huishouding.

Uw verzekering in 1 pakket

Daarnaast kunnen wij uw opstal-inboedel en autoverzekering soms ook goedkoper maken tegen goedevoorwaarden als u deze samenvoegt in 1 pakket. Wij wensen u verzekeringen bij elkaar te voegen zodat u een grote pakketkorting krijgt met optimale voorwaarden.

De Hypotheek ontwoekeren

Daarnaast kan u uw hypotheek vaak optimaler maken door uw woeker beleggingspolis om te zetten naar de annuïteiten of bankspaarhypotheek. Uw hypotheeklasten kunnen optimaler gemaakt worden.

Als Hypotheek wensen wij u via een hypotheek- of verzekerings serviceabonnement ondersteunen en uw pakketpolis, overlijdensrisicoverzekering en hypotheek up to date houden. Een doorlopende service zorgt ervoor dat u bespaart en ook niet teveel betaalt. Daarnaast heeft u bij wijzigingen in uw financiële situatie bij samenwonen, trouwen en kinderen recht op advies van 1-2 uur per jaar. Ook kunnen wij u voorlichten over de wijzigen van de hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2013.

Een abonnement start bijvoorbeeld vanaf 12,50 en wij wensen met een verzekeringabonnement u te ondersteunen bij schade en uw pakketpolis in de gaten te houden. Bij een hypotheekabonnement wensen wij uw aangifte te doen en uw hypotheekadvies up- to-date te houden. U kunt dan bij vragen en of opmerkingen terrecht gedurende de looptijd van uw hypotheek. wij ondersteunen u dan ook bij de afloop rentevastperiode.

 auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

 

 

Doe de NHG- checkup bij de herziening van uw hypotheekrente: ook in 2012!

Lelystad 11 april 2012, De hypotheekrente staat op dit moment laag als er gekeken wordt naar het gemiddelde van het afgelopen decennia. Op moment dat uw rente herzien wordt, is het verstandig om te bekijken hoe u er er beter van wordt. Als u nog geen Nationale Hypotheek Garantie(NHG) heeft kan een oversluiting interessant zijn omdat deze rentetarieven circa 1% lager liggen dan “normale” rentetarieven.

De NHG check-up

Een oversluiting van uw hypotheek naar de NHG dient te voldoen aan verschillende regels. zo dient uw huis meer waard te zijn dan uw hypotheekhoofsom. U inkomen dient vanzelfspreken te voldoen aan de huidige inkomenseisen. Daarnaast dient u de helft van de waarde van uw huis op te bouwen dan wel af te lossen in uw hypotheekvom. Het voordeel is dat u dus een lagere rente gaat ontvangen

Rentemiddeling

Rentemiddeling is een ook optie. Dat betekent het aangaan van een nieuwe rentevaste periode bij dezelfde geldverstrekker voordat de oude afloopt. De oude en de nieuwe rente worden dan op een bepaalde manier gemiddeld. De voordelen zijn dat de consument meteen zekerheid heeft wat zijn hypotheeklasten gaan worden, voor bijvoorbeeld de komende 10 jaar. Bijkomend voordeel is dat er geen boeterente betaald hoeft te worden en ook de kosten die gepaard gaan met oversluiten worden vermeden.

Ontwoeker uw woekerpolis

Soms kan het ook interessant zijn om uw bestaande hypotheekvorm om te zetten naar een andere hypotheekvorm. Het omzetten van een woekerpolis naar banksparen en of annuïteitenvorm geeft u duidelijkheid voor de toekomst omdat u weet waar u aan toe bent.

Het oversluiten van een hypotheek gaat gepaard met oversluitkosten en daarnaast kan soms sprake zijn van een boeterente. Het is daarom raadzaam om de kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Veel mogelijkheden dus en daarom is onafhankelijk advies belangrijk. Een gedegen advies kan uiteindelijk veel geld besparen.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

 

Ontwoekeren van woekerpolis naar banksparen populaire omzetting van hypotheken in 2012

 

Lelystad -23 februari 2012 Consumenten die een hypotheek hebben met een gekoppelde beleggingsverzekering kunnen hun hypotheek omzetten naar de nieuwe transparante produkten zoals de banksparen en of bankbeleggen. Op dit moment wordt er in de media weer veel gesproken over de zogenoemde woekerpolissen. Het ontwoekeren en omzetten van deze produkten gaat de volgende jaren steeds meer plaatsvinden omdat de produkten niet passen bij de klanten.

 

Woekerpolis of niet?

 

U kunt met uw kostenoverzicht van de verzekering en een recent waardeoverzicht bepalen of u een woekerpolis heeft. Daarnaast kunt bekijken of u bijvoorbeeld in de toekomst te weinig opbouwt als gepland. U kunt de opbouw baseren op basis van de huidige gegevens op basis van een reëel rendement. U kunt dan samen met uw financieel adviseur bepalen of een omzetting van de verzekering interessant is.

 

Risico van een te groot deel aflossingsvrije hypotheek: niet voldoen aan de voorwaarden van de Nationale hypotheek Garantie (NHG)

 

Een consument met een hypotheek conform de NHG moet na 30 jaar een deel van de hypotheek hebben afgelost. Een consument loopt met een gekoppelde woekerpolis een groot risico omdat er door te lage waardeopbouw een te groot deel aflossingsvrije hypotheek overblijft. De banken gaan daarom in de nabije toekomst eisen dat de consumenten meer opbouwen.

 

Transparant hypotheekadvies

 

Een hypotheekadvies op basis van adviesfee en of urenverantwoording maakt het nieuwe hypotheek advies transparant waarbij u in de toekomst geen ondoorzichtige kosten meer heeft. Met bijvoorbeeld banksparen en of bankbeleggen heeft u een transparante opbouw.

 

Compensatie verzekeraars

 

Het is op dit moment nog onduidelijk of verzekeraars verder aangezet worden tot compensatie van de huidige woekerpolissen. U kunt natuurlijk wachten met uw huidige beleggingsverzekering tot er meer duidelijkheid is over de mogelijke aanvullende compensatieregeling.

 

Procedure om uw hypotheek om te zetten

 

Als u een beleggingsverzekering heeft is het handig te bekijken of het produkt nog bij u past en of u teveel kosten betaalt in de polis. Soms kan het interessanter zijn om de polis voort te zetten. Bijvoorbeeld als u een groot deel overlijdensrisicoverzekering heeft in de polis en de polis bijvoorbeeld al 15 loopt. Als u nu een nieuwe overlijdensrisicoverzekering sluit kan u door uw oudere leeftijd een hogere premie gaan betalen. Soms is het fiscaal technisch te adviseren om een beleggingsverzekering door te laten lopen omdat u polis reeds van voor 1999 loopt. U heeft met deze polis fiscaal meer mogelijkheden.

 

Als u tot de conclusie bent gekomen dat de polis niet past kunt u met uw adviseur bekijken hoe u de huidige hypotheek kan omzetten of de hypotheek kan oversluiten.

 

Als u mooie hypotheek rente ten opzichte van de huidige rentestanden en bijvoorbeeld nationale hypotheekgarantie dan kan u beter kiezen voor een omzetting bij de huidige geldverstrekker. Uw huidige levenhypotheek met de beleggingsverzekering kunt u omzetten naar banksparen en of bankbeleggen. U dient uw overlijdensrisicoverzekering dan apart af te sluiten. Een omzetting naar annuïteiten hypotheek is ook een mogelijkheid.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad  Agorahof 25 te lelystad, 0320-282231.