Uw pensioen naar 67

Lelystad 21 januari 2014, Uw pensioen en pensioenleeftijd word verschoven naar 67 als u nu een pensioen heeft lopen bij uw werkgever. U kunt echter keuzes maken met de opgebouwde pensioenen tot 2014.

Maximaal opbouwpercentage naar 1,875% vanaf 2015

De belangrijkste verandering in het pensioenakkoord is de aanpassing van het maximale opbouwpercentage. Vanaf 2014 is deze al verlaagd van maximaal 2,25% naar 2,15%. Vanaf 2015 wordt het maximale opbouwpercentage verder verlaagd naar maximaal 1,875%. Oorspronkelijk was het plan van het kabinet om dit percentage verder te verlagen naar 1,75%, maar de Eerste Kamer heeft dat verhinderd.

Lagere pensioenpremies

De pensioenfondsen moeten hun premies verlagen. De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat de fondsen de premies echt verlagen en kan boetes tot 1 miljoen euro opleggen. De vraag is of de  pensioenpremies wel verder kunnen worden verlaagd tot het niveau waarop het kabinet rekent.

Veel pensioenfondsen zitten al op een wat lager niveau. Dit jaar al verlagen de grote pensioenfondsen ABP en PMT hun opbouwpercentage naar respectievelijk 1,95% en 1,9%. Het grote pensioenfonds BPF Bouw verlaagde het percentage in 2013 in één klap van 2,25 naar 1,8 procent.

Netto pensioenopbouw boven € 100.000

Oorspronkelijk was het plan om geen fiscale pensioenopbouw toe te staan over inkomens hoger dan € 100.000. Deze aftopping is verzacht en er komt een zogenaamde individuele spaarregeling in de vorm van een zogeheten netto lijfrente. De in te leggen premies zijn dan netto premies. Via deze nettolijfrente kan dan een (extra) oudedagsvoorziening worden opgebouwd die ongeveer overeenkomt met een pensioenopbouw van 1,875% van het gemiddeld verdiende loon.

De fiscale facilitering is beperkt tot een vrijstelling in box 3 over de waarde. De uitkeringen op de pensioendatum zijn dan niet belast (netto premie versus netto uitkering).

Pensioenfondsen voor zzp’ers

Er komt een apart pensioenfonds voor zzp’ers. Als zij in de bijstand komen, hoeven zij hun gespaarde pensioengeld niet langer ‘op te eten’.

Zie voor meer informatie de brief van de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wij adviseren u om een nieuwe analyse te maken inzake uw financiële positie nu en in de toekomst op uw 65e en 67e. Als erkend pensioenadviseur met AFM vergunning kunnen wij u op de juiste manier adviseren zowel ondernemers als particulieren. Een aanvulling op uw pensioen kan gewenst zijn en kom langs voor een oriënterend gesprek met uw pensioenadviseur Lelystad

GlebbeekPensioenen  Edwin Glebbeek
.Agorahof 25 te Lelystad 0320-282231