Bespaar op uw belastingen: ga in bezwaar tegen uw WOZ waarde!

Lelystad, 27 februari 2012. De waarde van uw koophuis gaat op dit moment omlaag maar u kunt daar ook voordelen van hebben. Zo kunt u de lasten van uw huis en de hypotheek verlagen door te berekenen wat de woz waarde moet zijn. U kunt dan in 2012 besparen op belastingen die gekoppeld zijn aan uw Woz waarde van uw huis. Veel gemeentes verlagen de waarde niet maar u kunt met een waardebepaling van uw pand in bezwaar gaan.

Wij adviseren u om de waarde te berekenen en dan deze mee te sturen bij een eventueel bezwaar. Bespaar in 2012! De Hypotheekshop helpt u met het rapport op hun site. www.hypotheekshop.nl/woz-service

auteur: E. Glebbeek,www.hypotheekshop.nl/lelystad , 0320-282231, Agorahof 25 te Lelystd.

Veel kansen voor kopers in 2012 van een nieuw huis

Lelystad 23 oktober 2012 Het verkrijgen van een hypotheek is de laatste jaren moeilijker geworden maar er zijn juist in 2012 nog veel kansen voor u als potentiële koper van een nieuw koophuis. Wij beschrijven de mogelijkheden en kansen die u kunt hebben als u juist nu besluit om te gaan kopen.

Uw Kansen in 2012:

– lage historische rentestand met bijvoorbeeld 4,4%* voor 10 jaar vast met Nationale Hypotheekgarantie;

– overdrachtsbelasting nog to 1 juli verlaagt tot 2%: dus 4% lagere kosten;

– Nationale hypotheekgarantiegrens nog 350.000euro tot 1 juli 2012;

– meefinancieren restschuld mogelijk bij verlies op uw huidige huis;

– het is een kopersmarkt dus onderhandelen over de koopprijs kan oplopen van 5-20% aankoopresultaat.

Wij adviseren om te bekijken wat voor u de mogelijkheden zijn om een koophuis te kopen in 2012. U kunt met de lage hypotheekrente, de tijdelijk lagere kosten koper een nieuw huis tegen mooie maandlasten. Wij adviseren u een aankoopmakelaar mee te nemen zodat u tot het optimale aankoopresultaat komt. U zou de makelaar dienen te betalen op basis van de prestatie zodat deze makelaar voor u voor het maximale resultaat gaat.

De basis voor uw hypotheekadvies dient aan te sluiten op uw (woon)wensen, doelstellingen, financiële positie en de risico’s die u wil en kan nemen. Een transparant en gedegen hypotheekadvies geeft u het juiste financiële plan voor nu en in de toekomst.

auteur: Edwin Glebbeek,www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 Lelystad, 0320-282231.
* er kunnen geen rechten ontleend worden aan het rentepercentage

beperking hypotheekrente zorgt voor duidelijkheid voor uw hypotheek

Lelystad, 23 februari 2012, De politiek dient nu eindelijk eens duidelijk te worden over de hypotheekrenteaftrek. De keuze geeft rust en duidelijkheid voor mensen die een huis willen kopen. De keuze dient gebaseerd te worden op economische gronden en niet meer afhangen van de politiek.  Dit laatste geeft onzekerheid als de regels om de 4 jaar kunnen wijzigen afhankelijk van de verkiezingen.

Hypotheekrenteaftrek beperking gefaseerd invullen

De nieuwe regels dienen volgens mijn visie uit te gaan van een aftrekbeperking waarbij bijvoorbeeld de komende 35 jaar de aftrek elk jaar voor 1/35 afneemt van de totale hypotheekrente. Hierbij dienen bestaande hypotheken gecompenseerd worden in lagere belasting en lagere eigenwoningforfait. Op moment dat zij nu gaan aflossen krijgen ze bijvoorbeeld een groter deel eigenwoingforfait terug.

Bestaande hypotheken

De overheid zou bijvoorbeeld kunnen bepalen dat de bestaande spaar- en bankspaarhypotheken buiten de renteaftrekbeperking vallen en zo fiscaal bevoordeeld worden omdat er reeds een kapitaal opgebouwd wordt. Voor nieuwe klanten zou dit rentevoordeel met een bankspaarhypotheekdeel voor 50% van de hypotheek nog van toepassing kunnen zijn zodat de opbouw via deze transparante spaarrekening blijft bestaan. De starters op de huizenmarkt zouden de eerste 2 jaren gecompenseerd worden met lagere eigenwoningforfait en geen overdrachtsbelasting.

De nieuwe regels verzorgen dus lagere hypotheekschulden; hierbij komt uw hypotheekschuld weer onder de vrije verkoopwaarde te liggen. De doorstromers kunnen dan weer verhuizen en ze gestimuleerd worden om af te lossen. Starters worden aangezet om eerst een spaarpot te creëren voor de aankoop van de woning en de aflossing van hun hypotheekschuld. Dit kan dus passen in een tijd waarbij pensioenen onder druk staan zodat de klanten in de toekomst hun hypotheek kunnen blijven betalen.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, 0320-282231, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231

Ontwoekeren van woekerpolis naar banksparen populaire omzetting van hypotheken in 2012

 

Lelystad -23 februari 2012 Consumenten die een hypotheek hebben met een gekoppelde beleggingsverzekering kunnen hun hypotheek omzetten naar de nieuwe transparante produkten zoals de banksparen en of bankbeleggen. Op dit moment wordt er in de media weer veel gesproken over de zogenoemde woekerpolissen. Het ontwoekeren en omzetten van deze produkten gaat de volgende jaren steeds meer plaatsvinden omdat de produkten niet passen bij de klanten.

 

Woekerpolis of niet?

 

U kunt met uw kostenoverzicht van de verzekering en een recent waardeoverzicht bepalen of u een woekerpolis heeft. Daarnaast kunt bekijken of u bijvoorbeeld in de toekomst te weinig opbouwt als gepland. U kunt de opbouw baseren op basis van de huidige gegevens op basis van een reëel rendement. U kunt dan samen met uw financieel adviseur bepalen of een omzetting van de verzekering interessant is.

 

Risico van een te groot deel aflossingsvrije hypotheek: niet voldoen aan de voorwaarden van de Nationale hypotheek Garantie (NHG)

 

Een consument met een hypotheek conform de NHG moet na 30 jaar een deel van de hypotheek hebben afgelost. Een consument loopt met een gekoppelde woekerpolis een groot risico omdat er door te lage waardeopbouw een te groot deel aflossingsvrije hypotheek overblijft. De banken gaan daarom in de nabije toekomst eisen dat de consumenten meer opbouwen.

 

Transparant hypotheekadvies

 

Een hypotheekadvies op basis van adviesfee en of urenverantwoording maakt het nieuwe hypotheek advies transparant waarbij u in de toekomst geen ondoorzichtige kosten meer heeft. Met bijvoorbeeld banksparen en of bankbeleggen heeft u een transparante opbouw.

 

Compensatie verzekeraars

 

Het is op dit moment nog onduidelijk of verzekeraars verder aangezet worden tot compensatie van de huidige woekerpolissen. U kunt natuurlijk wachten met uw huidige beleggingsverzekering tot er meer duidelijkheid is over de mogelijke aanvullende compensatieregeling.

 

Procedure om uw hypotheek om te zetten

 

Als u een beleggingsverzekering heeft is het handig te bekijken of het produkt nog bij u past en of u teveel kosten betaalt in de polis. Soms kan het interessanter zijn om de polis voort te zetten. Bijvoorbeeld als u een groot deel overlijdensrisicoverzekering heeft in de polis en de polis bijvoorbeeld al 15 loopt. Als u nu een nieuwe overlijdensrisicoverzekering sluit kan u door uw oudere leeftijd een hogere premie gaan betalen. Soms is het fiscaal technisch te adviseren om een beleggingsverzekering door te laten lopen omdat u polis reeds van voor 1999 loopt. U heeft met deze polis fiscaal meer mogelijkheden.

 

Als u tot de conclusie bent gekomen dat de polis niet past kunt u met uw adviseur bekijken hoe u de huidige hypotheek kan omzetten of de hypotheek kan oversluiten.

 

Als u mooie hypotheek rente ten opzichte van de huidige rentestanden en bijvoorbeeld nationale hypotheekgarantie dan kan u beter kiezen voor een omzetting bij de huidige geldverstrekker. Uw huidige levenhypotheek met de beleggingsverzekering kunt u omzetten naar banksparen en of bankbeleggen. U dient uw overlijdensrisicoverzekering dan apart af te sluiten. Een omzetting naar annuïteiten hypotheek is ook een mogelijkheid.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad  Agorahof 25 te lelystad, 0320-282231.

Renteherziening? Zorg dat uw hypotheek er beter van wordt

Lelystad 23 februari 2012,  De rente van veel hypotheken loopt dit jaar af.  Zo heeft een grote groep consumenten in 2005/2006 de rente voor 6 jaar of 7 jaar vastgelegd waarbij de rente  nu of volgend jaar afloopt. Wij adviseren u om langs te komen met het nieuwe rentevoorstel van uw bestaand bank. Ook adviseren wij als uw rente de komende 2 jaar  afloopt om langs te komen omdat de rente nu historisch laag staat.

Doe de NHG check-up

Sommige banken geven bij renteherziening een minder gunstige  rente voor bestaande  klanten dan voor nieuwe klanten.  Daarnaast krijgt u  vaak 1 maand van tevoren een nieuw rentevoorstel waarbij oversluiten dan een moeilijk verhaal kan worden.. Vele  hypotheken zijn destijds zonder Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gesloten waarbij dit nu een groot rentevoordeel kan opleveren.  Uw oversluiting naar de NHG  kan u circa 0,6%- 1% lagere rente opleveren . In een adviesgesprek doen wij graag de NHG check-up voor u.

Betere hypotheekvorm: banksparen

Op moment dat uw rente afloopt is het ook handig om te bekijken of uw huidige hypotheekvorm nog voldoet aan uw wensen. Veel beleggingsproducten zorgen niet meer voor de juiste opbouw in  de toekomst. Het verbeteren van uw bestaande hypotheekvorm naar een andere  hypotheekvorm is dan een optie.  Het omzetten van een woekerpolis/ beleggingspolis naar banksparen en of annuïteitenvorm geeft u duidelijkheid voor de toekomst omdat u dan weet waar u aan toe bent.

Het oversluiten van een hypotheek gaat gepaard met oversluitkosten en er is soms sprake van een boeterente; maar bij renteherziening is hier geen sprake van. Het is daarom raadzaam om de kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Veel mogelijkheden dus en daarom is onafhankelijk advies belangrijk. Een gedegen, transparant en  provisievrij hypotheekadvies kan uiteindelijk veel geld besparen.

auteur:  Edwin Glebbeek, Hypotheekshop, www.hypotheekshop.nl/lelystad,Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

Hypotheekrente kan omlaag bij verschillende banken: 1e kwartaal 2012 lage stand hypotheekrente

Lelystad, De hypotheekrente voor een nieuwe hypotheek is op dit moment nog laag bij verschillende geldverstrekkers.  De laagste rente met NHG op 10 jaar vast ligt rond de4,55%.

Hoge rentes bij sommige banken

Het lijkt er op dat verschillende geldverstrekkers de rente hoog houden omdat ze meer verdienen op bestaande klanten dan op nieuwe klanten. De concurrentie op de hypothekenmarkt is minder geworden omdat BNP van de markt is verdwenen en de SNS bank ook minder hypotheken verstrekt. Veel geldverstrekkers houden de rente hoger ondanks dat er de afgelopen maanden niks is veranderd in rente waartegen zij kunnen lenen. Aegon en bijvoorbeeld ABNamro verstrekken minder hypotheken en houden de rente een half procent hoger dan een half jaar geleden.

Minder vraag naar hypotheken

Het probleem in de markt is dat de regels voor het verstrekken van een hypotheek alsmaar strenger worden waardoor er dus minder vraag ontstaat naar hypotheken. De overheid dient in te spelen op de ontwikkelingen maar doet er niks aan.

Doe de NHG check-up bij uw renteherziening

Op moment dat uw rente afloopt adviseren wij u om te checken of de rente lager kan door de boven beschreven problematiek.  Veel hypotheken zijn afgesloten op 6 jaarof 7 jaar en lopen in 2012/2013 af. Wij adviseren u om te bekijken of uw hypotheek aan de Nationale hypotheekgarantie[ NHG] kan voldoen omdat u dan een lagere rente kan krijgen. De NHG rentes zijn 1% lager dan de niet NHG-rentes.

Zorg dat u er beter van wordt bij renteherziening…

www.hypotheekshop.nl/lelystad

 auteur: Edwin Glebbeek, Hypotheekshop Lelystad,0320-282231.