Koop uw koophuis in 2012! nu nog volledige hypotheekrenteaftrek

Lelystad, 30 april 2012 De nieuwe plannen van het Kunduz regering zorgen ervoor dat uw hypotheek met ingang van 2013 circa 100euro duurder gaat voor een hypotheek van 200.000euro. U krijg met de nieuwe regels geen aftrek meer gaat hebben over een aflossingsvrije hypotheek. De nieuwe regels die per  zorgen ervoor dat u alleen hypotheekrenteaftrek heeft over de “aloude annuïteitenhypotheek” .

Einde bankspaar en aflossingsvrjie hypotheek?

U dient bij de annuïteitenhypotheek elke maand een aflossing te doen waarbij de rente en aflossing gelijk zijn, maar de hypotheekrenteaftrek elke maand minder wordt en dus de nettolasten hoger worden. Het voordeel is dat u na een verhuizing minder hypotheek heeft. Echter is het nog onbekend wat er bij een oversluiting van uw bestaande hypotheek gebeurt. Het zou verstandig zijn dat consumenten de rente-aftrek mogen behouden. De nieuwe regels gaan in per 2013 maar kunnen nog wijzigen als er een nieuw kabinet komt.

Dus wij adviseren u de politiek in de gaten te houden zodat u precies weet hoe u kan anticiperen. Kom bij ons langs voor een update-gesprek en koop nu nog uw huis omdat u nu fiscaal meer mogelijkheden heeft met de aflossingsvrije en bankspaarhypotheek. U bespaart honderden euro’s per maand als u nu koopt.

auteur: Edwin Glebbeek,http://www.hypotheekshop.nl/lelystad Agoarhof 25 te Lelystad, 0320-28223.

Belastingvoordeel zorgt voor drukte bij De Hypotheekshop Wie slim is, profiteert nu nog snel van de stimuleringsmaatregelen

Lelystad, 21 april 2012 – Woningzoekende inwoners van Lelystad proberen nog snel een woning te kopen voor 1 juli om te profiteren van het aantrekkelijke belastingvoordeel, met een stormloop op hypotheken als gevolg. Dat meldt De Hypotheekshop uit Lelystad. De verhoging van de overdrachtsbelasting naar 6% en de verlaging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) op 1 juli  zorgen ervoor dat de aanschaf van een woning veel duurder wordt.

Stormloop op hypotheken
Edwin Glebbeek, directeur:  ‘De overdrachtsbelasting bedraagt nu 2 procent, op 1 juli gaat deze weer naar 6 procent. Op een woning van €250.000,- scheelt deze belastingverhoging al snel €10.000,-. Een enorm bedrag. Woningzoekers die nog willen profiteren van deze stimuleringsmaatregel moeten er snel bij zijn, omdat het regelen van een hypotheek, door de drukte bij de verstrekkers, soms enkele weken kan duren.’

Verlaging NHG
Om de woningmarkt te stimuleren is vorig jaar de grens voor een NHG-hypotheek verhoogd van €265.000,- naar €350.000,-. Nederlanders die een woning kopen met NHG besparen jaarlijks honderden euro’s (door een lager rentepercentage) en krijgen ondersteuning in moeilijke tijden. Per 1 juli 2012 wordt de grens, om in aanmerking te komen voor NHG, verlaagd naar € 320.000,-.

Edwin Glebbeek: ‘Ook deze ontwikkeling zorgt ervoor dat woningzoekers nog snel voor de zomer de aankoop van een woning willen afronden. De verwachting is dat het terugdraaien van bovenstaande stimuleringsmaatregelen de woningmarkt in Lelystad na 1 juli een gevoelige klap zal geven.’

De Hypotheekshop
De Hypotheekshop is de grootste financiële adviesketen, waar iedereen terecht kan voor een duidelijk verhaal over hypotheken, pensioenen en verzekeringen. Voor nu én voor de toekomst. De Hypotheekshop geeft ongekleurd advies en is niet gebonden aan een bank, verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling.

auteur: Edwin Glebbeek ,www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

Hypotheekshop Lelystad roept minister de Jager op: Versoepel regels Hypotheek-oversluitingen

Lelystad 18 april 2012, Bestaande klanten met een koophuis kunnen op dit moment moeilijk hun hypotheek oversluiten. Dit komt door de strakkere inkomenstoets en nieuwe acceptatienormen van banken. Op aanvulling van de versoepelde regels bij hypotheekrenteherziening van Minister de Jager, roepen wij de minister op om klanten toe te laten om hun hypotheek over te sluiten, als ze nog voldoen aan inkomenstoets uit het jaar van afsluiten. Veel klanten krijgen met een te hoge rente te maken bij renteherziening waarbij ze geen kant op komen met de nieuwe inkomenstoets.

“Hypotheek onder water”

Een NHG toets is vaak ook niet mogelijk omdat de hypotheek onder water staat. De hypotheek is hoger dan de waarde van het huis.De nieuwe oversluitregels van de Jager zouden hier ook in moeten voldoen

Aflossing mogelijk met lagere hypotheekrente

De nieuwe hypotheek dient  wel aan de nieuwe normen te voldoen in het deel aflossingsvrij deel. Klanten kunnen dus door een oversluiting lagere rente krijgen en daarnaast meer gaan aflossen met de nieuwe normen. Een deel annuiteitenhypotheek kan een optie zijn om de hypotheek dichter bij de waarde van het huis te brengen.

Dus geef klanten een kans om hun hypotheek over te sluiten naar een normale hypotheekrente. De minister zou banken moeten dwingen om de versoepelde regels van oversluiten toe te passen waarbij ze anders boetes krijgen voor het niet volgen de nieuwe regels.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, 0320282231 Agorahof 25 te Lelystad

 

Oversluiten hypotheek en hypotheekrente-herziening transparanter door nieuwe regels De Jager

lelystad 16 april 2012 Minister de Jager heeft aangekondigd dat banken en verzekeraars transparanter moeten worden bij de renteherziening en oversluiting van bestaande hypotheken. Bestaande klanten dienen meer ruim te krijgen om hun hypotheek  over te sluiten als hun hypotheekrente ongunstig is. Banken dienen de nieuwe hypotheekrente  3 maanden voor de afloop van uw rente bekend te maken. Zodoende krijgt u niet met overbodige oversluitkosten te maken.

De banken verdienen op bestaande hypotheken een hogere marge dan op het verstrekken van nieuwe hypotheken. De minister wenst dat banken transparant worden in de nieuwe hypotheekrente bij renteherzieing van uw hypotheek.

Wij roepen de minister op om inzicht te krijgen in de marges van de banken. Laat banken transparant zijn in hun marges op de hypotheekrente zodat het verborgen houden van advieskosten niet meer aanwezig is.

Wij adviseren u om bij afloop van uw rente in 2012 om circa half jaar van te voren komen oriënteren voor de nieuwe hypotheekrente zodat wij met de mooie bestaande rentes kunnen bekijken of u op het juiste moment kan oversluiten.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, 0320-282231. Agorahof 25 te Lelystad.

 

 

Doe de NHG- checkup bij de herziening van uw hypotheekrente: ook in 2012!

Lelystad 11 april 2012, De hypotheekrente staat op dit moment laag als er gekeken wordt naar het gemiddelde van het afgelopen decennia. Op moment dat uw rente herzien wordt, is het verstandig om te bekijken hoe u er er beter van wordt. Als u nog geen Nationale Hypotheek Garantie(NHG) heeft kan een oversluiting interessant zijn omdat deze rentetarieven circa 1% lager liggen dan “normale” rentetarieven.

De NHG check-up

Een oversluiting van uw hypotheek naar de NHG dient te voldoen aan verschillende regels. zo dient uw huis meer waard te zijn dan uw hypotheekhoofsom. U inkomen dient vanzelfspreken te voldoen aan de huidige inkomenseisen. Daarnaast dient u de helft van de waarde van uw huis op te bouwen dan wel af te lossen in uw hypotheekvom. Het voordeel is dat u dus een lagere rente gaat ontvangen

Rentemiddeling

Rentemiddeling is een ook optie. Dat betekent het aangaan van een nieuwe rentevaste periode bij dezelfde geldverstrekker voordat de oude afloopt. De oude en de nieuwe rente worden dan op een bepaalde manier gemiddeld. De voordelen zijn dat de consument meteen zekerheid heeft wat zijn hypotheeklasten gaan worden, voor bijvoorbeeld de komende 10 jaar. Bijkomend voordeel is dat er geen boeterente betaald hoeft te worden en ook de kosten die gepaard gaan met oversluiten worden vermeden.

Ontwoeker uw woekerpolis

Soms kan het ook interessant zijn om uw bestaande hypotheekvorm om te zetten naar een andere hypotheekvorm. Het omzetten van een woekerpolis naar banksparen en of annuïteitenvorm geeft u duidelijkheid voor de toekomst omdat u weet waar u aan toe bent.

Het oversluiten van een hypotheek gaat gepaard met oversluitkosten en daarnaast kan soms sprake zijn van een boeterente. Het is daarom raadzaam om de kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Veel mogelijkheden dus en daarom is onafhankelijk advies belangrijk. Een gedegen advies kan uiteindelijk veel geld besparen.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

 

Nieuwe beoordeling van hypotheekadvies van Independer leidt tot lagere cijfers

Lelystad, 10 april 2012 Hypotheekadvies wordt door Independer per begin april op een nieuwe manier beoordeeld. Independer wenst hypotheekadvies onafhankelijk te beoordelen waarbij de subjectieve beoordelingen minder van invloed zijn. Uw hypotheek kunt u nu beoordelen op basis van objectieve maatstaven. Zo kunt u aangeven of het advies voldoet aan de normen van de AFM.

Het nadeel van Independer is dat ze door de overname door Achmea niet meer helemaal onafhankelijk zijn. Op dit moment is er nog niet verandert maar op de langere termijn kan het zijn dat de aandeelhouder meer invloed gaat uitoefenen. Er zijn nu ook andere partijen die hypotheekadvies beoordelen.

Het succes van deze sites hangt af van de medewerking van hypotheekadviseurs en  bekendheid bij consumenten. Ook dienen deze sites betaald te worden door de adviseurs c.q. banken die daarnaast beoordeeld worden. Het blijft moeilijk om dus onafhankelijk beoordeling te krijgen met de duale belangen. Daarnaast is het voor hypotheekadviseurs belangrijk om een betere naam te krijgen in de branche die in het verleden onder vuur stond.

ateur Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, 0320-282231 Agorahof 25 te Lelystad.

Toetsrente Hypotheken onveranderd in 2e kwartaal 2012, Hypotheekrente omlaag

Lelystad, 04 april 2012, De toetsrente voor het verkrijgen van een hypotheek is onveranderd gebleven ondanks dat de rente lager staat dan in het eerste kwartaal van 2012. De hypotheekrente is omlaag gegaan met circa 0,25% voor de verschillende rente-vastperiodes zoals 5 en 10 jaar vast.

Toetsrente hypotheken onveranderd: 5,6%

De toetsrente in het 2e kwartaal blijft op 5,6% staan als u een hypotheek wenst krijgen met een rente korter dan 10 jaar vast of de rente hoger staat dan de benoemde 5,6%. Op basis van uw inkomen en financiële situatie( en uw mogelijke schulden) bekijkt een geldverstrekker hoeveel u mag lenen. Hoe hoger deze rente is hoe minder u mag lenen. Bij een rente korter dan 10 jaar vast dient de geldverstrekker rekening te houden met een hogere toetsrente, omdat  de rente  van 5 jaar vast omhoog kan gaan na deze periode.

Nationale Hypotheekgarantie-rente mogelijk voor 4,4%* voor 10 jaar vast

U kunt op dit moment nog een hypotheek krijgen van 4,4%* voor 10 jaar vast. U kiest voor 10 jaar vast als u zekerheid wenst in de maandlasten voor een langere periode. U dient wel te analyseren wat er gebeurt als de rente bijvoorbeeld naar 6% gaat na 10 jaarl. Op moment dat uw inkomen niet veranderd en u geen eigen vermogen heeft dan kan een langere rentevastperiode een betere advies zijn. Wij adviseren u om bij de keuze van uw rente-vastperiode, conform de regels van de AFM, een uitgebreide risicoanalyse te maken door uw hypotheekadviseur.

Starters pak u kans met de lage hypotheekrente en prijs van koophuizen

De hypotheekrente is op dit moment dus nog steeds laag in vergelijk met het gemiddelde van de afgelopen decennia. U kunt in vergelijk met enkele jaren gelden minder lenen maar door de lagere huizenprijzen kunt u profiteren van een “kopersmarkt”. Mijn motto is dan ook: “Starters pak uw kans op de huizenmarkt!”

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, 0320282231,Agorafhof 25 te Lelystad

* er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit tarief