Banksparen verdwijnt met Lenteakkoord in de toekomst

Lelystad, Urk 30-05-2012 In de toekomst zal bij een nieuwe hypotheek de vorm banksparen niet veel meer gesloten gaan worden omdat de rente dan niet aftrekbaar is. Volgens het Lenteakkoord blijven bestaande hypotheken aftrekbaar en ook de fiscale mogelijkheden om belastingvrij te sparen met banksparen  Hierbij volgen de belangsrijkste uitwerkingen van het Lenteakkoord:

Annuïteitenhypotheek doet herintrede.

Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. De box 1 vrijstelling voor de KEW blijft gehandhaafd voor bestaande hypotheken en de hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd voor bestaande hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft voor iedereen 30 jaar.

Minder financieren ten opzichte van de waarde van het huis

De Loan-to-Value ratio (bepalend voor de maximale omvang van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde) wordt vanaf 2013 geleidelijk verlaagd van 106% (inclusief overdrachtsbelasting) naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Om met name starters tegemoet te komen en de tijd te geven om vermogen op te bouwen gebeurt deze afbouw in zes stappen van 1% punt per jaar, waardoor in 2018 100% wordt bereikt. Als uitzondering wordt het mogelijk de LTV ten behoeve van duurzame, energiebesparende investeringen te verhogen met het voor de investeringen benodigde bedrag en voor zover deze leiden tot lagere woonlasten, tot maximaal 106% LTV (“explainregeling”). Bij energiebesparende voorzieningen mag daarnaast conform de gedragscode hypothecaire financiering worden afgeweken van de inkomensnorm.

Hoop op herstel in woningmarkt?

Deze maatregelen leiden volgens de berekeningen van het lenteakkoort tot een opbrengst van 13 mln. in 2013 en op langere termijn een opbrengst van 5,4 mld.Het pakket beoogt een langdurende zekerheid te geven omtrent de fiscale behandeling van de eigen woning en bij te dragen aan het herstel van vertrouwen op de woningmarkt.

Mogelijke aanpassing bij verkiezingen

De maatregelen moeten nog uitgewerkt worden en het zijn nu nog geen definitieve plannen waarbij de verkiezingen een wijziging tot gevolg kan hebben. Ook is er dus geen rekening gehouden met het stilvallen van de woningmarktwaarbij nog minder mensen een huis gaan kopen en de opbrengst van de overheid kan tegenvallen.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 te Lelystad 0320-282231.

 

Bespaar op uw woonhuisverzekering bij de Hypotheekshop met beste voorwaarden volgens de Consumentenbond

 Lelystad, Urk, U kunt besparen door uw woonhuisverzekeringen samen te voegen met de autoverzekering en andere verzekeringen.  Kom langs bij de Hypotheekshop en u krijgt de beste woonverzekering met goede voorwaarden. Als Hypotheekshop sluiten wij de verzekeringen met veel plezier bij DAK met goede premies en voorwaarden.

In de Consumentengids juni 2012 staat DAK wederom bovenaan in de test! Dit keer met onze woonverzekeringen. Het artikel weet te melden dat DAK gemiddeld de voordeligste gecombineerde inboedel- en woonhuisverzekering inclusief glasdekking biedt.

In de categorie Inboedel worden verschillende gezinssituaties, inboedelwaarden en postcodegebieden belicht. In bijna alle gevallen scoort DAK in de vergelijking met andere verzekeraars een nummer 1 of 2 positie. Het artikel meldt dat DAK voor de extra uitgebreide inboedelverzekering de laagste premie vraagt. Voor wat betreft de beste prijs-kwaliteit-verhouding scoren wij het hoogst waardoor wij worden benoemt tot Beste Koop! Bij DAK hoeft uw klant voor goede voorwaarden dus niet veel te betalen aan premie. 

Het artikel gaat ook in op de buitenshuisverzekering die veelal aanvullend gesloten kan worden bij een inboedelverzekering. Een van de conclusies verbonden aan het artikel is dat verzekeringen waarbij de buitenshuisdekking standaard in de inboedelverzekering zit, niet tot de goedkoopste behoren. Worden inboedel- en buitenshuisverzekering bij een en dezelfde verzekeraar ondergebracht, dan is er aanzienlijk minder discussie in geval van schadeuitkering.

Vorige maand werd in de Geldgids van de Consumentenbond de AVP verzekering als onderdeel van de Alles onder 1 DAK polis met de hoogste waardering beloond (cijfer 8,5). Dak sluit zijn verzekering met een aandeel van alle bekende verzekeringmaatschappijen in de verzekering; door het samenvoegen van meer verzekeringen kan er een totale korting van 5-8% pakketkorting verkregen worden. Wij voegen graag uw verzekeringen bij elkaar zodat u kan besparen in tijden van bezuinigingen van de overheid.

Auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

 

 

 

 

 

Hypotheekrente onveranderd laag in het 2e kwartaal van 2012

Urkl,  17 mei 2012 Uw hypotheek kunt u nog steeds gunstig vorm geven met een mooie hypotheekrente in 2012. De rente met Nationale Hypotheekgarantie blijft interessant ook voor uw bestaande hypotheek. U kunt een tarief krijgen van 4,35/ 4,4%* voor 10 jaar vast en 4,95%* voor 20 jaar vast[nieuwbouw].

De hypotheekrente blijft laag omdat economie in een slop zit en de ECB de rente reeds een jaar niet heeft verhoogd. Banken kunnen op dit moment tegen een historisch lage rente lenen. Wij adviseren u om te bekijken of u in aanmerking komt voor deze mooie tarieven. Wij doen graag voor  u de NHG[nationale hypotheekgarantie] check-up.

Het oversluiten van een hypotheek gaat gepaard met oversluitkosten en daarnaast kan soms sprake zijn van een boeterente. Het is daarom raadzaam om de kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Veel mogelijkheden dus en daarom is onafhankelijk advies belangrijk. Een gedegen advies kan uiteindelijk veel geld besparen.

U kunt voor een oriënterend gesprek terecht bij de Hypotheekshop op de Agorahof 25 te Lelystad of wij komen graag bij u langs in Urk. U kunt een afspraak maken op onze internetsitewww.hypotheekshop.nl/lelystad of bellen onder telefoonnummer 0320-282231.

auteur: Edwin Glebbeek, Agorahof 25 te Lelystad.

* er kunnen geen rechten ontleend worden aan de hypotheektarieven

 

Doe de NHG check bij de Hypotheekshop en bekijk wat betekent dat voor uw bestaande hypotheek of aankoop van uw koophuis?

Urk/ Lelystad, 17 mei 2012 Uw hypotheek sluiten met NationaleHypotheekGarantie[NHG] geeft u veel mogelijkheden zo krijgt u een fikse rentekorting bij de aankoop van een koophuis. De grens is nu nog gesteld op 365.000euro maar gaat geleidelijk per 1 januari 2013 omlaag naar 265.000. Per 1 juli gaat de NHG- grens naar 320.000euro.

 Consumenten met een bestaande hypotheek zonder NHG kunnen tot 265.000euro in aanmerking voor een rentekorting en daarmee een verlaging van de woonlasten. Wat houdt de de NHG voor u in? Edwin Glebbeek van De Hypotheekshop in Lelystad heeft de belangrijkste voordelen voor u op een rijtje gezet.

 

Het grootste voordeel van een hypotheek met NHG is dat huizenbezitters gebruik kunnen maken van de zogenaamde woonlastenfaciliteit. Dat betekent extra financiële ruimte bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of als sprake is van scheiding of overlijden van de partner. Zodoende is het niet nodig om, bij financiële problemen, de woning te verkopen en krijgen woningbezitters de gelegenheid om de financiën op orde te brengen. Met het oog op de toenemende werkloosheid –de verwachting is dat deze volgend jaar gaat oplopen  naar 10% – is dit een belangrijke extra zekerheid die de huizenkoper krijgt.

 

Huizenbezitters zonder NHG

Voor huizenbezitters met een hypotheek zonder NHG kan de NHG interessant zijn. De huidige hypotheek kan omgezet worden naar een hypotheek met NHG als er een kwaliteitsverbetering aan de woning plaatsvindt. Een kleine woningverbetering is al voldoende om in aanmerking te komen voor NHG. Of er rentevoordeel behaald gaat worden bij het oversluiten naar een hypotheek met NHG is afhankelijk van de huidige hypotheek. Uw hypotheek dient minder waard te zijn dan de waarde van uw huis en daarnaast moet u voldoende inkomen hebben.

 

Nieuwe kopers

Voor mensen die op het punt staan om een huis te kopen onder de € 350.000,[nog tot 1 juli 2012]- biedt de Nationale Hypotheek Garantie twee belangrijke voordelen:

NHG biedt huiseigenaren extra financiële ruimte bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van de partner, dit is de zogenaamde woonlastenfaciliteit.

Daarnaast biedt een hypotheek met NHG een rentevoordeel die kan oplopen tot 0,6%. Op een hypotheek van € 300.000,- betekent dit dat de bruto maandlast € 125,- lager ligt dan op een hypotheek zonder NHG (uitgaande van een rentekorting van 0,5%). Dit komt neer op een korting van 10% gedurende de gehele looptijd van de lening. En dat betekent dat de eenmalige kosten voor de NHG van 0,7% van de lening binnen een jaar zijn terugverdiend.

 

Gratis NHG-check bij de Hypotheekshop Lelystad

Kijk voor meer informatie op www.hypotheekshop.nl/lelystad of wij komen bij u langs voor een gratis NHG-check en ontdek welk voordeel de verhoging van de NHG u biedt.

auteur: Edwin Glebbeek, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

Lenteakkoord zorgt voor beperking hypotheekrenteaftrek in 2013

Lelystad, Een hypotheek is vanaf 2013 minder fiscaal aftrekbaar waarbij u geconfronteerd met hogere lasten. De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm die dan de enige mogelijkheid geeft voor fiscale hypotheekrenteaftrek. Bestaande hypotheekhouders behouden de volledige fiscale renteaftrek. Hierbij de belangsrijkste punten uit het Woningakkoord 2013:

  • Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het echt om een lening gaat die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afbetaald.
  • Voor bestaande gevallen blijven de bestaande regels gelden. Voor iedereen blijft de aflosperiode met renteaftrek 30 jaar.
  • Nieuwe hypotheken mogen op termijn niet meer bedragen dan de waarde van het huis.
  • Voor starters komt er een overgangsregeling, waardoor zij nog tijdelijk een hogere hypotheek kunnen aangaan.
  • Voor mensen die waardevermeerderende investeringen doen via een hogere hypotheek wordt een uitzondering gemaakt. Dat geldt ook voor energiebesparende voorzieningen

Kom langs of bereken de gevolgen voor u op onze site www.hypotheekrenteaftrek.nl. Op moment dat u een nieuwe woning wenst te kopen zijn er meer mogelijkheden in 2012 omdat de oude regels nog van toepassing zijn. Het is ook verstandig om te bekijken hoe de verkiezingen aflopen omdat er dan aanpassingen zouden kunnen komen.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

 

 

 

Lage nieuwbouw hypotheekrente geeft veel kansen voor uw nieuwbouw in Urk

Lelystad, De hypotheekrente blijft onveranderd laag in 2012. De rente waar tegen banken kunnen lenen blijft ook historisch laag. In de Telegraaf werd van de week gezegd dat rente waar tegen banken lenen nog nooit zo laag heeft gestaan.

Nieuwbouw extra kortingen en mogelijkheden

Er is op dit moment minder vraag naar nieuwbouwhuizen omdat bestaande huizen met de lagere overdrachtbelasting in trek zijn. Echter kunt u bij nieuwbouwwoning uw meerwerk meenemen in de financiering en krijgt u vaak kortingen op de hypotheekrente. Daarnaast voldoet uw nieuwe woning aan de milieueisen en kunt u met een goed geisoleerde woning besparen op uw kosten.

In Urk worden er op dit moment veel nieuwbouwhuizen in de markt gezet omdat de jonge bevolking graag in Urk blijft wonen. Er is dan ook veel vraag naar nieuwe woningen; wat natuurlijk uniek is in een dalende huizenmarkt.

Transparante Hypotheekadvies bij u thuis

Een hypotheek voor uw nieuwbouwwoning kunt u sluiten met de mooie nationale hypotheekgarantie rentes. De rentes zijn circa 1% lager dan de “normale tarieven”. Als Hypotheekshop kunnen wij voor uw nieuwbouwwoning een duidelijk en transparant hypotheekadvies geven met de beste rentes. Wij wensen uw hypotheek up-to-date te houden met een abonnement. Graag komen wij bij u op bezoek voor hypotheekadviesgesprek.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

 

 

Bespaar op uw hypotheek en verzekeringen, Kom naar de Hypotheekshop voor een hypotheek-serviceabonnement

Lelystad 01 mei 2012 Edwin Glebbeek, erkend hypotheek- en financieel adviseur wil besparen op de lasten van verzekeringen en hypotheken voor consumenten. Nu de overheid er voor zorgt dat middeninkomens er volgend jaar 6% op achtuit gaan willen wij de consumenten helpen om te besparen.

Overlijdensrisicoverzekeringen kan goedkoper

Zo kunnen consumenten veel beparen op overlijdensrisicoverzekeringen omdat de premies met circa 20-30% omlaag zijn gegaan de laatste jaren. U kunt bij een goede gezondheid een nieuwe, goedkopere verzekering krijgen; dit is ook van toepassing bij overlijdensrisicoverzekeringen gekoppeld aan de hypotheek. Veel consumenten hebben geen tussenpersoon meer en wij wensen klanten de mogelijkheid te geven om u te ondersteunen in een optimale financiële huishouding.

Uw verzekering in 1 pakket

Daarnaast kunnen wij uw opstal-inboedel en autoverzekering soms ook goedkoper maken tegen goedevoorwaarden als u deze samenvoegt in 1 pakket. Wij wensen u verzekeringen bij elkaar te voegen zodat u een grote pakketkorting krijgt met optimale voorwaarden.

De Hypotheek ontwoekeren

Daarnaast kan u uw hypotheek vaak optimaler maken door uw woeker beleggingspolis om te zetten naar de annuïteiten of bankspaarhypotheek. Uw hypotheeklasten kunnen optimaler gemaakt worden.

Als Hypotheek wensen wij u via een hypotheek- of verzekerings serviceabonnement ondersteunen en uw pakketpolis, overlijdensrisicoverzekering en hypotheek up to date houden. Een doorlopende service zorgt ervoor dat u bespaart en ook niet teveel betaalt. Daarnaast heeft u bij wijzigingen in uw financiële situatie bij samenwonen, trouwen en kinderen recht op advies van 1-2 uur per jaar. Ook kunnen wij u voorlichten over de wijzigen van de hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2013.

Een abonnement start bijvoorbeeld vanaf 12,50 en wij wensen met een verzekeringabonnement u te ondersteunen bij schade en uw pakketpolis in de gaten te houden. Bij een hypotheekabonnement wensen wij uw aangifte te doen en uw hypotheekadvies up- to-date te houden. U kunt dan bij vragen en of opmerkingen terrecht gedurende de looptijd van uw hypotheek. wij ondersteunen u dan ook bij de afloop rentevastperiode.

 auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.