Startersrenteregeling nu ook mogelijk via de Hypotheekshop Lelystad: koop uw eigen huurhuis zo optimaal mogelijk

Lelystad, 28 juni 2012. Kopers van het eigen huurhuis in Lelystad kunnen vanaf begin juli ook bij de Hypotheekshop terrecht voor Hypotheekadvies met de Startersrenteregeling. Wij adviseren u graag hoe u met de Startersrenteregeling met korting in de lasten optimaal kan financieren. In Lelystad doet Centrada via mee met de regeling.

Starters Renteregeling

Met de Starters Renteregeling krijgt u meer ruimte in uw portemonnee voor de aankoop van uw huurhuis. Het basisprincipe is eenvoudig: de woningcorporatie betaalt via Social Finance 20% van de maandelijkse hypotheekrente voor u, 10 jaar lang (dit noemen we de voorschotten). De voorschotten zijn een lening en dient u terug te betalen. U mag deze onder voorwaarden overigens wèl bijna helemaal aftrekken van uw belastbaar inkomen. Uw maandelijkse hypotheeklasten zijn zo dus een stuk lager. Pas wanneer u de woning gaat verkopen, of na 30 jaar, betaalt u de voorgeschoten hypotheekrente terug. En alléén als uw huis meer waard is geworden. Veilig dus.

De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Startersrenteregeling:

  • U heeft door de voorschotten tot 20% extra budget, waardoor u een woning kunt kopen die voorheen niet bereikbaar was
  • Uw maandelijkse hypotheeklast is door de voorschotten tot 25% lager dan bij een vergelijkbare hypotheek
  • U bent 100% eigenaar van de woning
  • Woning bij verkoop niet in waarde toegenomen? Geen terugbetaling van de voorschotten en rentevergoeding
  • De zekerheid van Nationale Hypotheek Garantie

U kunt dus uw eigen huurwoning door de regeling makkelijker kopen. Wij informeren u graag of u als huurder gebruik kan maken van de StartersRenteregeling. Als Hypotheekshop Lelystad informeren wij u graag over de regeling en koppelen graag het beste hypotheekadvies met de beste hypotheekrente hieraan vast.

auteur: Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad,Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

Veel kansen met nieuwbouwwoning nu markt tegenvalt

Lelystad,/Urk/Almere/ Emmeloord, 19 juni 2012 De verkoop van nieuwbouwwoningen valt erg tegen en de productie van nieuwbouwwoningen zal in 2013 op zijn dieptepunt komen, waarna vanaf 2014 een licht herstel intreedt, blijkt dinsdag uit cijfers van BouwKennis, dat onder andere marktonderzoek binnen de bouwsector uitvoert.

Veel nieuwbouw in Flevoland

U heeft veel kansen om te onderhandelen bij de aankoop van uw mogelijke nieuwbouwwoning in deze dalende mark. U kunt uw mooie nieuwbouwwoning kopen met hoge kortingen. In de provincie Flevoland heeft u met het  circa 1000 nieuwbouwwoningen in Emmeloord, Lelystad, Urk en Almere nog veel aanbod en mogelijkheid tot een mooie aankoopprijs in deze dalende markt.

53.000nieuwbouwwoningen in 2012
Uit de prognoses van het onderzoeksplatform blijkt dat er in 2012 in totaal naar verwachting 53.000 nieuwe woningen zullen worden gebouwd, waarna dit aantal in 2013 zal dalen tot een dieptepunt van 51.000. “Pas vanaf 2014 neemt de nieuwbouwproductie weer iets toe”, stelt BouwKennis op zijn website, waarbij een productie geraamd wordt van wederom 53.000 woningen.

Oorzaken tegenvallende produktie
Volgens BouwKennis staat de nieuwbouwproductie onder druk van onder andere een nieuwe daling in het aantal verkochte nieuwe woningen, een laag consumentenvertrouwen, financiele tegenslagen bij corporaties en de maatregelen die de vijf politieke partijen in het Kunduz-akkoord zijn overeengekomen.

BouwKennis geeft daarbij aan dat met name het aantal verkochte nieuwe woningen zorgen wekt, nadat in de eerste vijf maanden van dit jaar “slechts circa 5.000” woningen zijn verkocht, met een negatieve uitschieter van 900 huizen in mei, zo baseert het onderzoeksplatform zich op cijfers van de Monitor Nieuwe Woningen.
Daarnaast worden de maatregelen in het recent door VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christen Unie gesloten akkoord niet gezien als maatregelen waar de woningmarkt van gaat profiteren. Volgens BouwKennis verslechtert de concurrentiepositie van nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw door de combinatie van een verhoging van de btw naar 21% van 19% en de blijvende verlaging van de overdrachtsbelasting tot 2%.
BouwKennis verwacht tevens dat het onderscheid tussen bestaande en nieuwe hypotheken – nieuwe hypotheken kennen strengere eisen dan de bestaande – slechts kortstondig zorgt voor een opleving.
Ook de hogere bankenbelasting zal een drukkend effect hebben op de woningmarkt, omdat banken de kosten zullen doorberekenen aan klanten.

In de Toekomst meer vraag
Enige positieve impuls ziet BouwKennis van het toenemende aantal mensen met een verhuiswens. Volgens het onderzoeksplatform kan dit “op termijn zorgen voor een inhaalvraag op de woningmarkt”.
BouwKennis maant met betrekking tot zijn ramingen tot voorzichtigheid, omdat de crisis in de eurozone nog lang niet is opgelost is en de afspraken van het Kunduz-akkoord, na de kamerverkiezingen op 12 september mogelijk niet meer zullen worden uitgevoerd.
Illustratief voor de problemen in de bouwsector zijn de ontslagen die diverse grotere bouwbedrijven in de afgelopen maanden hebben aangekondigd. Zo meldde het Financieele Dagblad in januari 2012 dat BAM’s onderdeel AM bijna 25% van de banen zou moeten schrappen, de tweede reorganisatie van het bedrijfsonderdeel in drie jaar, en gaf ook concurrent Heijmans nv (HEIJM.AE) in december 2011 aan tweederde van het personeelsbestand bij prefab betonfabriek Bestcon te moeten inkrimpen.

Ontslagen bij bouwbedrijven
Ballast Nedam nv (BALNE.AE) maakte in september 2011 eveneens bekend 100 banen bij zijn prefab betonfabriek in Bergen op Zoom te moeten schrappen. Daarnaast wond vakbond CNV Vakmensen zich begin juni op over de ontslagen bij De Bonth van Hulten, een werkmaatschappij die onder VolkerWessels valt. Bij De Bonth Hulten zouden volgens het persbericht van CNV 29 van de 120 werknemers hun baan kwijtraken.

Lage nieuwbouw- hypotheekrente

Ondanks dat er dus weinig vraag is naar nieuwbouw is kunt u nog steeds profiteren van een lagere nieuwbouwrente en verlaagde koopsommen van nieuwbouw. De hypotheekrente voor een nieuwbouwhuis ligt circa 0,2% lager. Daarnaast kunt u bij nieuwbouw uw verbouwing voor het nieuwe huis nog meenemen. Bij een bestaand huis is dat moelijker in de financiering. U kunt met een aankoopmakelaar in de dalen nieuwbouwmarkt nu profiteren van een optimaal aankoopresultaat.

auteur Edwin Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231.

Hypotheekrente transparanter en lager met Deens hypotheekmodel

Lelystad, Het Deens Hypotheekmodel zal zorgen voor een transparantie en verlaagde hypotheekrente op de hypothekenmarkt omdat consumenten inzicht krijgen in de opmaak van hun hypotheekrentetarief. 

De hypotheekrente die Nederlandse geldverstrekkers hun klanten berekenen hoog in vergelijking tot de ons omringende landen. Onze hypotheekvoorwaarden zijn rigide en een Nederlandse eigenwoningbezitter betaalt gemiddeld 1,5% tot 2% meer rente dan een Deense huiseigenaar. Dit renteverschil wordt onder meer veroorzaakt door de wijze waarop Nederlandse aanbieders het uitgeleende geld financieren en door het gebrek aan concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Vandaag tekenen De Hypotheekshop en Vereniging Eigen Huis een overeenkomst met Solid Mortgages waarmee zij investeren in het initiatief om een nieuw hypotheekmodel voor eigenwoningbezitters in Nederland te introduceren. Dit nieuwe hypotheekmodel is gebaseerd op het lang bestaande en succesvolle  Deense hypotheeksysteem. Voordelen voor consumenten zijn lagere rentetarieven, gunstiger voorwaarden en een volledig transparante renteopbouw. Ook De Nederlandsche Bank onderschrijft de voordelen van het ‘traditionele’ Deense hypotheek voor de consument in een recente nieuwsbrief.

Introductie nieuw hypotheekmodel in Nederland

Solid Mortgages bereidt de introductie van het traditionele Deense hypotheekmodel op de Nederlandse markt voor. Vereniging Eigen Huis en De Hypotheekshop steunen het initiatief. Ron Bavelaar, algemeen directeur van De Hypotheekshop: “Het Deense hypotheekmodel heeft ook voor de Nederlandse consument grote voordelen. Deze hypotheekvorm verenigt namelijk een duurzame financiering van de eigen woning met voor de consument aanzienlijk lagere rentekosten. Het is daarom dat De Hypotheekshop besloten heeft de introductie op de Nederlandse markt mede mogelijk te maken. ”Volgens Marlies Pernot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis hoeven we van banken en toezichthouders niet te verwachten dat zij iets doen aan de rente op de Nederlandse hypotheekmarkt, die veel hoger is dan in de ons omringende landen. Pernot: “Daarom neemt Vereniging Eigen Huis zelf het initiatief en ondersteunen wij Solid Mortgages bij de introductie van het Deense hypotheekmodel in Nederland. Het is een goede financieringsvorm die wij Nederlandse kopers en eigenwoningbezitters niet willen onthouden.”

Vereniging Eigen Huis en De Hypotheekshop zullen daar waar mogelijk de introductie  bespoedigen opdat de Nederlandse consument zo snel mogelijk kan profiteren van de voordelen.

Toelichting Deens model

Voor de Deense consument is het verkrijgen van een hypotheek niet anders dan in Nederland. Het verschil is de manier waarop financiering van de hypotheek op de kapitaalmarkt wordt aangetrokken. In Denemarken wordt het benodigde geld direct op de kapitaalmarkt geleend door het uitgeven van obligaties. De hypotheekobligaties die door de bank worden aangeboden hebben stuk voor stuk hetzelfde karakter als de bijbehorende hypotheek: dezelfde looptijd, dezelfde rentestructuur en een identiek aflossingsprofiel. De obligaties worden gekocht door  beleggers zoals pensioenfondsen. De bank verstrekt daardoor niet langer de lening, maar fungeert als makelaar die de huiseigenaar en beleggers, die het benodigde geld verstrekken, bij elkaar brengt. Het lage financieringsrisico en de duidelijke voorwaarden  voor de  belegger resulteren in betere hypotheekvoorwaarden voor de consument.

Net als in Nederland betaalt een Deense eigenwoningbezitter maandelijks een bedrag aan aflossing, rente en opslag aan zijn bank. De Deense hypotheekrente is gebaseerd op de actuele marktrente plus een marge voor de bank. Deze marge is een vergoeding voor het kredietrisico en de operationele kosten die de bank maakt.

Als de marktrente daalt kunnen Deense woningeigenaren hun hypotheek oversluiten tegen het lagere rentetarief en zo hun maandlasten verlagen. Als de marktrente stijgt kan huiseigenaar zijn hypotheek met korting aflossen waardoor zijn hypotheekschuld daalt.

Voordelen voor consument, bank en overheid

Het Deense hypotheekmodel is een van de meest efficiënte en stabiele systemen ter wereld voor de financiering van eigen woningen. De hypotheek is inzichtelijk  voor consumenten en verlaagt het risico voor de financiële sector. In Denemarken heeft deze hypotheekvorm geresulteerd in een hoog percentage eigenwoningbezit, een hoge mate van crisisbestendigheid en lage rentetarieven.

De voordelen voor banken van Deense hypotheekverstrekking worden doorgegeven aan de consument. Die betaalt een lagere hypotheekrente en krijgt meer ruimte om zijn hypotheek aan te passen als de marktrente of als zijn persoonlijke omstandigheden veranderen.

Het Deense hypotheekmodel kan consumenten en de overheid miljarden per jaar besparen en draagt bij aan een stabieler en gezonder financieel systeem in Nederland.

Bron: www.hypotheekshop.nl

auteur: Edwin Glebbeek, wwwhypotheekshop.nl/lelystad, 0320-282231