Hypotheekrente van restschuld bij verkoop 10 jaar aftrekbaar

Lelystad, De hypotheekrente op een restschuld bij verkoop blijft aftrekbaar. Op moment dat u verlies heeft bij de verkoop van uw koophuis en een nieuwe hypotheek wenst af te sluiten dan kunt u de rente van deze nieuwe hypotheek in 10 jaar aftrekken. De banken zulllen bij het meefinancieren in een nieuwhypotheekverhaal gaan eisen dat u dit in 10 jaar af moet lossen.; echter is in de verslagen van minister Blok nu vastgelegd dat de aflossing nog geen vereiste is.

Wij nodigen u graag u uit in 2013 als u een restschuld heeft en een nieuw huis wenst te kopen. U dient op basis van uw inkomen de lasten te kunnen betalen maar u kunt met deze nieuwe maatregel wel makkelijker een nieuw huis kopen.

auteur: Edwin  Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl , Agorahof 25 te Lelystad 0320282231.

 

 

Hypotheekrenteherziening in 2013? Sluit nu uw hypotheek over i.v.m. nieuw regeerakkoord en bespaar honderden euro’s

Lelystad 08 november 2012, Edwin Glebbeek van de Hypotheekshop nodigt u graag iedereen uit op de Hypotheekshop te Agorahof 25 voor een hypotheekcheck, omdat er de rente nu laag staat en er veel rentes aflopen  de komende 2 jaren en de regels door het nieuwe regeerakkoord voor hypotheken wordt aangepast in 2013.

Inperking hypotheekvorm ook voor oversluiting van uw lopende hypotheek met NHG

Het percentage waar tegen hypotheekrente kan worden afgetrokken gaat voor zowel nieuwe als bestaande hypotheken omlaag. En voor nieuwe hypotheken is de rente alleen aftrekbaar als sprake is van een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Daarnaast mag u bij een oversluiting van uw bestaande hypotheek naar de Nationale Hypotheekgarantie met een gunstigere rente, alleen nog de annuïteitenhypotheek krijgen. De NHG zorgt voor circa 1% lagere rente. Daarnaast kunt u op moment dat u slechte rente krijgt bij renteherziening u in 2013 niet meer de fiscaal gunstige aflossingsvrije- en bankspaarhypotheek krijgen. Wij adviseren u als de rente de komende jaren afloopt nu reeds de NHG check-up te doen en na te gaan hoe u nu nog een gunstige hypotheekrente en constructie kan krijgen.

 

Bestaande hypotheek aftrek ingeperkt:

 Het percentage waar tegen hypotheekrente kan worden afgetrokken gaat voor zowel nieuwe als bestaande hypotheken omlaag

Het hoogste aftrekpercentage (52%) van hypotheekrente wordt vanaf 2014 met een half procent per jaar verlaagd. Tot het is teruggebracht tot het tarief van de derde belastingschijf (wordt 38%). Dat betekent dat de hogere inkomens, ook met een lopende hypotheek, minder hypotheekrenteaftrek hebben. Nu is nog de maximale aftrek 52% en dit wordt in 2014 51,5%. In 2015 51%, 2016 50,5% enzovoort. In 28 jaar tijd gaat de maximale aftrek terug naar 38%. Maar de financiële gevolgen zijn beperkt. De netto maandlasten gaan jaarlijks met slechts een paar euro per maand omhoog. Bovendien vindt er compensatie plaats doordat het toptarief geleidelijk naar beneden gaat.

 Lager aftrekpercentage, midden- en lagere inkomens

De midden- en lagere inkomens zullen de netto hypotheeklasten eerder en sneller zien toenemen. In 2014 gaan de tweede en derde belastingschijf omlaag met ruim 4% (en gaat van 42% naar 38%). Dit betekent dus minder hypotheekrenteaftrek.

 Rekenvoorbeeld:

Stel iemand heeft een hypotheek van € 200.000 (en betaalt 5% rente) en een inkomen van € 45.000.

Bruto betaalt deze persoon dan € 833 rente per maand (de eventuele aflossingen en eigenwoningforfait laten we hier buiten beschouwing). Netto (alleen de rente) is dat nu € 483 per maand. Vanaf 2014 neemt de netto rentelast toe met € 33 per maand naar € 516.

 Daar staat tegenover dat er minder belasting betaald hoeft te worden over het bruto salaris, omdat de belastingtarieven lager zijn. Je houdt dus meer netto inkomen over. Maar die lagere tarieven zijn juist bedoeld om een andere maatregel, de inkomensafhankelijke zorgpremie te compenseren. Het lijkt er op dat vooral de middeninkomens, door een stapeling van maatregelingen, er op achteruit gaan.

 Nieuwe hypotheken: starters wel of niet de klos?

Ook voor starters (en ook voor mensen met een bestaande hypotheek die meer gaan lenen) gelden bovenstaande regels. Maar daarnaast ook de verplichting om een annuïteiten- of lineaire hypotheek af te sluiten (voor het meerdere, in het geval van een bestaande hypotheek). En deze maatregel gaat al in per 2013. Gemiddeld betekent dit dat een starter per 1 januari 2013 ongeveer 20% netto meer per maand kwijt is aan zijn hypotheek dan nu. En die netto maandlasten blijven oplopen gedurende de looptijd. De positieve kant zit aan het einde van de looptijd: op de einddatum heeft de consument geen hypotheekschuld meer. En dus ook geen hypotheeklasten.

 Eigenlijk staan starters er veel beter voor dan de afgelopen jaren. Alleen realiseren ze zich dat nog niet goed. Want door de gedaalde huizenprijzen en dankzij de verlaagde overdrachtsbelasting, hoeven ze minder hypotheek te nemen dan in het verleden. Waardoor de hypotheeklasten juist lager zijn geworden dan een paar jaar geleden. Vergelijken we bijvoorbeeld twee kopers van dezelfde woning, de één in 2008 en de ander in 2013, dan zijn de woonlasten van de huidige starter nu al lager dan in 2008. Waarbij de koper uit 2008 een groot deel van zijn hypotheek aflossingsvrij heeft, en dus aan het eind van de looptijd nog steeds hypotheeklasten heeft. Terwijl de starter in 2013 het voordeel heeft dat aan het eind van de looptijd zijn hypotheek volledig is afgelost.

 Wij adviseren u om nu in actie te komen als u nog een huis wenst te kopen of renteherziening binnenkort krijgt. De belastingregels worden misschien nog aangepast maar zoals het er nu uitziet kunt u bij de hypotheek met een Nationale hypotheekgarantie bij bestaande en nieuwe hypotheken alleen nog de fiscaal dure annuïteitenhypotheek krijgen. U kunt voor een oriënterend gesprek terecht bij de Hypotheekshop op de Agorahof 25 te Lelystad. U kunt een afspraak maken op onze internetsite www.glebbeekhypotheken.nl of bellen onder telefoonnummer 0320-282231.

Hypotheek omzetten of oversluiten blijft interessant ook in 2012

Lelystad, 01 november 2012. Een hypotheek oversluiten of omzetten blijft goed advies voor bestaande hypotheekklanten met de lage hypotheekrente en dure beleggingsverzekeringen. Veel consumenten wensen advies over hun hypotheek ook met de nieuwe belastingen in 2013.

Nationale Hypotheekgarantie hypotheekcheck-up

Wij adviseren u om bij renteherziening uw hypotheek te checken of u nu geen NHG heeft waarbij u circa 1% rentevoordeel kan behalen. Met uw inkomen dient u te voldoen aan de inkomenseisen en uw onderpand dient meer waard te zijn dan uw hypotheek.

Ontwoeker uw beleggingsverzekering

Op moment dat u een bestaande beleggingsverzekering heeft is het verstandig om te checken of u voldoende opbouwt voor de schuld die u heeft en of u veel kosten heeft in uw beleggingsverzekering. In 2012 kunt u nog een omzetting doen naar een bankspaarhypotheek en of annuïteitenhypotheek. Wij adviseren u kritisch te bekijken of de resterende hypotheek kan betalen met uw pensioeninkomen, Wij adviseren u om langs te komen voor hersteladvies van uw beleggingsverzekering.

Nieuwe belastingregels 2013 en de bestaande hypotheek

In de nieuwe belastingplannen gaat de aftrek vanaf 2014 per jaar van 52% aftrek afgebouwd worden tot max 37% waarbij dit een half procent betreft per jaar. De bankspaarhypotheken en of spaarhypotheken gaan waarschijnlijk van de markt verdwijnen omdat voor starters op de hypothekenmarkt alleen nog aftrek krijgen voor annuïteitenhypotheek.

Kom langs voor de gevolgen van de belastingen 2013 en plannen van het kabinet voor financieel advies. En bekijk bij renteherziening hoe u er beter van wordt.

auteur: E. Glebbeek, www.hypotheekshop.nl/lelystad, Agorahof 25 Lelystad, 0320-282231.