Petitie starterslening positief ontvangen door de gemeente Lelystad

Lelystads 24 april 2013 De starterslening is er nog niet in Lelystad maar misschien wel binnenkort te verkrijgen. De wethouder reageerde positief op onze petitie en wij hopen voor alle starters van een koophuis in Lelystad dat ze hier van gebruik kunnen gaan maken.

In Nederland maken steeds meer gemeentes op dit moment gebruik van de starterslening en is er door minister Blok  100 miljoen ter beschikking gesteld. Er zijn 15 gemeenten recent gestart met de Starterslening. En 23 gemeenten hebben nieuw budget gestort. Ook wordt er bij veel gemeenten nog overwogen of er extra budget komt voor de Starterslening.

 Een prachtige kans voor starters om een betaalbare eigen woning te kunnen kopen. En vooral in Lelystad nodig omdat we veel starters hebben die willen kopen maar door de strengere regels net niet kunnen kopen.

 starterslening: renteloze lening

De Starterslening zorgt ervoor dat u makkelijker een woning kan kopen en overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning die je op het oog hebt en het maximale bedrag dat je kunt lenen op basis van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van je inkomen, je eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente (die voorwaarden kunnen dus per gemeente verschillen) Veel gemeentes hanteren een starterslening van circa 30.000euro.

 

Een rekenvoorbeeld
Stel je hebt een inkomen van € 30.000 en je partner van € 10.000. Je hebt een woning gezien van
€ 200.000. Inclusief bijkomende kosten heb je dan een hypotheek nodig van € 210.000. Maar op basis van je inkomen kun je bijvoorbeeld maar € 175.000 lenen. Dankzij de Starterslening van je gemeente  kun je € 35.000 via de Starterslening lenen. Omdat je de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaalt, zijn je netto maandlasten ongeveer € 130 per maand lager (dan als je wel zelf de rente en aflossing van de volledige hypotheek van € 210.000 had moeten betalen).

 De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar betaal je geen rente en aflossing. Na het derde jaar ga je wél rente en aflossing betalen als je inkomen toereikend is. Zo niet, dan kun je een hertoets aanvragen. En betaal je een maandlast die past bij het inkomen dat je op dat moment hebt.

auteur: Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, Agorahof 25 te Lelystad

Starters kunnen per 1 april meer lenen

Lelystad, Almere Uw hypotheek kan hoger uitvallen als u een nieuwe berekening doet vanaf 1 april  tot een gezamenlijk inkomen van 41.000euro. Daarnaast kunt u via een explain meer lenen als u in de nabije toekomst meer inkomen gaat hebben. Als starter in Lelystad of Almere heeft u dus met de lage hypotheekrente en prijzen van koophuizen meer kansen.

Startershypotheek: 20% meer lenen

Bij een berekening van 2 inkomens van bijvoorbeeld van 15.000euro en 21.000euro kunt u per 1 april circa 20% meer lenen. U dient dan wel vast en bestendig inkomen te hebben. Een hypotheek met Nationale hypotheekgarantie geeft u dan ook de laagste rente en heeft u de zekerheid bij onvrijwillige werkeloosheid dat u bij geen restschuld overhoud bij eventuele verkoop.

Hogere hypotheek bij toekomstig inkomen:

 • vanaf 1 april 2013 geldt voor niet-NHG aanvragen dat er explain op inkomen mogelijk is wanneer sprake is van aantoonbaar toekomstperspectief. Het meenemen van toekomstig inkomen in de toetsing is vooral bedoeld om het verkrijgen van een hypotheek voor starters op de woningmarkt makkelijker te maken. Dit kan ook worden toegepast op andere groepen met een verwachte inkomensstijging.

  U dient met ons te motiveren waarom u in die specifieke situatie het verantwoord is om explain op inkomen toe te passen. Tevens moet u middels een cijfermatige onderbouwing aantonen dat met het toekomstige toetsinkomen de aanvraag binnen maximaal 3 jaar wel binnen de toegestane lasten past.

  Het toekomstperspectief kan bestaan uit:
  1. Stappen binnen de salarisschalen; aan te tonen door overleggen van lopende CAO én een verklaring van de werkgever met daarin het salarisperspectief. Het functioneren van de medewerker en de verwachte groei op basis van de salarisschalen moet worden benoemd.
  2. CAO stijging van de salarisschalen en salarissen; mag alleen meegenomen worden tijdens de geldigheidsduur van de CAO.
  3. Salarisstijging toegezegd door de werkgever middels een schriftelijke verklaring van de werkgever waaruit de inkomensstijging blijkt. De verklaring mag geen voorbehouden bevatten.

 • U dient wel vast en bestendig inkomen te hebben bij de beoordeling

Kom langs en bereken uw hypotheek en bekijk wat er voor u mogelijk is.wij bekijken voor u graag met de nieuwe wat flexibelere normen wat mogelijk is.


auteur: Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, 0320-282231 Agorahof 25 te Lelystad

Waar blijft de starterslening in Lelystad en Almere

Lelystad, Almere 12 april Edwin Glebbeek van Glebbeekhypotheken start een petitie om de starterslening in Lelystad en Almere terug te krijgen omdat starters op dit moment moeilijk een huurhuis of koophuis kunnen krijgen. Huurders moeten minimaal 3 jaar wachten en kopers kunnen door de strengere hypotheekregels moeilijk een hypotheek krijgen. Huurders dienen op dit moment met modale inkomens minimaal circa 500-600 minimaal aan huur te betalen. Met de starterslening kan de huizenmarkt weer op gang komen en krijgen starters een reële kans.

Startersregeling

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar staan de hoge woonlasten u in de weg? Met de Starterlening kunt u, in de meeste gevallen, toch de woning kopen die u op het oog heeft.
De Starterslening, aangeboden door SVn en uw gemeente, overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van uw gemeente.De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Hierna betaalt u in principe rente en aflossing. Indien u denkt de maandlast niet te kunnen betalen, dan kunt u, tegen betaling, bij ons een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft, gekoppeld aan de dan geldende normen van de NHG.

De gemeente bepaalt

Uw gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. De gemeente bepaalt de maximale hoofdsom van de Starterslening die u kunt krijgen. Lelystad had tot 2010 de starterslening maar heeft het stopgezet omdat er weinig belangstelling was. Echter was er nog koopsubsidie toendertijd. Om de huizenmarkt op gang te brengen zouden Almere en Lelystad deze regeling weer moeten invoeren zodat de doorstoming op de huizenmarkt op gang koopt. De starter koopt dus de woning van een doorstromer en zo komt weer beweging in de markt.

Glebbeekhypotheken start deze petitie waarbij wij opkomen voor starters in Lelystad en Almere. Als u onze petitie ondersteunt mail ons of twitter of like onze facebook site zodat wij dit aan de politiek kunnen aanbieden.

auteur: Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231. Ons mailadres is info@glebbeekhypotheken, twitter: @EdwinGlebbeek, facebook:facebook.com/glebbeekhypotheken

 

Mooie buitenkans met Buitenhof Villapark vrijstaand huis vanaf 289.500 v.o.n.

Lelystad 12 april 2013, U heeft met het project Buitenhof een unieke mogelijkheid voor een [half] vrijstaand huis vanaf 289.500euro v.o.n. met een mooie hypotheek en laagste hypotheekrente.Op woensdag 10 april 2013 is de officiële starthandeling voor de bouw van de tweede fase van Buitenhof Villapark van start gegaan. In deze tweede fase worden 24 luxe en stijlvolle twee-onder-éénkapwoningen en halfvrijstaande woningen gerealiseerd langs de Oostervaart.

Buitenhof: uniek Villapark
Buitenhof is een villapark met één centrale en dus veilige toegang. In het centrum van het villapark vindt u niet alleen een overdekt zwembad, restaurant, fitnessruimte en fysiopraktijk. Ook worden nog tennisbanen en een speelveldje voor kinderen aangelegd. Daarnaast komt er een knusse haven voor kleine schepen of sloepen. Ten slotte worden de huidige 4 golfholes aangepast en uitgebreid met nog eens vijf par 3 holes. Kortom, heerlijk genieten van veel comfort.
 
Ruime kavels
Om het buiten-karakter van de woningen te versterken hebben we gekozen voor extra grote kavels waar u als bewoner kunt genieten van een grote, diepe achtertuin, uitlopend in het groen van het park of de richting van de Oostervaart. Alle opritten aan de voorzijde van de woning zijn extra breed, zodat twee auto’s naast elkaar geparkeerd kunnen worden. Deze luxe kunnen we ons veroorloven omdat ook rekening is gehouden met meer ruimte aan de voorzijde van de woningen.
 
GlebbeekHypotheken: laagste hypotheekrentes
Graag bespreken wij met u de mogelijkheden voor uw hypotheek met de beste hypotheekrentes voor u op basis van een transparant en hoogstaand hypotheekadvies. De halfvrijstaande villa’s kunnen nu nog met een NHG hypotheek gesloten worden tot juli 2013 omdat de grens dan verlaagt word van 320.000euro naar 290.000. De NHG geeft u de laagste hypotheekrente in de markt. Als onafhankelijk hypotheekadviseur nodigen wij  u graag uit op de Agorahof 25 te Lelystad voor een oriënterend gesprek.
 
auteur: Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl Agorafhof 25 te Lelystad 0320-282231

De zon gaat wel weer schijnen op de huizenmarkt in Lelystad

Lelystad 10 april 2012, Afgelopen zaterdag waren er 100.000 bezoekers voor de NVM openhuizendag. Er blijkt veel belangstelling te zijn voor een koophuis en vooral door huurders omdat de huurprjizen maar blijven stijgen door aanhoudende inflatie en de scheefhuurtoeslag.

Het lijkt erop dat er dus wel vraag is echter de volgende problemen zijn er op de huizenmarkt. Veel kopers hebben een te grote restschuld en potentiële kopers kunnen met de bestaande strenge hypotheekregels moeilijk een hypotheek krijgen. Voor de starters zijn er bovendien beperkte startersregelingen in Lelystad.

Echter zijn er ook signalen dat zon wel weer gaat schijnen ook voor de huizenmarkt. Op dit moment is er sprake van een kopersmarkt en er  zijn dus mooie aankoopprijzen mogelijk. Niet alleen omdat het aanbod van woningen erg groot is maar ook omdat de rente laag is. De vraag die hen bezighoudt is wanneer het juiste moment is om te kopen. Dalen de huizenprijzen nog verder? Gaat de rente dalen of misschien stijgen?

De minister Blok dient de hypotheekregels aan te passen zodat de huizenmarkt een zetje krijgt. Zo dient hij een “doorstroomhypotheek” in te voeren waarbij verkopers bij een groot verlies op hun bestaande huis een kans krijgen om een nieuw huis te kunnen kopen. Banken zouden  gedwongen moeten worden om dit mee te nemen in een nieuwe hypotheek;de rente over deze schuld is tegenwoordig tijdelijk aftrekbaar. Daarnaast zouden starters bij een nieuw huis 50% aflossingsvrij hypotheek mogen sluiten zoals in de oude regels zodat de maandlasten overzichtelijk blijven.

Als u wenst te verbouwen heeft het kabinet onlangs het BTW-tarief van 21% naar 6% verlaagd. Dit verlaagde tarief geldt tot 1 maart 2014 en is van toepassing op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen, voor zover de woning minimaal 2 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Ook het aanleggen en onderhouden van de tuin valt onder de verlaging. Al met al een forse verlaging die flink kan schelen in de verbouwingskosten!



Conclusie er is dus wel vraag  is maar de huizenmarkt een duwtje nodig heeft vanuit de overheid  zodat er weer kansen zijn voor doorstromers en starters op de huizenmarkt. Dan gaat de zon wel weer schijnen…