Veel starters Lelystad laten starterslening links liggen

27 november 2013 Lelystad, Veel starters op de woningmarkt laten de starterslening in Lelystad links liggen en pakken niet de unieke kans om toch een leuk huis te kunnen kopen. Op dit moment is er nog geen 25% van de beschikbare startersleningen gebruikt en het is toch een unieke kans om een leuk huis te kopen.

Afgelopen zaterdag hebben we het StartersWoonEvent georganiseerd en zijn er circa 7 starters geweest. Het blijkt dat veel jonge mensen niet van het bestaan af weten. Er zijn op dit moment veel kansen op de huizenmarkt met lage huizenprijzen en lage hypotheekrente en dus de starterslening.

Starterslening voor bestaande bouw

Een starterslening is een aanvullende lening met gunstiger voorwaarden dan de bank aanbiedt. Om voor een starterslening voor bestaande bouw in aanmerking te komen moet een huishouden aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Verschil overbruggen

De Starterslening is een lening die u kunt gebruiken om het verschil te overbruggen tussen de totale verwervingskosten van een woning en het maximale bedrag dat u met uw huidige inkomen bij de bank kunt lenen. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de totale verwervingskosten met een maximum van € 31.500,00. In de eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing. Als uw inkomen dan nog niet hoog genoeg is, wordt deze termijn verlengd.

Waar vraag ik de Starterslening aan?

Als woningkoper kunt u een Starterslening aanvragen bij de gemeente. Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier met de benodigde bijlagen wordt gestuurd aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Voorwaarden in het kort

 • De aankoopsom van de woning bestaande bouw mag niet hoger zijn dan € 150.000,-  + actuele verwervingskosten (Op dit moment is de maximale verwervingskostengrens € 157.500,=).
 • SVn geeft advies aan de gemeente, over de toe te kennen Starterslening. 
 • De gemeente stuurt de aanvrager een toewijzingsbrief Starterslening met de hoogte van de toegewezen Starterslening en alle overige voorwaarden.
 • De Starterslening kan niet worden verstrekt tegelijk met een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling.
 • De 1e hypotheek en de Starterslening moet met Nationale Hypotheek Garantie worden verstrekt.
 • De rentevastheidsperiode voor de 1e hypotheek is ten minste 10 jaar.
 • Meerwerk en verbeterkosten tellen mee voor de berekening van de hoogte van de starterslening en maken onderdeel uit van de verwervingskosten.
 • De totale financiering (1e hypotheek plus Starterslening) moet binnen de verwervingskosten blijven volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie.
 • De hypothecaire inschrijving van de 1e hypotheek mag hoger zijn dan het bedrag van de financiering, maar niet hoger dan de maximale verwervingskostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie.
 • De geldverstrekker van de 1e hypotheek neemt in de hypotheekofferte en/of de hypotheekakte de volgende tekst op: “De geldverstrekker verplicht zich na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de eerste hypotheekstelling ter leen te verstrekken aan de schuldenaar. Voormelde verplichting rust op de geldverstrekker uitsluitend voor zolang als de door SVn aangegane Starterslening niet volledig is afgelost.”
 • De transportakte en de hypotheekakte voor de 1e hypotheek en de akte voor de 2e hypotheek (Starterslening) passeren in één en dezelfde afspraak bij de notaris. Als eigendom of 1e hypotheek eerder passeren vindt de Starterslening geen doorgang.
 • De overlijdensrisicoverzekering moet voldoen aan de actuele NHG-normen en wordt vermeld in de offerte 1e hypotheek (als basis geldt hier de totale financiering inclusief Starterslening).
 • Een aflossingsvrij deel van de 1e hypotheek moet voldoen aan de actuele NHG-normen. De Starterslening is een aflossingsdeel en geen aflossingsvrij deel

Kortom kom uw starterslening berekenen en optimale hypotheek. Als onafhankelijk hypotheekadviseur helpen wij u met de beste hypotheekrente en totaal financieel advies. Graag nodigen wij u uit voor een oriënterend gesprek.

www.glebbeekhypotheken.nl Edwin Glebbeek, Agorahof 25 Lelystad 0320-282231

STARTERSWOONEVENT 23/11 Kom langs en pak uw kans met de STARTERSLENING EN KOOP uw droomhuis!

Woonstartersevent 2013 23-11 10.00-15.00

Lelystad 16/11 2013Voor het eerst je eigen woning kopen? Kom naar het Woonstarters Event in Lelystad 23 november aanstaande en ontdek de verborgen geheimen!

Nabij het stadhuis vindt 23 november 2013 een interessant Woonstarters Event plaats. Hier kunnen geïnteresseerden informeel binnenlopen en ontdekken waar ze op moeten letten bij het kopen van een huis en welke financiële voordelen starters kunnen krijgen.

Starters op de woningmarkt hebben vaak geen idee wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een huis. Glebbeekhypotheken, Rademakelaars en Notariaat Fenneke Koster-Joenje gaan daar verandering in brengen. Het Woonstarters Events zorgt voor een helder inzicht op vele vlakken: hoe gaan we financieren, waar let ik op bij het vinden van mijn ideale huis en heb ik alles goed geregeld voor partner of kinderen? Volop tips, advies en informatie.
Ook is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen: hoe wordt de starter financieel tegemoet gekomen, wat mag het nieuwe huis straks gaan kosten en vragen over samenlevingscontracten en testamenten.

Met dit initiatief spelen notaris Fenneke Koster-Joenje, financieel adviseur Edwin Glebbeek en makelaar Jeroen Rademaker in op de vele vragen uit de markt over dit onderwerp.

‘Veel starters missen objectieve voorlichting over het kopen van een huis’, zegt Jeroen Rademaker van Rademakelaars uit Lelystad. ‘Met goede begeleiding bij de aankoop van een huis kunnen wij als aankoopmakelaar besparen op de aankoop van het gewenste koophuis’.

Starters kunnen meer lenen met de starterslening. De starterslening is een renteloze lening die je – onder voorwaarden – kunt krijgen bovenop je gewone hypotheek. Alle ins en outs van de starterslening zal Edwin deze middag uit de doeken doen. Fenneke Koster-Joenje, De nieuwe notaris uit Lelystad, wil mensen die een huis willen kopen graag informeren over het nut en de noodzaak van een samenlevingscontract en testament en over de mogelijke belastingvrije eigenwoning schenking die ouders kunnen doen aan kinderen. Zij wenst als de vernieuwende notaris in Lelystad klanten te ontzorgen.

Het Woonstarters Event is ervoor bedoeld om starters op informele en toegankelijke manier te informeren. Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze bijeenkomst. Binnenlopen wanneer je wilt en ongedwongen vragen stellen aan de makelaar, de notaris of de hypotheekadviseur: het kan allemaal. Voor een drankje wordt gezorgd.

Het Woonstarters Event opent haar deuren op 23 november a.s. op het Stadhuisplein in restaurant-café Winston en Monica van 10.00-15.00 uur. U kunt ook reserveren voor een 1 op 1 gesprek van 20 minuten: info@glebbeekhypotheken.nl, jeroen@rademakelaars.nl en fenneke@denieuwenotaris.nl of bellen op 0320-282231.

Resthypotheekschuld mag nu ook mee bij NHG

Lelystad 13-11-2013, Goed nieuws, de NHG laat nu ook toe dat bij verlies van uw koophuis dit meegenomen mag worden in uw nieuwe hypotheek. Dit geeft dus meer mogelijkheden zodat u gunstige hypotheekrente kan krijgen in uw nieuwe hypotheek. Een restshypotheekschuld mag u fiscaal nog 10 jaar blijven aftrekken.

NHG regeling

NHG staat onder voorwaarden toe dat per 1 januari 2014 de restschuld meegefinancierd wordt. Een belangrijke voorwaarde is dat de huidige hypotheek met NHG is verstrekt. Gelukkig heeft de grootste groep huiseigenaren met een restschuld de afgelopen jaren een hypotheek met NHG afgesloten. Maar de groep die zonder NHG heeft afgesloten kan dus geen gebruik maken van de NHG regeling.

Een andere voorwaarde is dat er geen beroep gedaan is op de NHG garantieregeling. De geldverstrekker mag dus geen verliesdeclaratie ingediend hebben bij NHG.

 Voorwaarden lening

De nieuwe hypotheek moet binnen een jaar worden aangegaan (bepalend is de offertedatum voor de aan te kopen woning).

De hypotheek mag in beginsel niet groter zijn dan de zogenaamde kosten grens. Die ligt op dit moment en per 1 januari 2014 op € 290.000 en daalt per 1 juli 2014 naar € 265.000 (en zal de jaren daarna nog verder omlaag gaan). Het is mogelijk om de restschuld mee te financieren boven deze kostengrens. Dan gelden wel extra voorwaarden. De toetsing is dan strenger. Dit extra deel wordt getoetst als financiële verplichting  in plaats van voor een hypotheek. Waardoor de kans groter is dat de hypotheek niet haalbaar is op het inkomen. Voor de geldverstrekker geldt voor dit deel de garantieregeling niet (dit wordt een niet-NHG deel).

Het inkomen van de huiseigenaren moet voldoende zijn om de totale hypotheeklasten te dragen. En er geldt een extra eis voor de looptijd van de hypotheek. Het gedeelte van de lening dat betrekking heeft op de restschuld moet op de kortst mogelijke periode volledig worden afgelost. Waarbij het uitgangspunt is wat volgens de normen van NHG maximaal de maandlasten mogen zijn op basis van het inkomen.

 

Rol geldverstrekkers

Belangrijk voor het succes van deze maatregel is de mate waarin geldverstrekkers zich kunnen vinden in de voorwaarden die NHG stelt. Een potentiële bottleneck is bijvoorbeeld de periode van een jaar die kan zitten tussen verkoop van de oude woning en de aankoop van een nieuwe woning. De kans is aanwezig dat geldverstrekkers alleen bereid zijn om de restschuld mee te financieren wanneer de nieuwe woning en de oude woning op elkaar aansluiten.

Niet alle huiseigenaren met een restschuld komen in aanmerking voor de nieuwe regeling. We hebben al genoemd de huiseigenaren die nu geen NHG hebben. Maar ook de groep die voor de nieuwe woning niet in aanmerking komt voor NHG zal groeien, omdat de kostengrens de komende jaren fors daalt (naar
€ 225.000 in 2016). Belangrijk is daarom dat geldverstrekkers ook voor deze groep huiseigenaren een duidelijk en ruimhartig beleid hanteren om de restschuld mee te financieren. Waarbij uiteraard wel het inkomen van de huiseigenaar voldoende moet zijn om de totale lasten te dragen.

Kom langs als u een nieuw huis wenst te kopen en verlies heeft op uw oude koophuis. Er zijn er nu dus meer mogelijkheden. De huizenmarkt trekt weer aan en misschien wil u echt gaan verhuizen. Onafhankelijk transparant hypotheekadvies met de beste hypotheekrente mogelijk bij www.glebbeekhypotheken.nl midden in het centrum van Lelystad. Wij zorgen ervoor dat u als klant centraal staat en u op nummer 1 staat. Bel voor een orienterend gesprek op 0320-282231.