Uw pensioen naar 67

Lelystad 21 januari 2014, Uw pensioen en pensioenleeftijd word verschoven naar 67 als u nu een pensioen heeft lopen bij uw werkgever. U kunt echter keuzes maken met de opgebouwde pensioenen tot 2014.

Maximaal opbouwpercentage naar 1,875% vanaf 2015

De belangrijkste verandering in het pensioenakkoord is de aanpassing van het maximale opbouwpercentage. Vanaf 2014 is deze al verlaagd van maximaal 2,25% naar 2,15%. Vanaf 2015 wordt het maximale opbouwpercentage verder verlaagd naar maximaal 1,875%. Oorspronkelijk was het plan van het kabinet om dit percentage verder te verlagen naar 1,75%, maar de Eerste Kamer heeft dat verhinderd.

Lagere pensioenpremies

De pensioenfondsen moeten hun premies verlagen. De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat de fondsen de premies echt verlagen en kan boetes tot 1 miljoen euro opleggen. De vraag is of de  pensioenpremies wel verder kunnen worden verlaagd tot het niveau waarop het kabinet rekent.

Veel pensioenfondsen zitten al op een wat lager niveau. Dit jaar al verlagen de grote pensioenfondsen ABP en PMT hun opbouwpercentage naar respectievelijk 1,95% en 1,9%. Het grote pensioenfonds BPF Bouw verlaagde het percentage in 2013 in één klap van 2,25 naar 1,8 procent.

Netto pensioenopbouw boven € 100.000

Oorspronkelijk was het plan om geen fiscale pensioenopbouw toe te staan over inkomens hoger dan € 100.000. Deze aftopping is verzacht en er komt een zogenaamde individuele spaarregeling in de vorm van een zogeheten netto lijfrente. De in te leggen premies zijn dan netto premies. Via deze nettolijfrente kan dan een (extra) oudedagsvoorziening worden opgebouwd die ongeveer overeenkomt met een pensioenopbouw van 1,875% van het gemiddeld verdiende loon.

De fiscale facilitering is beperkt tot een vrijstelling in box 3 over de waarde. De uitkeringen op de pensioendatum zijn dan niet belast (netto premie versus netto uitkering).

Pensioenfondsen voor zzp’ers

Er komt een apart pensioenfonds voor zzp’ers. Als zij in de bijstand komen, hoeven zij hun gespaarde pensioengeld niet langer ‘op te eten’.

Zie voor meer informatie de brief van de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wij adviseren u om een nieuwe analyse te maken inzake uw financiële positie nu en in de toekomst op uw 65e en 67e. Als erkend pensioenadviseur met AFM vergunning kunnen wij u op de juiste manier adviseren zowel ondernemers als particulieren. Een aanvulling op uw pensioen kan gewenst zijn en kom langs voor een oriënterend gesprek met uw pensioenadviseur Lelystad

GlebbeekPensioenen  Edwin Glebbeek
.Agorahof 25 te Lelystad 0320-282231

 

Huizenmarkt Lelystad in de lift

Lelystad 14 januari 2014. Er zijn in het 4e kwartaal van 2013 27% meer huizen verkocht in Lelystad dan een jaar eerder. In vergelijk met het 3e kwartaal van 2013 worden er zelfs 30% meer huizen verkocht volgens de cijfers van de NVM. De huizen worden nu sneller verkocht dan een jaar eerder en wel  binnen 4 maanden; in 2012 stonden de wonignen gem. nog 5,5 maanden.

De prijzen zijn circa 2% lager dan in 2012. Vooral naar tussenwoningen is veel vraag. In vergelijk met de betere tijden zoals 2007 werden er nog wel 400 woningen verkochten tegen 290 in 2013. De stemming in de huizenmarkt is dus weer positief en de prijzen zijn nog niet gestegen dus een mooi instapmoment voor uw koophuis Lelystad.

Conclusie is dat er meer vraag is naar koophuizen en dat door de lage hypotheekrente, de mooie aankoopprijzen en de starterslening consumenten weer graag een huis kopen. De huurprijzen stijgen ook elk jaar en scheefhuren wordt ook ingevoerd in 2013. Wij berekenen graag de mogelijkheden voor uw droomhuis in Lelystad.

Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, Agorahof 25 te Lelystad, 0320-282231

nvmreg_25

 

 

Verlies koophuis mee te nemen in nieuwe NHG hypotheek

14-01-201 Lelystad, In een nieuwe hypotheek kan nu ook uw verlies van uw koophuis meegenomen worden. In 2014 zijn de hypotheekregels wat flexibeler geworden en heeft u bij een “onderwaarde” op uw koophuis in een nieuw hypotheekverhaal meer mogelijkheden.

De regels bij Nationale hypotheekgarantie en uw onderwaarde

U kunt nu dus ook uw verlies meenemen in een nieuwe hypotheek. U kunt dit vaak alleen doen bij de huidige bank waar u de hypotheek heeft lopen zodat u aangewezen bent op uw huidige bank en de hypotheekrente bij deze bank.  Het verlies is echter wel onbeperkt mee te nemen in uw nieuwe hypotheek zodat u wel kan verhuizen.

Eisen: Uw oude huis dient verkocht te zijn en uw inkomen moet binnen de NHG normen vallen. De kosten van uw aankoop en hypotheekadvies kunt u in 2014 nog tot 4% nemen zodat u een klein deel eigen middelen mee dient te nemen. De onderwaardehypotheek is echter nog maar 10 jaar aftrekbaar zonder aflossingseis. Wij adviseren u deze onderwaarde echter wel in 10 jaar af te lossen omdat u dan geen aftrek meer heeft over deze hypotheekrente.

U kunt nu dus ook iets met uw verlies op uw huis en heeft dus mogelijkheden om te kunnen verhuizen als u bijvoorbeeld van appartement naar een groter huis wenst te gaan met uw gezin. Kom langs dan bekijken wij wat de mogelijkheden voor uw hypotheek en maken voor een nieuw optimaal hypotheekadvies.

Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl, Agoarahof 25 Lelystad 0320-28223

 

 

 

Hypotheekrente laag in eerste kwartaal 2014

Lelystad 10-01-2014, De hypotheekrente blijft ook in het eerste kwartaal laag met 10 jaar vanaf circa 3,85%* en 5 jaar vast vanaf 2,95%*. De verwachting is als de economie aantrekt deze rente weer omhoog kan gaan. De hypotheekrente blijft op dit moment nog gunstig voor uw aankoop koophuis in Lelystad.

Renteverwachting 2014

In 2013 nam de concurrentie toe op de Nederlandse hypotheekmarkt en wij voorzien voor 2014 een vervolg hierop. De beperkingen om scherpe rentes te bieden die sommige geldverstrekkers opgelegd hadden gekregen  wegens staatssteun zijn vervallen. De regels voor securitisatie (het verpakken van hypotheken en verkopen aan beleggers) worden minder streng dan eerst verwacht. Geldverstrekkers als Argenta en NIBC hebben zich nadrukkelijk op de hypotheekmarkt laten zien met lage rentes. En de kans bestaat dat nieuwe partijen in 2014 de markt betreden. Echter dient u natuurlijk ook te kijken naar de acceptatievoorwaarden en hypotheekcondities.

De concurrentie op de hypotheekmarkt is gelukkig een beetje terug. Ondanks een stijging van de kapitaalmarktrente (de rente die de Nederlandse staat moet betalen als ze voor 10 jaar geld leent), gingen de gemiddelde vaste hypotheekrentes in 2013 met 0,6 à 0,7% naar beneden. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de gemiddelde hypotheekrentes in 2013 zien. (Klik voor groot formaat)

 

 

 

Al met al verwachten wij dat het verschil tussen de kapitaalmarktrente en de gemiddelde hypotheekrente (in 2013 gedaald van 2,9% naar 1,85%) in 2014 verder zal dalen. Maar als de lange rente fors stijgt, kan dat best betekenen dat ook de hypotheekrentes in 2014 omhoog gaan. In de Verenigde Staten is de centrale bank begonnen met het afbouwen van de stimulering. De rente loopt daardoor nu al op. En de grote vraag is in hoeverre dit zal doorzetten.

Kom langs voor advies bij uw onafhankelijk adviseur als u bijvoorbeeld renteherziening heeft op uw hypotheek en/of een nieuwe woning aankoopt. U kunt minimaal een 0,5% besparen ten opzichte van de Rabobank waarbij u dan misschien minder advieskosten betaalt. Echter krijgt u bij uw onafhankelijk adviseur de beste verzekeringspremies en hypotheekrentes gedurende 30 jaar de duur van uw hypotheek

Edwin Glebbeek, www.glebbeekhypotheken.nl , 0320-282231 info@glebbeekhypotheken.nl