Lagere starterslening mogelijk per 1 april

27 maart 2014 De SVn (Stimuleringsfonds Volkhuisvesting) voert per 1 april 2014 wijzigingen door met betrekking tot de Starterslening. U kunt een lager bedrag lenen bij de SVN maar dient een hogere hypotheek te krijgen bij uw nieuwe bank. Uw starterslening wordt op basis van deze nieuwe regel op een betere manier aangepast aan persoonlijke situatie.

Hieronder vindt u de wijzigingen:

langere looptijd:

Ongeacht de hoofdsom wordt de looptijd van de Starterslening per 1 april 30 jaar. Voor april was er een looptijd van 8, 13 of 30 jaar mogelijk.

wijziging definitie aanvrager:

Per 1 april verandert de definitie van de aanvrager. Nu wordt naast de toekomstige eigenaar ook de medebewoner van de toekomstige woning als aanvrager van de Starterslening gezien. De tweede aanvrager wordt hierdoor wel schuldenaar van de lening, maar geen eigenaar van de woning. Deze situatie is onwenselijk. Volgens de nieuwe definitie is daarom alleen de aanstaande eigenaar van de woning de aanvrager van de Starterslening.

Hoogte Starterslening:

Op dit moment neemt SVn voor het bepalen van de hoogte van de betaalcapaciteit het 15 jaar vaste rentetarief van SVn als uitgangspunt. De koopstarter vraagt vervolgens bij een geldgever een eerste geldlening aan waarbij de rente ten minste 10 jaar vaststaat. In de praktijk blijkt dat in vrijwel alle gevallen gekozen wordt voor een 10 jaar vaste rente bij de eerste geldgever. Hierdoor is er in sommige gevallen een hogere Starterslening verstrekt dan eigenlijk nodig, omdat er meer geleend kan worden bij de eerste geldgever.

Hogere hypotheek bij de bank:

Om deze reden is er besloten de regeling per 1 april aan te passen. Voor de bepaling van de betaalcapaciteit wordt niet langer het 15 jaar vaste rentetarief van SVn als uitgangspunt genomen, maar de door de banken gepubliceerde 10 jaar vaste marktrente. Voor de Starterslening blijft het 15 jaar vaste rentetarief van SVn van toepassing. Het gevolg is dat de hoogte van de Starterslening mogelijk lager uitvalt.

De koopstarter kan nog steeds zijn/haar toekomstige woning financieren, maar leent meer bij de eerste hypotheekverstrekker. Uiteraard binnen de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.
Met behulp van het rekenmodel op de website van SVn kunnen starters berekenen voor welk bedrag aan Starterslening zij in aanmerking komen.

Kom langs en wij berekenen uw optimale hypotheek en starterslening zodat u uw droomhuis kan kopen. Als onafhankelijk hypotheektussenpersoon kunnen wij uw hypotheek met de beste hypotheekrente vaststellen.

www.glebbeekhypotheken.nl, 0320-282231 Edwin Glebbeek, Agorahof 25 te Lelystad 0320-282231.

Schenking eigen woning vind vaker plaats in 2014

19 maart 2014 Op dit moment worden er meer schenkingen gedaan voor een hypotheek voor een eigen woning. Sinds de tijdelijke verruiming van de vrijstelling schenkbelasting eigen woning is het aantal schenkingen waarbij gebruik wordt gemaakt van deze vrijstelling flink toegenomen. Dit blijkt uit een poll van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) onder notarissen.

Van de 317 deelnemers gaf 42 procent aan dat het aantal schenkingen met deze vrijstelling flink is toegenomen. Bij 20 procent is het zelfs (meer dan) verdubbeld. 32 procent ziet een lichte toename, terwijl bij 6 procent het aantal eigenwoningschenkingen gelijk is gebleven.

De vrijstellingen schenkbelasting zijn tijdelijk verruimd. Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 mag iedereen belastingvrij een schenking ontvangen van 100.000 euro. Dit bedrag moet dan wel worden besteed aan een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld.

U kunt dit noterieel vastleggen maar kan bij kleinere bedragen ook via een overeenkomst vastleggen voor de belastingdienst. Kom langs voor uw optimale hypotheek met schenking van ouders en starterslening. Als financieel adviseur helpen wij u met de meest optimale hypotheek in Lelystad. Op dit moment kan u ook profiteren van de lage hypotheekrente.

www.glebbeekhypotheken.nl Edwin Glebbeek, 0320-282231.

Hypotheekrente blijft óok in 2014 ”historisch” laag

Lelystad 14 mei 2013, De hypotheekrente staat inmiddels op een historisch laag punt. De afgelopen 4 maanden is de hypotheekrente met een half procent gedaald. U kunt met een bestaande hypotheek nog profiteren van het zogenoemde overgangsregime.

Doe de NHG check-up en bespaar 1% rente

Wij adviseren u langs te komen als uw hypotheekrente binnen 2 jaar afloopt. Een oversluiting van uw hypotheek naar de Nationale Hypotheekgarantie kan u een voordeel van 1% opleveren ten opzichte van de niet-NHG hypotheken. U kunt op dit moment met de lage hypotheekrente profiteren van een verlaging van de hypotheeklasten. Uw huis dient meer waard te zijn dan uw hypotheek en u dient natuurlijk voldoende inkomsten te hebben.

Overgansregime bestaande hypotheken
Op moment dat u een bestaande hypotheek heeft op 31-12-2012 dan kunt u bij een oversluiting van uw hypotheek nog gebruik maken van de oude hypotheekvormen met bijvoorbeeld de aflossingsvrije hypotheek. Dit mag tot 50% van de waarde van uw huis. U kunt uw hypotheek in het overgangsregime laten afstemmen op uw persoonlijke situatie, wensen en budget.

Ontwoekering beleggingspolis
Daarnaast kunt u met een oversluiting uw bestaande woeker-beleggingspolis omzetten naar een spaarhypotheek of annuiteitenhypotheek. Als uw beleggingsverzekering in box 1 zit kunt ook nog kiezen voor een bankspaarhypotheek. U krijgt door deze omzetting inzicht in een duidelijkere opbouw.
Wij adviseren u om met uw rentevoorstel van de bank langs te komen zodat wij kunnen bekijken hoe u er beter van wordt. Als onafhankelijk hypotheekadviseur hebben wij beste hypotheekrentes voor u met goede voorwaarden.

U kunt voor een oriënterend gesprek terecht bij Glebbeekhypotheken op de Agorahof 25 te Lelystad. U kunt een afspraak maken op onze internetsite www.glebbeekhypotheken.nl of bellen onder telefoonnummer 0320-282231.